EN brand
volume_up
{rzeczownik}

brand (też: breed, companion, fellow, kind)
It just so happens that Stewart's brand of funny doesn't work unless the facts are true.
Tak, jak je Stewartův druh humoru postavený, nefunguje, pokud nejsou fakta pravdivá.
Worryingly, Saudi Arabia's brand of fundamentalism, Wahabi Islam, is being exported globally.
Obavy vzbuzuje skutečnost, že je do celého světa exportován saúdskoarabský druh fundamentalismu, wahabský islám.
brand (też: brand name, label, mark, sign)
First, they really understood that a brand is a voice and a product is a souvenir.
Zaprvé, opravdu pochopili, že značka je hlas a produkt je suvenýr.
The message for marketing is that your brand is more dispersed.
Zpráva pro marketing je, že vaše značka se rozčlení.
Your brand starts being dispersed, (Laughter) it gets more chaotic.
Vaše značka se začne trousit. (Smích) Bude z ní změť chaosu.
brand (też: gauge, stain, stigma, taint)
brand (też: cinder)

Przykłady użycia - "brand" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
Zeptali jsme se tedy sami sebe, jestli mohou děti zaznamenávat statistiku nového jazyka?
EnglishWoman: If Dan were a brand, he might be a classic convertible Mercedes Benz.
Žena: Kdyby byl Dan značkou, mohl by být klasický kabriolet Mercedes Benz.
EnglishWe cannot cut back on the quality of our vineyards and their brand image.
Nemůžeme ustupovat od dosažené úrovně kvality našich vinic a jejich značkové pověsti.
EnglishAnd young people in brand new cities they're inventing, doing new things, in the south.
A kde mladí lidé ve zbrusu nových městech, kteří vynalézají, dělají nové věci, na jihu.
EnglishHe designed most of the major icons of Japan, like Issey Miyake's brand and also Muji.
Navrhl většinu důležitých ikon Japonska. jako například značku Issey Miyake a nebo Muji.
EnglishGet strategies for creating campaigns that increase brand awareness
Prostudujte si strategie vytváření kampaní zaměřených na zvýšení povědomí o značce
EnglishI advocate a transparent policy where brand name of origin is obligatory.
Jsem zastáncem transparentní politiky s povinností uvádět značku původu.
EnglishFor many people of modest means, Opel represents an affordable brand.
Pro mnoho lidí skromnějších poměrů je Opel značkou, kerou si mohou dovolit.
EnglishThis distribution of brand energy gets your brand closer to the people, more in with the people.
Rozšiřování potenciálu značky ji dostává blíže k lidem, spolu s ostatními lidmi.
EnglishMuch like you talked about being a smaller movie, we're very much a challenger brand.
Podobně jako jste mluvil o malém filmu, i my pracujeme spíše chytře.
EnglishAnd this is a website of a guy who's selling brand new parts for the Stanley automobile.
Toto je webová stránka chlápka, který prodává úplně nové součástky pro automobil Stanley.
EnglishWe've made half-a-billion impressions with marketing and PR for this brand, Purple Moon.
Do této doby jsme udělali půl bilionu dojmů marketingem a PR pro tuto značku, Purple Moon.
EnglishHere's how to check out the brand new themes and desktop backgrounds:
Nejnovější motivy a pozadí plochy můžete vyzkoušet následujícím způsobem:
EnglishAll that can literally destroy a brand within a few days or a few weeks.
To může v průběhu několika dnů nebo týdnů danou značku doslova zničit.
EnglishIt actually looks better than a brand new one -- so looking good there.
Ve skutečnosti vypadá lépe než zbrusu nový -- takže tam vypadá dobře.
EnglishIt is like a brand new car that you have, and that's literally why they have lasted so long.
Vypadá pak jako zbrusu nové auto, což je přesně ten důvod, proč rovery tak dlouho vydržely.
EnglishYou might find, for example, that these images help customers convert by reminding them of your brand.
Tento proces se často nazývá cesta, která vede ke konverzi nebo k obchodnímu cíli.
EnglishSo what kind of an idea is it to think about building a brand new city in Honduras?
Takže jaký je nápad postavit zcela nové město v Hondurasu?
EnglishBusinesses must avoid misleading consumers about the advantages related to the brand of goods.
Podniky nesmí klamat spotřebitele ohledně předností značkového zboží.
EnglishIt makes this distribution of energy a democratizing force, which is ultimately good for your brand.
Rozšiřování potenciálu je demokratizující silou, což je pro vaši značku určitě skvělé.