Zwroty bab.la

Słownik frazeologiczny bab.la zawiera tysiące tłumaczeń częstych zwrotów i wyrażeń. Nasze rozmówki dzielą się na pięć kategorii z setkami różnych fraz. Każdy zwrot posiada opis sytuacji, by pomóc w używaniu danego wyrażenia.

 

Słownik frazeologiczny zawiera tysiące często używanych zwrotów podzielonych na cztery główne kategorie: Rekrutacja, Język akademicki, Język biznesu oraz Korespondencja osobista. W każdej kategorii powszechnie spotykane zwroty są pogrupowane w zależności od sytuacji, w której dane wyrażenie jest używane. Opis sytuacji pozwala ocenić, w jakim kontekście użyć zwrotu.

Ideą słownika frazeologicznego jest wykorzystanie go jako pomocy w pisaniu tekstów formalnych lub innych, przy których pisaniu wymagany jest szczególny styl. Zasady pisania formalnych listów są dość surowe, a zarazem często nie ma podanych wzorów pomocnych w ich nauce osobom uczącym się języka obcego. Większość podanych przykładów jest używana, gdy piszemy podania, życiorys, pracę licencjacką czy pracę magisterską, ale także oferty biznesowe mają charakterystyczny, bardziej osobisty lub formalny styl. Zamiast próbować tłumaczyć zdanie z języka obcego słowo po słowie, możesz użyć zwrotów bab.la do wyszukania odpowiednich wyrażeń, których używa się w danym języku.