"syntax" - czeskie tłumaczenie

EN

"syntax" po czesku

volume_up
syntax {rzecz.}
CS

"syntax" po angielsku

EN

EN syntax
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

syntax (też: composition)

2. Językoznawstwo

syntax
syntax
If you want to move multiple certificates in one file from one computer to another, use the Cryptographic Message Syntax Standard.
Chcete-li přesunout více certifikátů v jednom souboru z jednoho počítače do jiného, vyberte formát Cryptographic Message Syntax Standard.

Synonimy (angielski) dla "syntax":

syntax

Przykłady użycia - "syntax" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
Název souboru či adresáře nebo jmenovka svazku je nesprávná.
EnglishWebmaster Tools provides the meta tag in XHTML syntax, but you can change it to HTML; either way will work.
Nástroje pro webmastery poskytují značku metadat v syntaxi XHTML.
EnglishGroup Policy ADMX Syntax Reference Guide
Referenční průvodce syntaxí ADMX zásad skupiny
EnglishBut, you won't need to worry about link syntax if you fill out the URL Builder form and press the Generate URL button.
Pokud ovšem vyplníte formulář URL Builder a stisknete tlačítko Generovat adresu URL, nemusíte si se syntaxí odkazu dělat starosti.
EnglishIf you have only one Include filter assigned to your profile, and data is still not appearing in your reports, you may have a syntax error in your filter.
Pokud máte k profilu přiřazen pouze jeden filtr typu "zahrnout" a údaje se ve vašich přehledech stále nezobrazují, je možné, že máte ve vašem filtru syntaktickou chybu.