polsko-niemieckie tłumaczenie słowa "zadania"

PL zadania polskie tłumaczenie

zadania {niemęskoos.}
zadanie {n.}

PL zadania
volume_up
{niemęskoosobowy}

zadania
Krajowe banki centralne wykonują prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu.
Die NZBen führen nahezu alle operationalen Aufgaben des Eurosystems aus.
    Podstawowe zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych polegają na:
   Die grundlegenden Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken bestehen darin,
Można spróbować wykonać następujące zadania, aby naprawić problem:
Möglicherweise können Sie das Problem mithilfe der folgenden Aufgaben beheben:
zadania (też: wymagania, prawa, roszczenia)
zadania (też: roszczenia, wierzytelności)

Przykłady użycia - "zadania" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPomimo prostoty tego zadania, interesującym było zapoznanie się z jego wynikami.
Und wir haben Dinge dafür belohnt, wie gut sie sich vorwärts bewegen können.
PolishNa ekranie start przewiń do kategorii Zadania, a następnie kliknij ekran ustawienia.
In diesem Fall muss von Windows Media Center kein Videotext wiedergegeben werden.
PolishAby wyłączyć żądania, wybierz „Nie zezwalaj żadnej witrynie na obsługę protokołów”.
Anderenfalls wählen Sie "Verarbeitung von Protokollen für keine Website zulassen".
PolishZnajdziesz tam szczegółowe uzasadnienie odrzucenia Twojego żądania usunięcia.
So erfahren Sie, warum Ihr jeweiliger Antrag auf Entfernung abgelehnt wurde.
PolishPo zgłoszeniu żądania reklamy musi ona być wyświetlana do czasu, gdy:.
Nachdem eine Anzeige angefordert wurde, muss sie folgendermaßen gezeigt werden:.
Polish408 (Przekroczono limit czasu żądania) Upłynął limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera.
Bei dieser Antwort des Servers wird auch der zu verwendende Proxy angegeben.
PolishPowinno to zmusić nas do zadania sobie pytań, nie tylko "Dlaczego istnieją wojny?
Es sollte uns zwingen nicht nur zu fragen "Warum gibt es Krieg?
PolishWszystkie parametry przekazane do Google w momencie żądania reklamy muszą być poprawne.
Alle an Google zum Zeitpunkt der Anzeigenanfrage übergebenen Parameter müssen korrekt sein.
PolishRobotnica musi rozumieć różnicę pomiędzy mrówkami wykonującymi poszczególne zadania.
Die Ameise muss also den Unterschied zwischen einem Nahrungssucher und einem Nestbauer kennen.
PolishTeraz opowiem trochę o projektach, które miały na celu zbadać wymienione wcześniej zadania.
Also werde ich über einige Projekte reden die diese Ideen verfolgt haben.
Polishcele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (artykuł III-185 ustępy 1, 2, 3 i 5),
Zwangsmittel zum Abbau eines übermäßigen Defizits (Artikel III-184 Absätze 9 und 10);
PolishNa wyższych poziomach zaawansowania są zadania dla graczy w każdym wieku.
Die höheren Schwierigkeitsgrade fordern Spieler jeden Alters heraus.
PolishPowinno to zmusić nas do zadania sobie pytań, nie tylko "Dlaczego istnieją wojny?"
Es sollte uns zwingen nicht nur zu fragen "Warum gibt es Krieg?"
PolishW całych Idniach, po około dwóch latach, dzieci zaczęły używać Google przy odrabianiu zadania.
Und nach etwa zwei Jahren begannen Kinder in ganz Indien ihre Hausaufgaben zu googlen.
PolishTeraz opowiem trochę o projektach, które miały na celu zbadać wymienione wcześniej zadania.
Und in Anbetracht dieses großen Aufwands, macht es Sinn ihn zu nutzen.
PolishPokażę wam, że możemy robić zadania trudniejsze obliczeniowo.
Lassen Sie mich Ihnen zeigen, dass man Probleme auch komplizierter kann kann.
PolishPodziwiaj obrazy z gry niezależnie od zadania, nad którym pracujesz.
Verwenden Sie Bilder aus dem Spiel – z. B. aus Ihrer Lieblingsmission.
PolishKtoś musi zacząć, ja zdecydowałem się podjąć tego zadania.
Irgendeiner muss ja den Anfang machen, und ich habe mich entschlossen, es zu tun.
PolishDla jednostek linków monitorujemy dopasowane żądania reklamy na podstawie strony z wynikami reklam.
For link units, we track matched ad requests based on the ads results page.
PolishNie można usunąć drukarki, jeśli w jej kolejce wydruku znajdują się zadania drukowania.
Wenn Dokumente in der Druckwarteschlange warten, ist es nicht möglich, einen Drucker zu entfernen.