Jak napisać list po niemiecku

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "zdanie"

 

"zdanie" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-30 z 224

zdanie {rzeczownik}

zdanie {n.} (też: twierdzenie)

Satz {m.}

(Śmiech) Ponieważ wiecie, jakie było ostatnie zdanie tego spotkania.

(Gelächter) Man kann sich denken, was das letzte Wort, der letzte Satz dieses Meetings war.

Jedna kropka oznacza jedno zdanie napisane przez jednego bloggera.

Jeder Punkt steht für einen einzelnen Satz, geschrieben von einem einzelnen Blogger.

I tak, poza strażnikami więziennymi, to zdanie jest dosłownie fałszywe.

Wenn man nun nicht gerade Gefängniswärter ist, dann ist dieser Satz, wörtlich genommen, falsch.

I tak, poza strażnikami więziennymi, to zdanie jest dosłownie fałszywe.

" Wenn man nun nicht gerade Gefängniswärter ist, dann ist dieser Satz, wörtlich genommen, falsch.

Samo to zdanie ujawnia, że szczęście jest skazane na zagładę.

Dieser Satz offenbart schon den Kern der Zerstörung von Glück.

zdanie (opinia) {n.} (też: opinia, pogląd, mniemanie)

Meinung {f.}

Doceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.

Wir schätzen es, unsere Meinung kundzutun und die Zukunft unsere Landes mitzugestalten.

Jeśli zmienisz zdanie, w dowolnym momencie możesz taką witrynę odblokować.

Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Blockierung der Website jederzeit rückgängig machen.

Jeśli zmienisz zdanie, w dowolnym momencie możesz taką witrynę odblokować.Jak to działa?Opcja

Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Blockierung der Website jederzeit rückgängig machen.So

mówić swoje zdanie

seine Meinung sagen

Liczy się wyłącznie zdanie przyszłych użytkowników.

Es spielt nämlich nur eine einzige Meinung eine Rolle: die der Kids, die den Arm entweder nutzen werden oder nicht.

zdanie {n.}

Position (Standpunkt) {f.}

Po ustaleniu lokalizacji i czasu możemy stwierdzić, jaka była pogoda kiedy to zdanie pisano.

Wenn wir die geografische Position und Zeit kennen, können wir auch das Wetter zu dem Zeitpunkt bestimmen, an dem die Person den Satz geschrieben hat.

zdanie {n.} (też: znaczenie, sens)

Sinn {m.}

Zdaniem Szekspira, chodzimy do teatru, żeby dać się omamić. ~~~ Sprawia nam to przyjemność.

Also Puck meinte, daß wir Narren sind, nicht nur im abwertenden Sinne, sondern in dem Sinne, daß wir uns leicht zum Narren halten lassen.

zdanie {n.} (też: pogląd, pojmowanie)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdanie":

 

Podobne tłumaczenia

"zdanie" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdanie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Każde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.

" "Ich fühle mich wie in einem Nebel der Depression, dem ich nicht entkommen kann.

Więc dla mnie, wykorzystanie tego, moim zdaniem jest teraz poza wyobrażeniami.

Für mich sind die möglichen Anwendungen im Moment außerhalb meiner Vorstellungskraft.

Moim zdaniem, lepszym podejściem jest to, co nazywam zasadą proaktywności.

Aber ich glaube, der bessere Weg ist etwas, das ich das proaktive Prinzip nenne.

Każde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.

Und man kann jedes davon anklicken, um zu dem Blog zu gelangen, dem es entnommen wurde.

To moim zdaniem jeden z najpiękniejszych klasycznych pojazdów podwodnych.

Ich denke, das ist eines der schönsten klassischen Tauchgeräte, die je gebaut wurden.

Moim zdaniem małżeństwo Eamesów stanowi świetny przykład eksperymentowania.

Ich denke, die Eames sind wundervolle Beispiele für Experimentierfreude.

Jednak najważniejsze są moim zdaniem idee, które powinniśmy przewidzieć.

Aber am wichtigsten, glaube ich, sind die Ideen, die wir vorweg nehmen müssen.

To właśnie, moim zdaniem, punkt widzenia, który wynika z poważnego traktowania memetyki.

Das, schlage ich vor, ist die Sicht die man hat, wenn man Memetik ernst nimmt.

Węgiel jak węgiel, ale moim zdaniem jest on równie fascynujący niczym ten kawałek kredy.

Und ich würde behaupten, dass diese Kohle genauso spannend ist, wie diese Kreide.

Jeden z najmniej, moim zdaniem, ciekawych głosił, że piękno bierze się z symetrii.

Und eines der langweiligsten, wie ich denke, war, dass Schönheit sich um Symmetrie dreht.

Google uwielbia wyszukiwanie i naszym zdaniem jesteśmy w tym dość dobrzy.

Wie Sie wissen, funktioniert das Suchen mit Google ziemlich gut – das gilt auch für Foren.

Google zawsze podaje wyniki wyszukiwania, które naszym zdaniem są najtrafniejsze.

Google liefert Ihnen stets die Ergebnisse, die wir für Ihre Suche am relevantesten halten.

Ten projekt, moim zdaniem, ma świetne połączenia z istniejącymi osiedlami.

Dises Projekt, hat, wie ich denke, grosse Konnektivität zu den bestehenden Nachbarschaften.

Pierwsze zdanie: "Była raz sobie książka imieniem Cindy, która była o Titanicu."

Die erste Zeile lautet: "Es war einmal ein Buch namens Cindy in dem es um die Titanic ging."

Moim zdaniem to prawdopodobnie w Korei te dzieciaki miały najgorzej.

Und ich fand, dass Korea der Ort auf der Welt war, der für diese Kinder am schlimmsten ist.

Moim zdaniem, proteomika już stała się niezwykle użyteczna we wszystkich gałęziach medycyny.

Das ist also schon, glaube ich, enorm brauchbar auf allen Gebieten der Medizin.

To jest właściwie moje zdanie: Jeżeli widzisz coś niemożliwego uczyń to możliwym.

Im Grunde geht mir also darum: Wenn du etwas siehst, das unmöglich ist, dann mach es möglich.

Właściwie to jest tak niezwykła, że, zdaniem niektórych, nie było pewne, czy będzie działała.

Sie war sogar so ungewöhnlich, dass man das Internet zunächst nicht für möglich hielt.

Więc moim zdaniem stanowią świetny przykład eksploracji i eksperymentowania w designie.

Natürlich verwandten sie Experimente in jedem Aspekt ihrer Arbeit.

Postaram się dziś opowiedzieć wam, gdzie moim zdaniem leży prawda.

Ich werde heute mein Bestes tun, Ihnen zu sagen, was ich für die Wahrheit halte.
 

Wyniki z forum

"zdanie" po niemiecku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: w dół rzeki, otaczający, zwietrzały, łukowaty, zachłanność

Podobne słowa

zburzyć · zbutwiały · zbyć · Zbyszek · zbyt · zbytek · zbywać · zbłądzić · zdać · zdania · zdanie · zdaniowy · zdany · zdarzenie · zdawać · zdążać · zdążyć · zdechnąć · zdechły · zdecydować · zdecydowanie

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.