"reunited" - czeskie tłumaczenie

EN

"reunited" po czesku

volume_up
reunited {im. bier.}

EN reunited
volume_up
{przymiotnik}

reunited (też: conjoint, unified, conflated)
volume_up
sjednocený {przym. m.}
Secondly, you might just remind him that Europe was divided for half a century, but that it has now been reunited for 20 years.
Za druhé byste mu mohl jen připomenout, že Evropa byla více než půl století rozdělená, ale teď už je 20 let znovu sjednocená.
This resolution, like the OSCE resolution that followed in July, on divided Europe reunited, demonstrates that a united Europe understands the sense and thrust of our work.
Toto usnesení, podobně jako usnesení OBSE o rozdělení a znovusjednocení Evropy, které následovalo v červenci, dokazuje, že sjednocená Evropa rozumí smyslu a zaměření naší práce.
volume_up
spojený {przym. m.}

Przykłady użycia - "reunited" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAfter two weeks, I'm happy to report, the family was reunited.
Po dvou týdnech, jsem rád, že to mohu oznámit, byla rodina zase pohromadě.
EnglishIt fell in 1989 and Germany was reunited a year later.
Byla zbourána v roce 1989 a o rok později se Německo znovu spojilo.
EnglishGdansk shipyard has played a crucial part in European history and in the struggle for freedom and a reunited Europe.
Gdaňské loděnice sehrály významnou roli v evropské historii a v boji za svobodu a znovusjednocení Evropy.
EnglishWe will not cease in our efforts until he has been released on humanitarian grounds and can be reunited with his family.
Neustaneme ve svém úsilí, dokud nebude propuštěn z humanitárních důvodů a nebude se moci vrátit ke své rodině.
EnglishThe barbed wire has finally been removed and Slovenia took over the Presidency of the Council of a reunited Europe on 1 January.
Ostnatý drát byl konečně odstraněn a Slovinsko se 1. ledna ujalo předsednictví Rady ve sjednocené Evropě.
EnglishI'm pleased to say, the prince did take the tip from the orchestral performance, and the musicians were reunited with their families.
Jsem rád, že mohu říct, že prince to díky výkonu orchestru trklo a hudebníci a jejich rodiny mohli zůstat.
EnglishWhat path would reunited Germany choose?
EnglishSadly, sometimes there are even children who are trying to get reunited with their parents that they haven't seen, in some cases, for a decade.
Bohužel to jsou děti, které se snaží setkat s rodiči, které v některých případech neviděly celých deset let.
EnglishI came mainly to be reunited with my family and to reconnect in a way that I found my place in the society.
Vrátila jsem se hlavně proto, abych se znovu setkala s rodinou, abych se s ní znovu spojila a oznámila, že jsem našla svoje místo ve společnosti.
EnglishSecondly, you might just remind him that Europe was divided for half a century, but that it has now been reunited for 20 years.
Za druhé byste mu mohl jen připomenout, že Evropa byla více než půl století rozdělená, ale teď už je 20 let znovu sjednocená.
EnglishIt is thanks to the heroic actions of Polish shipyard workers, who fought for a re-united Europe, that today we are able to meet here together.
Je to díky hrdinství polských stavitelů lodí, kteří bojovali za opětovné sjednocení Evropy, že se dnes můžeme scházet.
EnglishThe cohesion policy must remain a priority in the next Community budget if we wish to achieve full integration of our reunited continent.
Politika soudržnosti musí zůstat v příštím rozpočtu Společenství prioritou, chceme-li dosáhnout plné integrace našeho znovu sjednoceného kontinentu.
EnglishThe innocent people living in the south of Slovakia have, in this way, become hostages to these nationalists and their dreams of a politically reunited Hungarian nation.
Nevinní lidé žijící na jihu Slovenska se tak stali rukojmím těchto nacionalistů a jejich snu o politickém sjednocení maďarského národa.
EnglishThe richness and variety of the regions of Europe - they were often enemies, they were occupied, they were divided up, they were destroyed by war and re-united - must be retained.
Bohatství a rozmanitost evropských regionů, které byly často nepřáteli, byly okupovány, rozdělovány, ničeny válkou a opět spojovány, je třeba zachovat.
EnglishWe have seen that Member States do not sufficiently use the instruments allowing minors to be reunited with members of their families present in another Member State.
Pozorovali jsme, že členské státy nedostatečně využívají nástroje umožňující, aby nezletilí byli znovu sloučeni se svou rodinou, která se nachází v jiném členském státě.
EnglishThis resolution, like the OSCE resolution that followed in July, on divided Europe reunited, demonstrates that a united Europe understands the sense and thrust of our work.
Toto usnesení, podobně jako usnesení OBSE o rozdělení a znovusjednocení Evropy, které následovalo v červenci, dokazuje, že sjednocená Evropa rozumí smyslu a zaměření naší práce.
EnglishI solemnly pledge that, as President of Parliament over these coming years, I will serve as your ambassador, bringing the message of a reunited continent to the citizens of Europe and the world.
Slavnostně slibuji, že jako předseda Parlamentu budu v nadcházejících letech sloužit jako posel přinášející občanům Evropy a světu zprávu o znovusjednoceném kontinentu.