Język rosyjski - gramatyka

Gramatykę języka rosyjskiego można podzielić na kilka głównych zagadnień. W trakcie nauki języka, znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych przydaje się, gdy chcemy układać poprawne zdania i porozumiewać się po rosyjsku. Kliknij w wybraną lekcję poniżej, aby dowiedzieć się więcej o wybranym zagadnieniu gramatycznym języka rosyjskiego.

RussianLekcje gramatyki języka rosyjskiego

Rosyjski jest najczęściej używanym językiem spośród języków słowiańskich, a jego gramatyka może na początku przytłoczyć ucznia. Gramatyka rosyjska zachowała indoeuropejską strukturę fleksyjną oraz jej znaczną adaptację, która jest szczególnie pomocna koneserom języków z tej gigantycznej rodziny. W mowie rosyjski zachowuje pewne charakterystyczne formy gramatyczne, choć rosyjskie dialekty wykazują szereg niestandardowych cech gramatycznych, dlatego nauka gramatyki rosyjskiej głównie opiera się o literaturę.

Gramatyka języka rosyjskiego charakteryzuje się silnie fleksyjną morfologią. Części mowy w gramatyce rosyjskiej są określone poprzez formy słów, a nie ich znaczenie lub użycie, a także są odmieniane według pewnej kategorii gramatycznej. Składnia w rosyjskim języku literackim to dziedzictwo z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, który jest fundamentem dla rozwoju i kształtowania się języków w Zachodniej Europie.

Rosyjskie rzeczowniki mają trzy typy deklinacji, w których wyróżniamy sześć przypadków. Interesujące, że odmiana rosyjskich rzeczowników przez przypadki może zastąpić użycie przyimków. Koniugacja w gramatyce rosyjskiej jest dość prosta, dlatego, że istnieją trzy czasy gramatyczne, trzy osoby i dwie liczby.

Język rosyjski

Język rosyjski jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie, na Krymie oraz na Białorusi. W Kazachstanie natomiast jest językiem oficjalnym. Językiem rosyjskim posługuje się około 145 milionów ludzi w samej Rosji, oraz około 100 milionów poza jej granicami. Po rosyjsku można porozumieć się między innymi na Ukrainie, na Litwie, w Azerbejdżanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, czy Gruzji.
Język rosyjski wchodzi też w skład 6 oficjalnych języków ONZ i jest siódmym najpopularniejszym językiem świata. Rosyjski jest najczęściej używanym językiem spośród języków słowiańskich, należy do grupy języków wschodniosłowiańskich (tak jak język ukraiński i białoruski). Gramatyka języka rosyjskiego może przytłoczyć ucznia. Gramatyka rosyjska zachowała indoeuropejską strukturę fleksyjną oraz jej znaczną adaptację, która jest szczególnie pomocna koneserom języków z tej gigantycznej rodziny.

Gramatyka języka rosyjskiego

W mowie rosyjski zachowuje pewne charakterystyczne formy gramatyczne, choć rosyjskie dialekty wykazują szereg niestandardowych cech gramatycznych, dlatego nauka gramatyki rosyjskiej głównie opiera się o literaturę. Jednak nie trzeba się martwić. Mimo że Rosja jest największym krajem na świecie, różnice pomiędzy dialektami nie przeszkadzają w skutecznym porozumiewaniu się. Gramatyka języka rosyjskiego charakteryzuje się silnie fleksyjną morfologią. Części mowy w gramatyce rosyjskiej są określone poprzez formy słów, a nie ich znaczenie lub użycie, a także są odmieniane według pewnej kategorii gramatycznej. Składnia w rosyjskim języku literackim to dziedzictwo z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, który jest fundamentem dla rozwoju i kształtowania się języków w Zachodniej Europie.
Rosyjskie rzeczowniki mają trzy typy deklinacji, w których wyróżniamy sześć przypadków. Interesujące, że odmiana rosyjskich rzeczowników przez przypadki może zastąpić użycie przyimków. Rosyjskie rzeczowniki posiadają trzy rodzaje w liczbie pojedynczej (męski, żeński i nijaki). W liczbie mnogiej nie ma podziału na rodzaje. Rosyjskie czasowniki posiadają dwa aspekty: dokonany i niedokonany. Czasowniki odmieniają się przez osoby i liczby. W języku rosyjskim istnieją dwa typy koniugacji czasowników: pierwszy i drugi. Koniugacja w gramatyce rosyjskiej jest dość prosta, dlatego, że istnieją tylko trzy czasy gramatyczne, trzy osoby i dwie liczby i niewiele wyjątków. Tak jak w języku polskim, występują też i są bardzo często używane w mowie, imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.

Alfabet rosyjski i wymowa

W języku rosyjskim problematyczny może okazać się inny alfabet, nazywany grażdanką, który wywodzi się z cyrylicy. Grażdanka została wprowadzona do języka rosyjskiego przez cara Piotra Wielkiego. Jednak nauka alfabetu nie zajmie dużo czasu i jak już przyswoisz alfabet rosyjski, będziesz się nim posługiwał bez najmniejszych problemów. Kolejną zagwozdkę stanowi ruchomy akcent, który w zależności od słowa bądź jego deklinacji czy koniugacji może padać na różne sylaby. Akcent wpływa też na wymowę samogłosek. Na przykład, jeżeli akcent pada na samogłoskę „o”, to wymawia się ją jak „o”. Jednak, jeżeli akcent nie pada na tę samogłoskę, to „o” wymawia się jak „a”. Aby nauczyć się rosyjskiego akcentu, trzeba przede wszystkim dużo słuchać i fonetyka rosyjska musi być jednym z priorytetów w nauce języka rosyjskiego. Wyzwanie stanowią też fałszywi przyjaciele (false friends) w języku rosyjskim. Może nam się wydawać, że język polski i język rosyjski są podobne, ale jest to mylne wrażenie, właśnie z powodu wielu słów, które brzmią w obu językach niemal tak samo, ale posiadają przeciwne znaczenie.