"zadanie" - niemieckie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o żądanie
PL

"zadanie" po niemiecku

volume_up
zadać {czas. dk}

PL zadanie
volume_up
{nijaki}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

zadanie (też: zapotrzebowanie)
volume_up
Anforderung {f.} (das Anfordern)
KodOpis 200 (Pomyślnie) Serwer pomyślnie przetworzył żądanie.
CodeBeschreibung 200 (Erfolgreich) Die Anforderung wurde vom Server verarbeitet.
201 (Utworzono) Żądanie powiodło się i serwer utworzył nowy zasób.
201 (Erstellt) Die Anforderung wurde erfolgreich ausgeführt.
Żądanie i wyświetlanie reklam musi się odbywać za pośrednictwem pakietu IMA SDK.
Für die Anforderung und Darstellung von Anzeigen muss das IMA SDK verwendet werden.
zadanie (też: obowiązek)
Drugie zadanie to wydajność paliwa. ~~~ Oto druga zagadka dla was.
Die zweite Aufgabe dreht sich um Kraftstoffverbrauch.
Wydaje się to proste, ale to naprawdę wielkie zadanie.
Und das hört sich ziemlich einfach an, aber in Wahrheit ist es eine ziemlich große Aufgabe.
(Śmiech) Tak, to było ciężkie zadanie.
(Gelächter) Ja, das war eine schwierige Aufgabe.
zadanie (też: zlecenie)
zadanie (też: polecenie, zlecenie, zamówienie, nałożenie)
Duński rysownik powiedział mi, że był jednym z 24, którzy otrzymali zadanie narysowania proroka.
Ein dänischer Cartoonist erzählte mir, dass er einer der 24 gewesen sei, die den Auftrag erhielten, den Propheten zu zeichnen.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
Der Auftrag der zwei Staffeln war es, alle Scud-Raketenwerfer loszuwerden.
Został pan wybrany premierem z zadaniem wspierania Wielkiej Brytanii.
Ich meine, als gewählter Premierminister haben Sie den Auftrag, für Großbritannien anzutreten.
zadanie (też: postulat)
volume_up
Forderung {f.} (von Rechten)
Do zadań Banku w ramach wspierania wzrostu i zatrudnienia w Europie należy ułatwianie MŚP dostępu do finansowania.
Sie verbessert im Rahmen ihrer Anstrengungen zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung in Europa den Zugang zu Finanzmitteln für KMU.

2. IT

zadanie
volume_up
Job {m.} [komp.]
Wiesz, zadaniem poety nie jest tylko... Człowieku, walcz z władzą.
Ich meine, der Job eines Dichters ist nicht nur... Mann, die Großen bekämpfen.
Więc naszym zadaniem, jako ludzi, jest wychowywanie dzieci naszych umysłów, znalezienie im dobrych "przyjaciół", znalezienie im dobrej "pracy".
Unsere Aufgabe als Menschen ist es also, unsere Geisteskinder zu erziehen, ihnen gute Freunde zu suchen und ihnen einen guten Job zu geben.

Przykłady użycia - "zadanie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishodrabiać zadanie domowe
Polishodrobić zadanie domowe
PolishCzym jest reklama na cały boks reklamowy i jak wysłać żądanie takiej reklamy?
Was ist eine Full-Slot-Anzeige und wie kann ich eine solche Anzeige anfordern?
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz Żądanie lub odnawianie certyfikatu.
Weitere Informationen finden Sie unter Anfordern oder Erneuern eines Zertifikats.
PolishInny przydatny test to zadanie sobie pytania: „Czy to przynosi korzyść moim użytkownikom?
Eine weitere hilfreiche Frage lautet: "Nutzt dies den Besuchern meiner Website?
PolishZawsze wykonujemy swoje zadanie dla klientów, którzy z nami współpracują.
Wir bringen immer Leistung für unsere Klienten, die mit uns Geschäfte machen.
PolishZłożoność takich organów wywodzi się z tego, że muszą działać na żądanie.
Hohlorgane sind wesentlich komplexer, weil man diese auf Anfrage handeln lassen muss.
PolishJest to strona zwracana przez serwer w odpowiedzi na żądanie otwarcia witryny (np.
Diese Seite wird von Ihrem Server zurückgegeben, wenn ein Nutzer Ihre Website anfordert (z.
PolishZadanie to stało się swego rodzaju polem bitwy między trzema różnymi grupami ludzi.
Sie glaubt, dass diese Symbole eher Verkehrzeichen oder auch Emblemen auf Schilden ähneln.
PolishUczestnicy konkursu w wieku od 13 do 24 lat mieli za zadanie napisać krótki tekst.
Die 13- bis 24-Jährigen formulierten ihre Gedanken in kurzen Texten.
PolishPrzemysł artykułów sportowych w dużym stopniu podjął odpowiedzialność i wypełnił to zadanie.
Besonders die Sportartikelbranche hat das Wagnis auf sich genommen und es geschafft.
PolishWitryna sieci web odrzuciła żądanie pokazania tej strony sieci web (HTTP 403)
Die Website hat die Anzeige dieser Webseite abgelehnt (HTTP 403)
PolishPrzeglądarka może wówczas udostępnić tę lokalizację witrynie, która zgłosiła takie żądanie.
Der Browser kann dann Ihren Standort für die Website freigeben, von der die Anfrage kam.
PolishŻądanie autoryzacji automatycznie traci ważność i jest usuwane z konta po kilku dniach.
Diese Autorisierung erscheint nach einigen Tagen automatisch nicht mehr in Ihrer Abrechnung.
PolishMa za zadanie ułatwić Ci pracę za granicą przez ograniczony czas.
Sie soll es Ihnen erleichtern, für einen begrenzten Zeitraum im Ausland zu arbeiten.
PolishCzym jest reklama nakładana i jak wysłać żądanie takiej reklamy?
Was ist eine Overlay-Anzeige und wie kann ich eine solche Anzeige anfordern?
PolishDostałam zadanie w więzieniu, które było pełne kryminalistów.
Das war ein Gefängniseinsatz in einem, das eine große Menge an Kriminellen hatte.
PolishHmm, jest to niezwykle trudne zadanie przy sali, która liczy 1100 miejsc.
Kammer und der Begriff der Kammer hat viel mit Salons und Auftritten im kleinen Rahmen zu tun.
PolishSerwer może być tak skonfigurowany, aby w odpowiedzi na żądanie dotyczące URL-a w witrynie a.
Ein Server kann fehlerhaft konfiguriert sein, sodass er Content von "a.
PolishKażda mrówka sama decyduje czy wykona dane zadanie, czy zostanie pasywna.
Nahrungssuche wirkt also quasi als Senke und die Ameisen im Innern des Nests wirken als Quelle.