"tour" - czeskie tłumaczenie

EN

"tour" po czesku

volume_up
tour {rzecz.}

EN tour
volume_up
{rzeczownik}

tour
Before we went out as a tour, he went out solo and did it first.
Předtím, než jsme vyrazili na naše turné, jel tam sám a udělal to jako první.
And I hope that I don't get sick during the book tour.
A doufám, že se mi neudělá šoufl, až s ní pojedu na turné.
I was one of the founding members of the Axis of Evil Comedy Tour.
Byl jsem jedním ze zakládajících členů Komediální turné Osa zla.
The tour ends with a view of the lobby and the Council conference room on the top floor.
Virtuální prohlídka končí výhledem z chodby a zasedací místnosti Rady guvernérů v posledním patře.
Help Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
Komentovaná prohlídka centra nápovědyProhlédněte si nové centrum nápovědy AdWords v pěti rychlých krocích.
Navigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Overview > Virtual tour
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nové sídlo ECB > Základní údaje > Virtuální prohlídka
tour (też: hike)

Synonimy (angielski) dla "tour":

tour

Przykłady użycia - "tour" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTour operators have not received any bookings for months but only cancellations.
Podnikatelé v cestovním ruchu již řadu měsíců nemají žádné rezervace, jen storna.
EnglishWhen I was 10 years old, a cousin of mine took me on a tour of his medical school.
Když mi bylo deset, můj bratranec mě vzal na prohlídku jeho lékařské fakulty.
EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Další informace o všech částech stránky v Adresáři míst získáte v interaktivní prohlídce.
EnglishWhichever tour operator we are talking about, there are fixed prices for children.
Ať hovoříme o jakémkoli poskytovateli zájezdů, všude jsou ceny pro děti pevně stanovené.
EnglishWe encourage you to create a 3D Map Tour video using content from Bing Maps 3D.
Povolujeme vám vytvořit si z obsahu služby Bing Maps 3D video s prohlídkou trojrozměrné mapy.
EnglishGreat expectations lie ahead of Mr Obama's first visit and tour of Europe.
S první návštěvou pana Obamy do Evropy jsou spojována velká očekávání.
EnglishWhen I took the tour, it actually included some Opus One, I was glad to see.
Součástí prohlídky byla i ochutnávka Opus One, byl jsem za to rád.
EnglishTo substantiate our request, we would like to invite you to take a tour of a textile factory.
Ke zdůvodnění našeho požadavku bych vás ráda pozvala na prohlídku jedné textilní továrny.
EnglishSo now I can answer any of your questions and give you the five-cent tour.
Teď zodpovím jakékoliv vaše dotazy a dám vám ještě větší náhled.
EnglishThe financial impact was serious, with tour operators and shops losing many good customers.
Mělo to vážný finanční dopad a cestovní kanceláře a obchody ztratily mnoho dobrých zákazníků.
EnglishSo Grace and her friend are on a tour of a chemical factory, and they take a break for coffee.
Takže Grace a její kamarád jsou na prohlídce v chemické továrně a dají si přestávku na kávu.
EnglishSo let's take a tour of this state-of-the-art clean coal facility.
Tak si prohlédněme ten výkřik technologie - továrnu na čisté uhlí.
EnglishTake a world tour, from Antarctica to the Sahara Desert and beyond, with color as your guide.
Vydejte se na výpravu po celém světě od Antarktidy až po Saharu a nechejte se přitom vést barvou.
EnglishAnd I still worked as a tour leader, traveled back and forth in China, Tibet and Central Asia.
A pořád jsem pracovala jako průvoce, cestovala jsem tam a zpátky po Číně, Tibetu a Centrální Asii.
EnglishHelp Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
Případně se přihlaste a zobrazte nápovědu k účtu.
EnglishTo learn more, check out the Google Maps tour.
Pokud jsou k dispozici čísla výjezdů z dálnice, jsou označena příslušnou ikonou.
EnglishLearn more about Google+ and Google profiles or take a tour of Google+.
Přečtěte si další informace o službě Google+ a profilech Google nebo absolvujte prohlídku služby Google+.
EnglishTake a tour of a Place Page on Google to learn more.
Další informace se dozvíte v prohlídce stránky v Adresáři míst na Googlu.
EnglishAnd then I settled in New York where I became a tour guide.
A pak jsem se usadila v New Yorku, kde jsem se stala průvodcem.
EnglishThey write a lot about the Tour de France, and it is a German who is wearing the yellow jersey there at the moment.
Píšou toho hodně o Tour de France a o tom, že žlutý trikot má v současné době Němec.