Search for the most beautiful word
slightly
mill certificate

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "zwierzę"

 

"zwierzę" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-22 z 832

zwierzę {rzeczownik}

zwierzę {n.} (też: zwierzak)

Tier {n.}

Do tego potrzebują pośrednika, którym zazwyczaj jest jakieś zwierzę.

Also brauchen sie einen Überträger, und dieser Überträger ist für gewöhnlich ein Tier.

Jeżeli te komórki pobudzają układ nagrody, zwierzę powinno podchodzić bez przerwy.

Falls diese Zellen Belohnungen vermitteln, dann sollte das Tier immer häufiger dort hingehen.

Przed podaniem preparatu zwierzę nie powinno być przewodnione.

Das Tier sollte vor der Verabreichung nicht zuviel Wasser aufnehmen.

Przed podaniem preparatu zwierzę nie powinno być przewodnione.

Das Tier sollte vor der Verabreichung nicht zu viel Wasser aufnehmen.

Oczywistym jest, że zwierzę, które występuje licznie, zanim wyginie, będzie rzadko występować.

Denn offensichtlich wird ein Tier, das es sehr häufig gab, erst einmal selten, bevor es ausstirbt.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zwierzę":

 

Podobne tłumaczenia

"zwierzę" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zwierzę" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).

Tierexperimentelle Studien haben jedoch eine Reproduktionstoxizität gezeigt (vgl.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).

Tierexperimentelle Studien zeigten Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu nelarabiny na płodność.

Es wurden keine Studien zur Wirkung von Nelarabin auf die Fertilität durchgeführt.

W badaniach na zwierzętach rybawiryna ma przemijający wpływ na spermatogenezę

Ribavirin zeigte in tierexperimentellen Studien reversible Auswirkungen auf die

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).

In Tierstudien zeigte sich eine Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).

Nie ma departamentu ani instytucji, która kontrolowałby modyfikowanie zwierząt.

Und so kam es, dass sie in einigen Staaten erlaubt sind und in anderen nicht.

Laktacja W badaniach na zwierzętach wykazano, że tenofowir przenika do mleka.

Stillzeit In Tierstudien wurde gezeigt, dass Tenofovir in die Muttermilch übergeht.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz 5. 3).

Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe 5.3).

Nie prowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu szczepionki na reprodukcję.

Tierversuche zu Embryotoxizität und Teratogenität wurden nicht durchgeführt.

W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na jądra (patrz punkt 5. 3).

In Tierstudien wurde testikuläre Toxizität beobachtet (siehe Abschnitt 5.3).

Na podstawie badań na zwierzętach uważa się, że lanzoprazol przenika do mleka matki.

Aus Tierversuchen wird angenommen, dass Lansoprazol in die Muttermilch übertritt.

Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że jest on wydzielany do mleka szczurów.

Tierstudien zeigen, dass Nepafenac in die Muttermilch von Ratten übergehen kann.

Nie przeprowadzono badań wpływu na rozwój płodu z zastosowaniem DepoCyte u zwierząt.

Tierexperimentelle Studien zur Teratogenität wurden mit DepoCyte nicht durchgeführt.

U zwierząt wykazano przenikanie abakawiru i (lub) jego metabolitów przez łożysko.

Wechselwirkungen mit Abacavir sind möglich, wurden jedoch nicht untersucht.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).

Tierstudien weisen auf reproduktionstoxische Effekte hin (siehe unter 5.3).

Badania na zwierzętach nie wykazały właściwości prodrgawkowych (patrz punkt 5. 3).

Tierstudien haben keine krampffördernden Eigenschaften gezeigt (siehe Abschnitt 5.3).

Dodatkowo zaleca się zastosowanie odpowiedniego insektycydu w otoczeniu zwierząt.

Zusätzlich wird empfohlen, die Umgebung mit einem geeigneten Insektizid zu behandeln.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozwój (patrz punkt 5. 3).

Tierexperimentelle Studien haben Entwicklungstoxizität gezeigt (siehe Abschnitt 5.3).

W badaniach przeprowadzanych na zwierzętach wykazano obecność talidomidu w mleku.

In Tierstudien wurde eine Ausscheidung von Thalidomid in die Muttermilch nachgewiesen.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na rozrodczość (patrz punkt 5. 3).

Tierexperimentelle Daten zeigten eine Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.