Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "zamykać"

 

"zamykać" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-50 z 86

zamykać {czasownik}

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} (też: wnieść, wnosić, zamknąć, pozamykać)

Nie cierpię zamykać wszystkich okien, aby wrócić do pliku, który znajduje się na pulpicie.

Ich mag es nicht, alle Fenster schließen zu müssen, um zu einer Datei auf meinem Desktop zu gelangen.

Dlatego należy zamykać te, które już nie są potrzebne.

Schließen Sie daher alle Ports, die Sie nicht mehr benötigen.

Ten otwór może zamykać się i otwierać.

Nun kann sich diese Pore öffnen und schließen.

Lecz kalmar rozwinął w sobie przesłonę, którą może otwierać i zamykać ten wyspecjalizowany organ światła z bakteriami.

Dieser Tintenfisch hat eine Blende entwickelt, die er über diesem speziellen Lichtorgan, in dem sich die Bakterien befinden, öffnen und schließen kann.

Z kolei w przypadku dysków w formacie Live File System trzeba zamykać bieżącą sesję, aby można było korzystać z nich w innym komputerze lub odtwarzaczu.

Deshalb wird für eine Sitzung, die mit dem Format Mastered erstellt wurde, keine Option zum Schließen angezeigt.

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} (też: wyłączyć, zawiesić, zagrodzić, blokować)

Nawet jeśli zamyka się je w rajskim ogrodzie.

Obwohl sie in einen Garten Eden gesperrt waren, mit Feigen und allem möglichen anderen.

Od 2007, co dwa miesiące, miasto zamyka dla ruchu najruchliwsze ulice i zmienia je w plac zabaw dla dzieci.

Jeden Monat seit 2007 sperrt die Stadt die meist befahrenen Straßen für den Verkehr und macht daraus einen Spielplatz für Kinder und die Kindheit.

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} (też: ukończyć, zamknąć, finalizować, sfinalizować)

Kliknięcie przycisku Zamknij system teraz wymusza zamknięcie wszystkich programów i umożliwia doprowadzenie do końca procesu zamykania komputera.

Wenn Sie auf Jetzt herunterfahren klicken, werden alle Programme zum Beenden gezwungen und der Prozess des Herunterfahrens des Computers abgeschlossen.

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} (też: zamknąć, pozamykać)

Zamykać dokładnie po każdym użyciu

Nach jedem Gebrauch Tube fest verschließen.

Butelki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), zamykane polipropylenową zakrętką.

Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), verschlossen mit einem Polypropylendeckel.

szklane typ I zamykane korkiem z elastomeru butylowego i zabezpieczane aluminiowym kapturkiem

Typ I-Glasflasche mit Butylelastomer-Stopfen und Aluminium-kappe verschlossen

Butelki szklane typ I zamykane korkiem z elastomeru butylowego i zabezpieczane aluminiowym kapturkiem

Typ I- Glasflasche mit Butylelastomer- Stopfen und Aluminium- kappe verschlossen

Butelki szklane typ I zamykane korkiem z elastomeru butylowego i zabezpieczane aluminiowym kapturkiem

Typ I- Glasflasche mit Butylelastomer -Stopfen verschlossen und mit Aluminium kappe versiegelt

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} [komp.] (też: wyłączyć, kończyć, zakończyć, zamknąć)

Użytkownik lub administrator komputera skonfigurował przycisk zasilania tak, aby zawsze zamykał komputer.

Sie oder der Administrator haben den Netzschalter so konfiguriert, dass der Computer mit dem Netzschalter immer heruntergefahren wird.

Wynikiem takiego uszkodzenia może być nieoczekiwane wyświetlanie komunikatów, automatyczne uruchamianie lub zamykanie programów lub nagłe zamknięcie systemu Windows.

Aufgrund solcher Beschädigungen kann es vorkommen, dass unerwartete Meldungen auftreten, Programme automatisch gestartet oder geschlossen werden oder Windows plötzlich heruntergefahren wird.

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} (też: zamknąć)

zumachen [machte zu|zugemacht] (Fenster, Geschäft) {czas. przech.}

Nie chcielibyście ustawiać budek pobierających opłaty drogowe w centrum Londynu, i otwierać, i zamykać te bramki.

Man kann nicht einfach Zollposten um die Londoner Innenstadt aufstellen und die Schranken auf- und zumachen.

zamykać [zamykam|zamykał] (w areszcie) {czas. ndk} (też: ustalić, wyznaczyć, wyznaczać, ustalać)

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} (też: zagrodzić, blokować, zamknąć, zagradzać)

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} (też: zamknąć)

zamykać [zamykam|zamykał] {czas. ndk} (też: zamknąć, izolować, odizolować, odizolowywać)

abschotten {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zamykać":

 

Podobne tłumaczenia

"zamykać" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zamykać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I niejako żeby przetrwać, zamykałem się w mojej osobistej przestrzeni, i tworzyłem.

Um zu überleben, zog ich mich in meine eigene Welt zurück und fing an, Sachen zu kreieren.

Jeśli teraz ktoś spróbuje tego użyć ponownie, to zamyka się i łamie.

Wenn jemand dann versucht sie wieder zu verwenden, blockiert sie und bricht dann ab.

Fiolki ze szkła typu I zamykane korkiem chlorobutylowym i zabezpieczone aluminiowym kapslem.

Typ I-Glasflasche mit Chlorbutyl-Gummistopfen und Aluminiumkappe.

Aby dysk można było odczytać na innym komputerze, nie trzeba zamykać sesji.

Sie brauchen die Sitzung nicht zu beenden, um den Datenträger auf einem anderen Computer zu lesen.

W ten sposób zamykasz sobie drogę do zarobienia pieniędzy.

Und wenn man das hat, nimmt man sich die Hoffnung, wirklich viel Geld zu machen.

Następnie wokół implantu zamyka się otaczające tkanki miękkie, takie jak mięśnie i skóra.

Anschließend wird das umgebende Weichteilgewebe (Muskeln und Haut) um das Implantat herum geschlossen.

Butelki ze szkła oranżowego zamykane plastikową zakrętką, zawierające po 270 kapsułek preparatu Invirase.

Braune Glasflaschen mit Schraubkappe aus Kunststoff mit 270 Kapseln Invirase.

Buteleczki te zamykane są korkiem z elastomeru butylowego, zabezpieczonym za pomocą kapturka aluminiowego.

Die Flaschen sind mit einem Butylelastomer-Verschluss und einer Aluminiumkappe versehen.

Nie każdy program jest zawsze zamykany bezproblemowo.

Wenn Sie ein Programm beenden, wird es möglicherweise nicht immer ordnungsgemäß beendet.

Zamiast zamykać system po zakończeniu pracy, lepiej użyć przycisku Zasilanie.

Anstatt den Computer nach der Arbeit herunterzufahren, ist es oftmals sinnvoll die Ein-/Aus-Taste zu verwenden.

Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz fenolo- epoksydowym lakierem ochronnym i zamykane nakrętką z polipropylenu.

Aluminiumtube mit einem Phenol-Epoxid-Innenschutzlack und einem Schraubdeckel aus Polypropylen.

Oto, jak wygląda sytuacja: kraje zamykają się.

Hier ist die Situation: Die Länder wenden sich nach innen.

Zamyka się zwierzęta i włącza prąd od środka.

Er hat ihn erfunden. ~~~ Ich habe so was noch nie gesehen.

Przekłuć igłą gumowy korek zamykający fiolkę i wstrzyknąć powietrze do fiolki.

Durchstechen Sie mit der Nadel den Gummiverschluss der Humalog -Flasche und injizieren Sie die Luft in die Flasche.

Nawet jeśli zamyka się je w rajskim ogrodzie.

Er empfand, dass sie sich eingesperrt fühlten.

Menedżera zadań można używać do monitorowania wydajności komputera lub do zamykania programu, który nie odpowiada.

Sie können mit dem Task-Manager die Leistung des Computers überwachen oder ein nicht reagierendes Programm beenden.

Przekłuć igłą gumowy korek zamykający fiolkę i wstrzyknąć powietrze do fiolki.

Durchstechen Sie mit der Nadel den Gummiverschluss der Liprolog -Flasche und injizieren Sie die Luft in die Flasche.

Lecz kalmar rozwinął w sobie przesłonę, którą może otwierać i zamykać ten wyspecjalizowany organ światła z bakteriami.

Das Molekül ist vorhanden und sie machen Licht.

Gdy zamykamy dłoń, te mięśnie się kurczą.

Sie drücken ihre Hand und diese Muskeln spannen sich an.

Przekłuć igłą gumowy korek zamykający fiolkę Humalog Mix25 i wstrzyknąć powietrze do fiolki.

Durchstechen Sie mit der Nadel den Gummiverschluss der Humalog Mix25 -Flasche und spritzen Sie die Luft in die Flasche.
 

Wyniki z forum

"zamykać" po niemiecku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.