Przymiotnikowa odmiana rzeczowników

W języku rosyjskim niektóre rzeczowniki zachowały końcówki charakterystyczne dla przymiotników. Wśród nich można wymienić na przykład: столо́вая (stołówka), пиро́жное (ciastko), учёный (uczony) czy гла́вные (kierownicy). Jest ich bardzo dużo i ze względu na swoje końcówki odmieniają się one według odmiany przymiotnikowej.

Przymiotnikowa odmiana rzeczowników

Prześledźmy zatem ich odmianę.

Przypadek Pytania Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski -ый Rodzaj męski -ий Rodzaj męski -ой
Mianownik
Имени́тельный
kto? co?
кто? что?
учёный рабо́чий больно́й гла́вные
Dopełniacz
Роди́тельный
kogo? czego?
кого́? чего́?
учёного рабо́чего больно́го гла́вных
Celownik
Да́тельный
komu? czemu?
кому́? чему́?
учёному рабо́чему больно́му гла́вным
Biernik
Вини́тельный
kogo? co?
кого́? что?
учёного рабо́чего больно́й гла́вных
Narzędnik
Твори́тельный
z kim? z czym?
с кем? с чем?
учёным рабо́чим больны́м гла́вными
Miejscownik
Предло́жный
o kim? o czym?
о ком? о чём?
учёном рабо́чем больно́м гла́вных
Przypadek Pytania Liczba pojedyncza
Rodzaj żeński -ая Rodzaj żeński -яя Rodzaj żeński* Rodzaj nijaki -ое
Mianownik
Имени́тельный
kto? co?
кто? что?
столо́вая пере́дняя учи́тельская пиро́жное
Dopełniacz
Роди́тельный
kogo? czego?
кого́? чего́?
столо́вой пере́дней учи́тельской пиро́жного
Celownik
Да́тельный
komu? czemu?
кому́? чему́?
столо́вой пере́дней учи́тельской пиро́жному
Biernik
Вини́тельный
kogo? co?
кого́? что?
столо́вую пере́днюю учи́тельскую пиро́жное
Narzędnik
Твори́тельный
z kim? z czym?
с кем? с чем?
столо́вой пере́дней учи́тельской пиро́жным
Miejscownik
Предло́жный
o kim? o czym?
о ком? о чём?
столо́вой пере́дней учи́тельской пиро́жном
Warto zapamiętać:
  • rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej odmieniają się jak przymiotniki twardotematowe lub miękkotematowe (aby dowiedzieć się więcej przejdź do lekcji o odmianie)
  • rzeczowniki z tematem na г, к, х mają końcówki odmiany twardotematowej lub miękkotematowej (aby dowiedzieć się więcej przejdź do lekcji o odmianie)*
  • rzeczowniki odmieniające się jak przymiotniki zawsze mają akcent nieruchomy
  • rzeczowniki zakończone na -ый, -ий mają akcent na temacie
  • rzeczowniki zakończone na -ой mają akcent na końcówce
  • В конди́терской мо́жно купи́ть шокола́д.
  • W cukierni można kupić czekoladę.
  • Больно́му не на́до идти́ на рабо́ту.
  • Chory nie powinien iść do pracy.