Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "walczyć"

 

"walczyć" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-30 z 134

walczyć {czasownik}

walczyć {czas.} (też: wojować, bojować)

Aktor usiłuje przekonująco umrzeć na scenie, ale lalka musi walczyć o to, by obudzić się do życia.

Schauspieler kämpfen darum, auf der Bühne zu sterben, aber eine Puppe muss kämpfen, um zu leben.

I jeżeli nie rozumiesz naprawdę, co się stało, nie możesz iść i walczyć, i pracować, i budować, itd.

Und wenn man nicht versteht, was passiert ist, kann man nicht kämpfen, arbeiten, bauen und solche Dinge.

Zaczynamy walczyć i sytuacja robi się naprawdę niewesoła.

Und wir kämpfen dagegen, und es wird wirklich hässlich.

A ilu żołnierzy zebrałeś już by walczyć w tej wojnie?

Und wie viele Soldaten hast du schon rekrutiert, um diesen Krieg mit dir zu kämpfen?

"Droga 48, obiecuję Cię słuchać, szanować i walczyć dla Ciebie."

"Liebe 48, ich verspreche hiermit, euch zuzuhören, für euch zu kämpfen und euch jeder Zeit zu respektieren."

walczyć {czas.} (też: starać się)

ringen [rang|gerungen] {czas. nieprzech.}

walczyć (z kimś/czymś) {czas.}

ankämpfen [kämpfte an|angekämpft] (gegen jdn/etw ankämpfen) {czas. przech.}

Nie można z tym walczyć, więc się z tym pogódź i znajdź sposób, by to wykorzystać.

Sie können nicht dagegen ankämpfen, also akzeptieren sie es und finden sie einen Weg damit zu arbeiten.

walczyć {czas.}

fechten [focht|gefochten] (kämpfen) {czas. nieprzech.}

walczyć (z kimś/czymś) {czas.}

anarbeiten (gegen jdn/etw ankämpfen) {czas. przech.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "walczyć":

 

Podobne tłumaczenia

"walczyć" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "walczyć" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jako młody żołnierz walczyłem w ostatniej z wojenek kolonialnych Wielkiej Brytanii.

Ich war ein junger Soldat im letzten der kleinen Territorialkriege Großbritanniens.

Batman walczący ze złymi ludźmi, ma użyteczny pas, hak, całą masę gadżetów.

Gut, uns geht die Zeit aus und ich will noch über eine andere Sache reden.

Tak, 97,5% to słona woda, 2% to lód, walczymy o 0,5% wody na planecie, ale jest nadzieja.

Wir leben auf einem Planeten, der zu 70 Prozent mit Wasser bedeckt ist.

Pomagalibyśmy reformatorom w tych społeczeństwach, które walczą o zmianę.

Wir könnten den Reformierern in diesen Gesellschaften helfen, die um Änderungen bemüht sind.

Zapewne wiecie, że walczy ona o demokrację w Birmie, swej ojczyźnie.

Wie viele von Ihnen wissen, ist sie eine Heldin der Demokratie in ihrem Land Burma.

Do Davida Heymanna, który ogląda to w Internecie: David, walcz dalej.

David Heymann, der das über den Webcast sieht –  David, mach weiter.

A bezrobocie, możemy z nim walczyć oferując zielone miejsca pracy.

Und die verlorenen Arbeitsplätze können wir durch Arbeitsplätze im Umweltschutz ausgleichen.

I nie jestem tu, by walczyć o bezdomnych, ani zachęcać do dania pieniędzy kolejnemu żebrakowi.

Ich will Sie nicht ermutigen, dem nächsten Bettler, den Sie treffen, Geld zu geben.

Wiesz, zadaniem poety nie jest tylko... Człowieku, walcz z władzą.

Ich meine, der Job eines Dichters ist nicht nur... Mann, die Großen bekämpfen.

W Afryce były kraje walczące o swoją niepodległość: Gwinea, Gwinea-Biaasu, Angola.

In Afrika gab es Länder, die um ihre Unabhängigkeit kämpften. ~~~ Guinea, Guinea-Bissau, Angola.

I przed długi czas walczyłem z tym i myślałem, "No dobra, naprawdę muszę przyłożyć się do tego."

Die andere interessante Sache, die ich über Wal-Sex gelernt haben: auch sie krümmen ihre Zehen.

Pomóżcie mi walczyć o sprawiedliwość ekologiczną i gospodarczą.

Helfen Sie mir beim Kampf für Umweltgerechtigkeit und wirtschaftliche Gerechtigkeit.

Oznacza to, że organizm może skuteczniej walczyć z zakażeniem.

Das bedeutet, dass Ihr Körper Infektionen besser bekämpfen kann.

W tym wypadku, grupy zjednoczone, by walczyć z innymi grupami.

(Gelächter) Sport ist für den Krieg was Pornographie für Sex ist.

W tym wypadku, grupy zjednoczone, by walczyć z innymi grupami.

Das kommt wohl von unserer langen Geschichte von Leben in Stämmen, von Stammespsychologie.

Przez co reszta z nas, znacząca większość, musi walczyć o byt.

Und der Rest von uns, die große Mehrheit von uns, kämpft, um über die Runden zu kommen.

Nasi wrogowie zagadają się na śmierć, będziemy walczyć z nimi ich własną dezorientacją.

Sollen sich unsere Feinde zu Tode reden und wir werden sie mit ihrer eigenen Verwirrung bekämpfen.

W szkołach średnich działa około 500 sekcji, które walczą o zaprzestanie ludobójstwa w Darfurze.

Es gibt circa 500 Highschool-Ortsgruppen, die sich dem widmen, den Völkermord in Darfur zu beenden.

Mówiąc, że system edukacyjny w Bertie walczy byłoby wielkim niedomówieniem.

Und Sie können sehen, dass der Unterschied ziemlich groß ist.

I jest tylko jeden sposób, by walczyć z silniejszym wrogiem.

Und es stellt sich heraus das es nur eine Lösung gibt einen viel stärkeren Feind zu bekämpfen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wtórne zakażenie, gatunek ptaka, gatunki ptaków, świadczenie rzeczowe, ogłosić

Podobne słowa

wahadłowy · wahanie · wahnięcie · wakacje · wakat · wakaty · wakujący · walać · walc · walcować · walczyć · walczyk · walec · waleczny · waleń · walencja · walenie · walentny · walentynka · walentynki · waleriana

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.