"patent law" - czeskie tłumaczenie

EN

"patent law" po czesku

EN patent law
volume_up
{rzeczownik}

1. Prawo

Podobne czeskie tłumaczenia dla słowa "patent law"

patent rzeczownik
patent przymiotnik
to patent czasownik
law rzeczownik
law przymiotnik

Przykłady użycia - "patent law" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd -- but he knew patent law, and that we couldn't patent it, because you couldn't.
A -- on znal patentový zákon a věděl, že to nemůžeme patentovat, protože to nejde.
EnglishWe talk of nothing but patent law; let us also talk about establishing an optimum form for patents.
Mluvíme jen o patentovém právu, mluvme však také o vytvoření optimální formy patentu.
EnglishMr President, for several years, discussion has been taking place in Europe on the introduction of unitary patent law.
Pane předsedající, diskuse o zavedení jednotného patentového práva v Evropě trvají už několik let.
EnglishIt must not lead to the harmonisation of copyright law, patent law or trade mark law in the EU - on the contrary, the principle of subsidiarity must remain our most important principle.
Nesmí vést k harmonizaci autorského práva, patentového práva nebo známkového práva v EU - naopak, zásada subsidiarity musí zůstat naší nanejvýš důležitou zásadou.