"to jitter" - chińskie tłumaczenie

EN

"to jitter" po chińsku

EN to jitter
volume_up
{czasownik}

to jitter
volume_up
(美口)紧张不安 [( měi kǒu ) jǐn zhānɡ bù ān] {czas.}
to jitter (też: to excite, to fluster, to thrill, excite)
volume_up
使激动 [shǐjīdòng] {czas.}
to jitter
volume_up
剧跳 [jù tiào] {czas.}
to jitter
volume_up
战战兢兢 [zhàn zhàn jīnɡ jīnɡ] {czas.}

Pozostałe hasła