Rosyjskie przymiotniki dzierżawcze i ich odmiana

Przymiotnik to część mowy, która służy do określenia cech osób, przedmiotów, zjawisk bądź stanów. Podobnie jak w języku polskim, w języku rosyjskim odpowiada on na pytania: jaki?, jaka?, jakie? (како́й?, кака́я?, како́е?) lub czyj?, czyja?, czyje? (чей?, чья?, чьё?).

W tej lekcji zajmiemy się tymi przymiotnikami, które odpowiadają na pytania: czyj?, czyja?, czyje? (чей?, чья?, чьё?), a więc przymiotnikami dzierżawczymi (притяжа́тельные прилага́тельные).

Przymiotniki dzierżawcze

Przymiotniki dzierżawcze wskazują na przynależność danego przedmiotu do pewnej osoby i w języku rosyjskim tworzone są najczęściej za pomocą przyrostków -ов, -ев, -ин, -ий lub -ын oraz odpowiednich końcówek rodzajowych.

Szczególną grupę stanowią przymiotniki dzierżawcze z przyrostkami -ье, -ья lub -ьи, takie jak: коро́вье молоко́ (krowie mleko), рыба́чья у́дочка (rybacka wędka) lub оле́ньи рога́ (jelenie rogi). O miękkim znaku należy pamiętać również w odmianie przymiotników dzierżawczych typu ли́сий (lisi).

  Pytanie дед тест па́па цари́ца Пу́шкин лиса́
Rodzaj męski чей? де́дов те́стев па́пин цари́цын пу́шкинский ли́сий
Rodzaj żeński чья? де́дова те́стева па́пина цари́цына пу́шкинская ли́сья
Rodzaj nijaki чьё? де́дово те́стево па́пино цари́цыно пу́шкинское ли́сье
Liczba mnoga чьи? де́довы те́стевы па́пины цари́цыны пу́шкинские ли́сьи

Odmiana przymiotników dzierżawczych

Przymiotniki dzierżawcze odmieniają się przez rodzaje, liczby i przypadki. Podlegają one standardowej odmianie przymiotnikowej, dlatego aby przypomnieć sobie odmianę przymiotnika przejdź do lekcji o odmianie. W poniższej tabeli przedstawiono przykładową odmianę.

Przypadek Pytania Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
Mianownik
Имени́тельный
kto? co?
кто? что?
де́дов де́дова де́дово де́довы
Dopełniacz
Роди́тельный
kogo? czego?
кого́? чего́?
де́дова де́довой де́дова де́довых
Celownik
Да́тельный
komu? czemu?
кому́? чему́?
де́дову де́довой де́дову де́довым
Biernik
Вини́тельный
kogo? co?
кого́? что?
де́дова
де́дов
де́дову де́дово де́довых
де́довы
Narzędnik
Твори́тельный
z kim? z czym?
с кем? с чем?
де́довым де́довой де́довым де́довыми
Miejscownik
Предло́жный
o kim? o czym?
о ком? о чём?
де́довом де́довой де́довом де́довых
  • Волк в ове́чьей шку́ре.
  • Wilk w owczej skórze.
  • Шарф из ли́сьего хвоста́.
  • Szal z lisiego ogona.