Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "walczyć"

 

"walczyć" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-30 z 131

walczyć {czasownik}

walczyć [walczę|walczył] {czas.} (też: bojować, wojować)

walczyć z wiatrakami

gegen Windmühlen kämpfen

I jeżeli nie rozumiesz naprawdę, co się stało, nie możesz iść i walczyć, i pracować, i budować, itd.

Und wenn man nicht versteht, was passiert ist, kann man nicht kämpfen, arbeiten, bauen und solche Dinge.

A ilu żołnierzy zebrałeś już by walczyć w tej wojnie?

Und wie viele Soldaten hast du schon rekrutiert, um diesen Krieg mit dir zu kämpfen?

"Droga 48, obiecuję Cię słuchać, szanować i walczyć dla Ciebie."

"Liebe 48, ich verspreche hiermit, euch zuzuhören, für euch zu kämpfen und euch jeder Zeit zu respektieren."

Musiałeś walczyć np. z dziecięcą pornografią.

Du hattest mit Problemen um Kinderpornographie zu kämpfen.

walczyć [walczę|walczył] {czas.} (też: starać się)

ringen [rang|gerungen] {czas. nieprzech.}
fechten [focht|gefochten] (kämpfen) {czas. nieprzech.}

walczyć [walczę|walczył] (z kimś/czymś) {czas.}

ankämpfen [kämpfte an|angekämpft] (gegen jdn/etw ankämpfen) {czas. przech.}

Nie można z tym walczyć, więc się z tym pogódź i znajdź sposób, by to wykorzystać.

Sie können nicht dagegen ankämpfen, also akzeptieren sie es und finden sie einen Weg damit zu arbeiten.

walczyć [walczę|walczył] (z kimś/czymś) {czas.}

anarbeiten (gegen jdn/etw ankämpfen) {czas. przech.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "walczyć":

 

Podobne tłumaczenia

"walczyć" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "walczyć" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jako młody żołnierz walczyłem w ostatniej z wojenek kolonialnych Wielkiej Brytanii.

Ich war ein junger Soldat im letzten der kleinen Territorialkriege Großbritanniens.

Batman walczący ze złymi ludźmi, ma użyteczny pas, hak, całą masę gadżetów.

Gut, uns geht die Zeit aus und ich will noch über eine andere Sache reden.

Tak, 97,5% to słona woda, 2% to lód, walczymy o 0,5% wody na planecie, ale jest nadzieja.

Wir leben auf einem Planeten, der zu 70 Prozent mit Wasser bedeckt ist.

Pomagalibyśmy reformatorom w tych społeczeństwach, które walczą o zmianę.

Wir könnten den Reformierern in diesen Gesellschaften helfen, die um Änderungen bemüht sind.

Zapewne wiecie, że walczy ona o demokrację w Birmie, swej ojczyźnie.

Wie viele von Ihnen wissen, ist sie eine Heldin der Demokratie in ihrem Land Burma.

Do Davida Heymanna, który ogląda to w Internecie: David, walcz dalej.

David Heymann, der das über den Webcast sieht –  David, mach weiter.

A bezrobocie, możemy z nim walczyć oferując zielone miejsca pracy.

Und die verlorenen Arbeitsplätze können wir durch Arbeitsplätze im Umweltschutz ausgleichen.

Wiesz, zadaniem poety nie jest tylko... Człowieku, walcz z władzą.

Ich meine, der Job eines Dichters ist nicht nur... Mann, die Großen bekämpfen.

W Afryce były kraje walczące o swoją niepodległość: Gwinea, Gwinea-Biaasu, Angola.

In Afrika gab es Länder, die um ihre Unabhängigkeit kämpften. ~~~ Guinea, Guinea-Bissau, Angola.

Pomóżcie mi walczyć o sprawiedliwość ekologiczną i gospodarczą.

Helfen Sie mir beim Kampf für Umweltgerechtigkeit und wirtschaftliche Gerechtigkeit.

Oznacza to, że organizm może skuteczniej walczyć z zakażeniem.

Das bedeutet, dass Ihr Körper Infektionen besser bekämpfen kann.

W tym wypadku, grupy zjednoczone, by walczyć z innymi grupami.

(Gelächter) Sport ist für den Krieg was Pornographie für Sex ist.

W tym wypadku, grupy zjednoczone, by walczyć z innymi grupami.

Das kommt wohl von unserer langen Geschichte von Leben in Stämmen, von Stammespsychologie.

Przez co reszta z nas, znacząca większość, musi walczyć o byt.

Und der Rest von uns, die große Mehrheit von uns, kämpft, um über die Runden zu kommen.

Nasi wrogowie zagadają się na śmierć, będziemy walczyć z nimi ich własną dezorientacją.

Sollen sich unsere Feinde zu Tode reden und wir werden sie mit ihrer eigenen Verwirrung bekämpfen.

W szkołach średnich działa około 500 sekcji, które walczą o zaprzestanie ludobójstwa w Darfurze.

Es gibt circa 500 Highschool-Ortsgruppen, die sich dem widmen, den Völkermord in Darfur zu beenden.

Mówiąc, że system edukacyjny w Bertie walczy byłoby wielkim niedomówieniem.

Und Sie können sehen, dass der Unterschied ziemlich groß ist.

A przede wszystkim, na sposób w jaki walczyliśmy o demokrację.

Und vor allem, auf die Art, wie wir für Demokratie kämpften.

Pracując w świecie komercyjnym, czasem muszę z tym walczyć.

Beim Arbeiten in der Werbebranche bin ich oft mit dieser Fragestellung konfrontiert.

Somaly Mam, aktywistka z Kambodży, która żarliwie walczy z dziecięcą prostytucją.

Und Somaly Mam, eine Aktivistin aus Kambodscha, die mit Leidenschaft gegen Kinderprostitution kämpft.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

wahadłowy · wahanie · wahnięcie · wakacje · wakat · wakaty · wakujący · walać · walc · walcować · walczyć · walczyk · walec · waleczny · waleń · walencja · walenie · walentny · walentynka · walentynki · waleriana

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.