"to glorify" - czeskie tłumaczenie

EN

"to glorify" po czesku

EN to glorify
volume_up
[glorified|glorified] {czasownik}

to glorify
to glorify (też: to celebrate, to exalt, to extol, to praise)
volume_up
velebit {czas.}

Przykłady użycia - "to glorify" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut all this is for us to glorify the name of the creator whose primary name is the compassionating, the compassionate.
Ale to vše je abychom velebili jméno stvořitele, jehož hlavním jménem je Jenž je soucitný, Jenž soucítí.
EnglishThere is hardly a person in the House - unfortunately, there are maybe a few - who would not glorify Nelson Mandela.
Sotva se v této sněmovně najde člověk - i když pár jich zde bohužel sedí - který by neoslavoval Nelsona Mandelu.
EnglishIf you just 'glorify' a terrorist act, then what is the straight-line connection between that and another act being committed?
Pokud "oslavujete" teroristický čin, jaká je pak přímá spojitost mezi tímto oslavováním a faktem, že někdo spáchá další teroristický čin?
EnglishI am also thinking at this point of respect for the rights of ethnic minorities and, an issue that is important for me, activities that glorify fascism and genocide should not be permitted.
V tomto okamžiku mám na mysli respektování práv etnických menšin a otázka, která je pro mě velmi důležitá, aktivity velebící fašismus a genocidu, by neměly být povoleny.