EN strained
volume_up
{przymiotnik}

strained
volume_up
namožený {przym. m.}
strained (też: charged, tense, agog, hair-trigger)
volume_up
napjatý {przym. m.}
volume_up
nucený {przym. m.}
strained (też: edgy, exasperated, excitable, excited)

Przykłady użycia - "strained" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThose are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
To jsou velmi nadějné vyhlídky, zejména v hospodářsky napjatých dobách.
EnglishThis is an important signal to our farmers, who are having to live with this strained market situation.
Je to důležitý signál pro naše zemědělce, kteří musí žít v této napjaté situaci na trzích.
EnglishWhat remains of this is the strained requirement for owners to inform their workforce and the works councils.
Z toho zůstal jen nevyjasněný požadavek, aby vlastníci informovali zaměstnance a rady zaměstnanců.
EnglishI do not need to emphasise the kind of impact that this provision would have on already strained public budgets.
Nemusím asi zdůrazňovat, jaký dopad by toto ustanovení mělo na již tak napjaté veřejné rozpočty.
EnglishRelations between the EU and Russia are further strained by the planned US missile defences in Romania.
Vztahy mezi EU a Ruskem jsou rovněž napjaté v otázce plánovaného obranného raketového systému USA v Rumunsku.
EnglishRelations between Germany and Spain are strained to say the least, and yet, three weeks into this crisis, we still have no idea of where the source of this contamination has come from.
Vztahy mezi Německem a Španělskem jsou přinejmenším napjaté, a přesto tři týdny po vypuknutí krize stále netušíme, kde je zdroj této nákazy.