"tourist" - czeskie tłumaczenie

EN

"tourist" po czesku

EN

tourist {rzeczownik}

volume_up
tourist (też: sign, tripper)
Go to Lampedusa as a politician and then return as a tourist, to the most beautiful island in the Mediterranean!
Navštivte Lampedusu jako politik a pak se vraťte jako turista, na nejkrásnější ostrov ve Středomoří!
Even if you are staying as a tourist, you should not, for example, have to pay higher fees to visit museums or when buying transport tickets, etc.
Jako turista byste například neměl platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.
A tourist who is disappointed with the standard of transport or of a hotel or a tourist who has a poor experience in a restaurant will never return to the destination concerned again.
Turista, který byl nespokojen s úrovní dopravy či hotelu nebo který měl špatnou zkušenost v restauraci, se do dané destinace už nikdy nevrátí.

Synonimy (angielski) dla "tourist":

tourist

Przykłady użycia - "tourist" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
V některých oblíbených turistických destinacích není naprosto žádné zastoupení.
EnglishSo when you think about it, we're almost like a tourist visiting ourselves over there.
Pokud o tom takto přemýšlíme, jsme skoro jako turisté tam navštěvující sami sebe.
EnglishLake Balaton, a popular tourist centre, is the largest lake in central Europe.
Jezero Balaton, oblíbené turistické středisko, je největším jezerem ve střední Evropě.
EnglishThere is huge concern for the effects of the volcanic cloud on the tourist industry.
Panují velké obavy z negativního vlivu sopečného mraku na cestovní ruch.
EnglishTourist attractions sometimes charge visitors a higher price than local residents.
S vyššími cenami pro cizince se někdy setkáme u turistických atrakcí.
EnglishI also welcome the emphasis on the importance of access to tourist services.
Vítám rovněž důraz kladený na dostupnost služeb cestovního ruchu.
Englishpromoting destination 'Europe' and European tourist destinations.
podporuje turistickou destinaci "Evropa" a jednotlivé evropské destinace.
EnglishIf it had experienced that depreciation, it would have benefited from a tourist boom.
Když k takové devalvaci došlo, mohlo by to znamenat přínos v podobě prudkého nárůstu turistického ruchu.
EnglishEurope's diversity and richness mean that it is still the world's most popular tourist destination.
Evropa je díky své rozmanitosti a bohatství stále nejoblíbenější turistickou destinací na světě.
EnglishMoreover, Europe is the top tourist destination in the world, with 40% of all tourist arrivals.
Navíc si Evropa se 40 % všech turistických cest udržuje postavení vedoucí turistické destinace na světě.
EnglishThe EU's institutions are a major tourist attraction in Brussels.
Instituce EU v Bruselu jsou velkou turistickou atrakcí.
EnglishMillions upon millions of Russians plan to carry out tourist activities and, hence, wish to travel outside their country.
Miliony a miliony Rusů mají turistické plány, a chtějí proto vycestovat ze své země.
EnglishIn big cities or tourist areas, shops often remain open later and may be open on Sundays.
Ve velkých městech nebo v turistických střediscích jsou obchody často otevřené déle a mohou mít otevřeno také v neděli.
EnglishI think that we must do our utmost to remain the number one tourist destination in the world.
Myslím si, že musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zůstali turistickou destinací číslo jedna ve světě.
EnglishToday what is important to people are tourist visits, business trips and visits to friends and family.
Dnes jsou pro lidi důležité turistické návštěvy, pracovní cesty a návštěvy přátel a rodinných příslušníků.
EnglishThis will be opposed by all the forces committed to the country's future as a serious tourist destination.
Proti tomu se postaví veškeré síly odhodlané hájit budoucnost této země jako významné turistické destinace.
EnglishMr President, it is a known fact that the European Union is the number one tourist destination in the world.
Pane předsedající, je známou skutečností, že Evropská unie je turistickou destinací číslo jedna ve světě.
English., I'm telling you, this was, like -- talk about a tourist attraction.
Byla jsem první člověk na světě, kdo je měl - byla jsem jak pokusná myš, a můžu vám říct, že působily jako turistická atrakce.
EnglishWe must pull out all the stops to ensure that Europe remains the number one tourist destination worldwide.
Musíme ji zastavit, abychom zajistili, že Evropa zůstane číslem jedna mezi světovými turistickými destinacemi.
EnglishLatin America is the favourite tourist destination of many Europeans, but it means much more than this to Europe.
Latinská Amerika je oblíbenou turistickou destinací mnoha Evropanů, avšak pro Evropu znamená mnohem více.