Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Search for the most beautiful word
smokestack
eighty

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "w styczniu"

Tłumaczenie

"w styczniu" tłumaczenie niemieckie

 

Podobne tłumaczenia

"w styczniu" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 w

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "w styczniu" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I robiłem już takie projekty w 2009 w Libanie, w tym roku, w Kenii, w styczniu.

Ähnliche Projekte hab ich 2009 im Libanon gemacht und im Januar dieses Jahres in Kenia.

W styczniu 2008 Oprah dała mi cztery miesiące na przygotowania i trening.

Im Januar 2008 gab mir Oprah vier Monate lang um mich vorzubereiten und zu trainieren.

Trzymali go w gablocie przez 15 lat, aż został skradziony w styczniu 2007 roku.

Sie bewahrten ihn 15 Jahre lang in ihrer Vitrine auf, bis er im Januar 2007 gestohlen wurde.

W styczniu 2000 roku cena wynosiła 10 000 dolarów, lub 27 dolarów dziennie.

Im Januar 2000 war der Preis 10.000 Dollar, oder 27 Dollar pro Tag.

W ostatnim styczniu, udałem się do WAIS Divide, około 1000 km.

Im vergangenen Januar suchte ich einen Ort namens WAIS Divide auf, etwa 400 km vom Südpol entfernt.

W ostatnim styczniu, udałem się do WAIS Divide, około 1000 km. ~~~ od bieguna południowego.

Im vergangenen Januar suchte ich einen Ort namens WAIS Divide auf, etwa 400 km vom Südpol entfernt.

W styczniu widziałam wystawę malarstwa Fernando Botero w bibliotece UC Berkeley.

Im Januar war ich in einer Ausstellung mit Fernando Boteros Gemälden in der Bücherei der UC Berkeley.

System "mapowania kryzysowego" System "mapowania kryzysowego" wystartował w Kenii w styczniu 2008 roku.

Und das, dieser Vorgang namens "crisis mapping" fand seinen Anfang in Kenia im Januar 2008.

Trzymali go w gablocie przez 15 lat, aż został skradziony w styczniu 2007 roku.

Es sieht so aus, als ob das Objekt der Begierde erst dann eines wird, wenn es immer wieder verschwindet.

Historyczna średnia temperatur w styczniu to 31 stopni.

Ich füge neue Bilder hinzu, weil ich jedes Mal wieder etwas dazulerne.

Historyczna średnia temperatur w styczniu to 31 stopni.

Erst in den letzten beiden Tagen hatten wir neue Januar-Temperaturrekorde.

Rekrutacja do badania rozpoczęła się w styczniu 2006 roku.

Die Rekrutierung für die Studie begann im Januar 2006.

♫ Wszyscy się dobrze bawią na Manhattanie w styczniu

ganz Manhattan ist draußen und wunderbar - im Januar. ~~~ ♫

W styczniu 2008 roku prezesem został wybrany Vítor Manuel da Silva Caldeira z Portugalii.

Im Januar 2008 wurde der Portugiese Vítor Manuel da Silva Caldeira zum Präsidenten des Rechnungshofes gewählt.

Dokładnie to pytanie zadano w Davos w styczniu.

Das war sogar die Fragestellung, die im Januar in Davos gestellt wurde.

EMEA została ustanowiona w styczniu 1995 r.

Die EMEA nahm im Januar 1995 ihre Tätigkeit auf.

W styczniu 2012 r. rozpoczęto montaż instalacji technicznych, prowadzony równolegle z budową pozostałych pięter.

Im Januar 2012 wurde mit dem technischen Ausbau begonnen, der parallel mit der Errichtung der übrigen Geschosse erfolgt.

Uchwalone zmiany zostaną uwzględnione w nowych wytycznych dotyczących systemu TARGET2 i wejdą w życie w styczniu 2013 r.

Diese Veränderungen werden in der neuen TARGET2-Leitlinie dargestellt und treten im Januar 2013 in Kraft.

Tak graniki się rozmnażają, gromadzą się podczas pełni księżyca w grudniu i styczniu przez tydzień.

Das hier ist Zackenbarsch-Sex, und die Zackenbarsche sammeln sich für eine Woche um die Vollmonde im Dezember und Januar.

Przybyłam do Afganistanu w styczniu 2004.

Jung in Afghanistan – Sie verstehen.
 

Wyniki z forum

"w styczniu" po niemiecku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

volksdeutsch · Volkswagen · volumen · voon · Vorführgerät · Vorgericht · Vorsatz · votum · voyeuryzm · w · w-styczniu · wabić · wąchać · wachlarz · wachmistrz · wacik · wada · wadliwie · wadliwy · wady · wafel

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.