Jak napisać list po niemiecku

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "to znaczy"

 

"to znaczy" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-23 z 230

to znaczy

to znaczy (tzn.) (też: tzn.)

das heißt (d.h.)

To znaczy, pamiętajcie, moja cała wizja moralności jest taka, że sprowadza się ona do interesowności.

Das heißt, erinnert Euch: meine ganze Sicht von Moral reduziert sich auf Eigeninteresse.

To znaczy, że wiesz, że nie masz prawa nic zmienić.

Das heißt, du weißt, du hast keinerlei Macht, irgendwas zu ändern.

Oczywiście, jeśli On jest Bogiem, to znaczy, że kiedy zadaje pytanie, zadaje je dla twojej korzyści, nie Jego.

Das heißt doch: Wenn es Gott ist, der uns eine Frage stellt, dann zu unseren Gunsten, nicht zu Seinen.

To znaczy, jak często znajdujemy prawidłowe wzorce.

Das heißt, wie präzise wir Muster finden können.

Więc mamy pięć milionów, to znaczy, pięć milionów autorów a pięć milionów powodów to wielki pozew.

Man hat also 5 Millionen Bücher, das heißt 5 Millionen Autoren, 5 Millionen Kläger und einen gewaltigen Prozess.

to znaczy (tzn.) (też: tzn.)

d.h. (das heißt) [skr.]

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy jest zasadniczo „ wolny od sodu ”.

Dieses Arzneimittel enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis, d.h. es ist nahezu „ natriumfrei“.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę (fiolkę), to znaczy lek uznaje się za „ wolny od potasu ”.

Dieses Arzneimittel enthält Kalium, aber weniger als 1 mmol (39 mg) Kalium pro Durchstechflasche, d.h. es ist nahezu „ kaliumfrei“.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 g) potasu na dawkę (fiolkę), to znaczy lek uznaje się za „ wolny od potasu ”.

Dieses Arzneimittel enthält Kalium, aber weniger als 1 mmol (39 mg) Kalium pro Durchstechflasche, d.h. es ist nahezu „ kaliumfrei“.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę (fiolkę), to znaczy lek uznaje się za „ wolny od potasu ”.

Dieses Arzneimittel enthält Kalium, jedoch weniger als 1 mmol (39 mg) Kalium pro Durchstechflasche, d.h. es ist nahezu „ kaliumfrei“.

Ważne informacje o niektórych składnikach Thyrogen Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu we wstrzyknieciu, to znaczy lek uznaje się za „ wolny od sodu ”.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Thyrogen Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Injektion, d.h. es ist nahezu “ natriumfrei”.

To znaczy, że jeśli pięć samochodów czeka, musisz czekać, dopóki wszystkie nie przejadą.

Das bedeutet, dass Sie, wenn fünf Autos warten, auch warten müssen, bis sie alle dran wahren.

To znaczy, że cały wszechświat znane nam rzeczy i nieznane rzeczy.

Das bedeutet das gesamte Universum, bekannte wie unbekannte Dinge.

Jeśli powiększymy ten obraz, będę mógł pokazać wam co to znaczy.

Wenn ich nun das Bild vergrößere, kann ich Ihnen zeigen, was das bedeutet.

To znaczy, że próbują robić to, co, według nich, leży w ich interesie.

Das bedeutet, sie versuchen einfach das zu tun, was ihrer Meinung nach in ihrem Interesse liegt.

To znaczy, że wejście i wyjście są w tej samej przestrzeni, co umożliwia takie rzeczy.

Und das bedeutet, dass Eingabe und Ausgabe im selben Raum stattfinden was solche Sachen ermöglicht.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "to znaczy":

 

Podobne tłumaczenia

"to znaczy" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to znaczy" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To znaczy traktowane są jak towar: konsumentów nie interesuje, kto je wytwarza.

Sie wurden zu einem Zwischenprodukt, dessen Herkunft immer mehr an Bedeutung verlor.

Nie znaczy to, że mapa witryny lub zawarte w niej adresy URL są prawidłowe.

Er besagt nicht, dass die XML-Sitemap oder die in ihr enthaltenen URLs gültig sind.

ROS: Nie, ale to znaczy, że twoim priorytetem musi być ich dobro, jak sądzę.

ROD: Nein, es heißt, dass man ihr Wohlergehen an erste Stelle setzen muss, glaube ich.

Co to znaczy, że jedna rzecz może zarazem wibrować i być nieruchomą w tym samym czasie?

Was heißt es für ein Objekt zur gleichen Zeit zu vibrieren und nicht zu vibrieren?

To znaczy, że lekarze i pielęgniarki po prostu nie mają czasu na zajęcie się pacjentami.

Ärzte und Pflegepersonal haben schlicht nicht genug Zeit für die Patienten.

Co ważniejsze, to wcale nie znaczy, że otrzymujemy prawidłowy komunikat.

Und was noch wichtiger ist: Es bedeutet nicht, dass es das Richtige kommuniziert.

Znaczy to, że tranzystor jest odpowiednikiem około 12 równoległych kanałów jonowych.

So kann man sagen, dass ein Transistor 12 parallel geschalteten Ionenkanälen entspricht.

Co to znaczy potraktować serio zaoferowanie nadziei miliardowi na dnie?

Was bedeutet es, Ernst zu machen und der untersten Milliarde Hoffnung zu geben?

(Śmiech) To znaczy, co to ma wspólnego z techniką, rozrywką i dizajnem?

(Gelächter) Was hat das alles mit Technologie, Unterhaltung und Design zu tun?

Jeżeli kochasz swoich wrogów, to znaczy, że chcesz aby byli szczęśliwi.

Wenn ihr euren Feind liebt, bedeutet das, ihr wünscht dass er glücklich ist.

Ale to znaczy, że kiedy tyle nie mamy, to nie może być dla nas priorytetowe.

Aber damit sagen wir, wenn wir es nicht haben, hat es einfach nicht die höchste Priorität.

Ale to wcale nie znaczy że świat byłby lepszy gdyby był całkowicie rządzony przez kobiety.

Es heißt auch nicht dass die Welt viel besser wäre wenn nur Frauen das Sagen hätte.

To znaczy: naprawdę żyjemy i pracujemy z tymi ludźmi, i biorą oni udział w projektowaniu.

Das ist ein Gemeinschaftsdesign. ~~~ Ein gemeinschaftlich entworfenes Gemeinschaftszentrum.

I nie chodzi mi o to, że mylić się znaczy to samo, co być kreatywnym.

Ich will damit nicht sagen, dass etwas falsch zu machen bedeutet, kreativ zu sein.

Niestety, to znaczy, że musisz spędzić więcej czasu przeglądając je.

Leider bedeutet das, dass man mehr Zeit damit verbringt, sie auszusortieren.

To znaczy, oczywiście, muzykom, którzy tak pięknie grają, Filharmonicy Wiedeńscy.

Ich meine, offenkundig haben die Orchestermusiker schön gespielt, die Wiener Philharmoniker.

Jeżeli to was nie kręci, to znaczy, że jesteście wyzuci z ludzkich emocji.

Wenn dich das nicht von den Socken haut, dann hast du keine Gefühle.

Nie znaczy to, że siedzi w komórce i kombinuje "Chcę się skopiować".

Nicht dass es in der Zelle rumsitzt und denkt: " ich will kopiert werde...."

Sądzę, że przede wszystkim najważniejszym jest uzmysłowić sobie, co to znaczy być niewidomym.

Ich denke wir sollten als erstes klären, was es bedeutet, blind zu sein.

To znaczy, chcesz usłyszeć przyczynę, ale nie chcesz mieć możliwości odniesienia się do niej.

Ich meine, man will den Grund hören, aber man möchte es nicht nachvollziehen können.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

tkanina · tkaniny · tkanka · tknąć · tkwić · tlen · tlenek · tlenić · tnący · to · to-znaczy · toaleta · toaletka · toaletowy · toast · tobą · tobie · toczeń · tofu · tokarka · tokarz

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.