Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "założony"

 

"założony" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-34 z 39

założony {przymiotnik}

założony {przym. m.}

gegründet {przym.}

Co jest także interesujące, zauważcie, że Netflix został założony w 1999.

Was auch interessant ist, ist dass Netflix 1999 gegründet wurde.

To nowy uniwersytet, założony przez obecnego tu Petera Diamandisa i mnie.

Es ist eine neue Universität, die von Peter Diamandis, der hier im Publikum sitzt, und mir gegründet wurde.

Założony w roku 1290 Uniwersytet w Coimbrze jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie.

Im Land selbst wurde 1290 die Universität von Coimbra gegründet, die damit eine der ältesten Universitäten Europas ist.

Został założony w XVIII wieku, największy szpital psychiatryczny w stanie Connecticut, nie licząc ogromnych szpitali publicznych które wtedy istniały.

Es war im 18. Jahrhunder gegründet worden, die größte psychatrische Anstalt im Staat Connecticut, abgesen von den riesigen öffentlichen Krankenhäusern, die damals existierten.

założyć {czasownik}

założyć {czas.} (też: przypuszczać, przypuścić, twierdzić, zakładać)

Załóżmy, że zamierzasz w ciągu następnych kilku miesięcy trenować triathlon.

Angenommen, Sie planen, in den nächsten Monaten an einem Triathlon teilzunehmen.

Załóżmy, że klientka chce kupić parę sandałków i w tym celu wyszukuje hasło „damskie sandałki”.

Angenommen, eine Kundin möchte ein paar Sandalen kaufen und sucht nach "Damensandalen".

Załóżmy, że trzeba znaleźć pliki zapisane przez określoną osobę.

Angenommen, Sie suchen nach Dateien, die von einer bestimmten Person erstellt wurden.

Załóżmy, że masz witrynę, w której oferujesz usługi sprzątania mieszkań.

Angenommen, Sie verkaufen Reinigungsdienste auf Ihrer Website.

Załóżmy, że na pulpicie są otwarte trzy obrazy programu Paint.

Angenommen, Sie haben drei Paint-Bilder auf dem Desktop geöffnet.

założyć {czas.} (też: zakładać, erygować)

Powiedziałem im: "Chciałbym założyć firmę zajmującą się odświeżaczami powietrza".

Also erzählte ich, "Ich möchte eine Raumduft Firma gründen."

Z tego co wiem, geje w Ameryce pragną być w armii, zawrzeć małżeństwo i założyć rodzinę.

Die drei Dinge, die schwule Amerikaner am meisten zu wollen scheinen, sind zum Militär gehen, heiraten und eine Familie gründen.

Każdy może założyć firmę, sprzedawać swoje produkty i prowadzić działalność gospodarczą na rynku liczącym 500 milionów ludzi.

Und Sie können in einem EU-Markt mit 500 Millionen Menschen ein Unternehmen gründen, Ihre Produkte verkaufen und gewerblich tätig werden.

Pomysłem było, żeby założyć Afrykański Instytut Nauk Matematycznych (African Institute of Mathematical Sciences, AIMS - aims z ang: cele).

Ich wollte ein Afrikanisches Institut für Mathematische Wissenschaft - AIMS - gründen.

Wtedy postanowiliśmy założyć firmę i rozwijać to, bo oczywiście to był tylko bardzo prosty, kanciasty dwunóg.

In diesem Stadium entschieden wir, eine Firma zu gründen und es weiter zu verbessern, denn bisher war das nur ein simpler, kantiger Zweibeiner.

założyć {czas.} (też: zakładać)

Nieufność - na pewno jesteś przestępcą, więc założę kamery.

Misstrauisch -- Du bist offensichtlich ein Kriminelle, so installiere ich Überwachungskameras.

założyć {czas.} (też: zakładać)

vorliegen [lag vor|vorgelegen] (Kette) {czas. nieprzech.} [pot.]

założyć {czas.} (też: zakładać)

vorlegen [legte vor|vorgelegt] (anbringen) {czas. przech.}

założyć (opatrunek, szal) {czas.} (też: ozdobić, przybrać, rozkładać, rozłożyć)

umlegen [legte um|umgelegt] {czas. przech.}

założyć {czas.} (też: zakładać)

aufmachen [machte auf|aufgemacht] (Firma) {czas. przech.} [pot.]

założyć {czas.} (też: zakładać)

Adresy IP wskazywane przez różne nazwy domen nie mogą w założeniu przypadać wewnątrz dowolnego zakresu adresów.

Es darf nicht vorausgesetzt werden, dass die IP-Adressen, auf die die verschiedenen Domainnamen verweisen, in einem bestimmten Adressbereich liegen.

założyć {czas.} (też: postawić, zakładać, odstawiać, odstawić)

Jeśli jest tu supermasywna czarna dziura, musimy założyć że jest ona "na diecie".

Und wenn es dort ein supermassives schwarzes Loch gibt, müssen wir unterstellen, das es ein schwarzes Loch auf Diät ist.

założyć {czas.} (też: zakładać, nakładać, nałożyć)

überstülpen {czas. przech.}

założyć (podwinąć brzeg) {czas.} (też: ścinać, ściąć, wyciąć, wycinać)

założyć {czas.} (też: zakładać)

ausgehen (von einer Annahme) {czas.}

założyć {czas.} (też: zamierzać, zakładać, cumować, celować)

Założyć czarną przepaskę czy otwierać szampana?"

Ein schwarzes Armband anlegen, oder die Champagnerkorken knallen lassen?"

Założyć czarną przepaskę czy otwierać szampana?

Ein schwarzes Armband anlegen, oder die Champagnerkorken knallen lassen?
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "założyć":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "założony" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pierwsze elementy zewnętrznej elewacji wież biurowych zostały już założone.

Außen am Doppel-Büroturm wurden bereits die ersten Fassadenelemente montiert.

należy powiadomić lekarza jeśli pacjent miał kolostomię, założony cewnik do otrzewnej,

Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie eine Kolostomie (künstlicher Darmausgang)

Nie wolno stosować kropli przy założonych soczewkach kontaktowych.

Verwenden sie die Tropfen nicht, während Sie Ihre Kontaktlinsen tragen.

Nie wolno zakraplać leku przy założonych soczewkach kontaktowych.

Verwenden Sie die Tropfen nicht, während Sie Ihre Kontaktlinsen tragen.

Nie siedź z założonymi rękami, miej swój udział w społeczeństwie!

,Bleibt nicht untätig, sondern leistet einen Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft!

Co jest także interesujące, zauważcie, że Netflix został założony w 1999.

Und vielleicht hat man Gründe sie zu verbinden und den Rest der Unterhaltungsgeräte einzubinden.

Tak, to przedsiębiorstwo stworzone przez ghańskiego przedsiębiorcę założone ze środków własnych.

Ja, das ist ein Unternehmen. ~~~ Von einem Ghanaischen Unternehmen, mit seinem eigenen Kapital.

Założony przez niego instytut przeniósł się obecnie do Indii.

Es gibt in Mexiko keine Statuen und Denkmähler für diesen Mann.

Założony przez niego instytut przeniósł się obecnie do Indii.

Und das Institut, das dieser Mann gründete wurde nun nach Indien verlegt.

Zdecydowanie zaleca się stosowanie dostępu przez cewnik założony do żyły centralnej (patrz punkt 4. 2).

Es wird dringend empfohlen, einen zentralvenösen Zugang zu benutzen (siehe Abschnitt 4.2).

Czego możecie nie wiedzieć o historii SPCA, to że zostało założone by zabijać psy i koty.

Nathan war die Nummer Zwei bei der SPCA in San Francisco.

Jeśli Twoje konto Portfela Google zostało założone z użyciem adresu, który nie kończy się ciągiem @gmail.

Sollten Sie sich mit einer Adresse bei Google Wallet registriert haben, die nicht auf @googlemail.

Zdecydowanie zaleca się podawanie leku przez cewnik założony do żyły centralnej (patrz punkt 6. 6).

Es wird dringlich empfohlen, die Gabe über einen zentralen Venenkatheter vorzunehmen (siehe Abschnitt 6.6).

Jeśli Twoje konto Portfela Google zostało założone z użyciem adresu, który nie kończy się ciągiem @gmail.com,

Sollten Sie sich mit einer Adresse bei Google Wallet registriert haben, die nicht auf @googlemail.com

A oto ono: SOPA i PIPA, jako ustawy, zostały w większej części stworzone przez koncerny medialne, założone w XX w.

Und diese lautet wie folgt: SOPA und PIPA, als Legislatur, wurden größtenteils von Medienunternehmen entworfen, die im 20.

Są to instytucje założone przez rząd, Są to instytucje założone przez rząd, a prowadzone przez społeczności, dla ich zysku.

Conservancies sind gesetzliche Einrichtungen der Regierung, die von den Gemeinden betrieben werden zu ihrem eigenen Nutzen.

Aby uniknąć podrażnienia w miejscu podania, zaleca się podawanie leku Yondelis przez cewnik założony do żyły centralnej.

Um eine Reizung an der Injektionsstelle zu vermeiden, wird angeraten, Ihnen Yondelis durch einen zentralvenösen Zugang zu geben.

Chociaż założony dla żartu, zaczął przynosić zyski.

Er zahlte die Miete.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GANFORT Nie należy stosować kropli przy założonych soczewkach kontaktowych.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von GANFORT Wenden Sie die Augentropfen nicht an während Sie Kontaktlinsen tragen.

Został założony w XVIII wieku, największy szpital psychiatryczny w stanie Connecticut, nie licząc ogromnych szpitali publicznych które wtedy istniały.

Ich wurde also 1973, im Frühjahr 1973 eingewiesen, in das Insitute of Living, das früher Hartford Retreat hieß.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kpina, wojowniczy, rozpakować skompresowany plik, podatek od osób prawnych, decydujące starcie

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.