Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "telefon"

 

"telefon" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-29 z 403

telefon {rzeczownik}

telefon {m.}

Telefon {n.}

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 42 Berlin, Niemcy Telefon: +49 30 468- 1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 Berlin, Deutschland Telefon: +49 30 468-1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 133 42 Berlin, Niemcy Telefon: +49 30 468- 1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 Berlin, Deutschland Telefon: +49 30 468-1111

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

Geht der Angerufene, wenn es klingelt, so schnell ans Telefon wie früher?

Odkryłem, że mogę przerobić mojego ThinkPada tak, by działał jak telefon.

Ich entdeckte, dass ich mein ThinkPad dazu bringen konnte, sich als Telefon auszugeben.

Dokładnie wczoraj minęło 11 lat od chwili, gdy zadzwonił telefon w moim biurze.

Und gestern vor genau 11 Jahren klingelte das Telefon im Pinguin-Büro.

telefon {m.}

Anruf {m.}

Bardzo duże róznice pomiędzy sposobem w jaki odebrałem telefon trzy razy.

Sehr große Unterschiede zwischen den drei Malen, die ich einen Anruf entgegen genommen habe.

Dostaję telefon gdy dziecko próbuje popełnić samobójstwo, i muszę podjąć natychmiastowe działanie.

Ich bekomme den Anruf, wennn das Kind Selbstmord begehen will, und ich muss etwas genau jetzt tun.

Raz dostałem bardzo ciekawy telefon z Columbo od Arthura C.

Einmal bekam ich einen interessanten Anruf aus Columbo, vom kürzlich verstorbenen Arthur C.

Kilka dni później otrzymaliśmy telefon: "Czy te dane są dostępne i czy można je wykorzystać do rekonstrukcji?"

Einige Tage später kam ein Anruf: "Sind die Daten erhältlich und kann man sie zum Wiederaufbau benutzen?"

Uśmierzamy wrażliwość – kiedy czekamy na telefon.

Wir betäuben Verletzlichkeit -- wenn wir auf den Anruf warten.

telefon {m.}

Telephon (Telefon) {n.} [st. pis.]

Z takiej typowo męskiej strony, odbiera telefon, chyba mogę to powiedzieć, bo ktoś już to zrobił tu przede mną, odbiera telefon, mówiąc: „Hej, sukinsynie

Und an der maskulinen Mannesfront beantwortet er das Telephon mit - ich kann das sagen, weil ihr es hier bereits gesagt wurde - er hebt ab und sagt: "He, Scheißkerl.

Telefon {rzeczownik}

telefon {m.}

Telefon {n.} (też: Anruf, Telephon)

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 42 Berlin, Niemcy Telefon: +49 30 468- 1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 Berlin, Deutschland Telefon: +49 30 468-1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 133 42 Berlin, Niemcy Telefon: +49 30 468- 1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 Berlin, Deutschland Telefon: +49 30 468-1111

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

Geht der Angerufene, wenn es klingelt, so schnell ans Telefon wie früher?

Odkryłem, że mogę przerobić mojego ThinkPada tak, by działał jak telefon.

Ich entdeckte, dass ich mein ThinkPad dazu bringen konnte, sich als Telefon auszugeben.

Dokładnie wczoraj minęło 11 lat od chwili, gdy zadzwonił telefon w moim biurze.

Und gestern vor genau 11 Jahren klingelte das Telefon im Pinguin-Büro.

Telefon- {przymiotnik}

telefoniczny {przym. m.}

Telefon- {przym.} (też: telefonisch, fernmündlich)

zakładać podsłuch telefoniczny

das Telefon anzapfen

założyć podsłuch telefoniczny

das Telefon anzapfen

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.

Upewnij się, że kabel telefoniczny nie jest uszkodzony, podłączając działający telefon do gniazda „telefonicznego” w modemie.

Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel nicht defekt ist, indem Sie ein funktionierendes Telefon in die Telefonbuchse des Modems einstecken.

Sylvia Browne na pewno nie głoduje. 700 dolarów za 20 minutowy seans telefoniczny 700 dolarów za 20 minutowy seans telefoniczny to więcej niż zarabia prawnik.

Nun, bei Sylvia Browne, ich würde es annehmen. ~~~ Wissen sie, 700 Dollar für ein 20 minütiges Reading am Telefon, das ist mehr als Rechtsanwälte verdienen.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "telefon":

Synonimy (niemiecki) dla "Telefon":

 

Podobne tłumaczenia

"telefon" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "telefon" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zobacz, jak można skonfigurować telefon komórkowy z urządzeniem Jabra BIZ 2400 USB

Prüfen Sie, wie Ihr Mobiltelefon mit dem Jabra BIZ 2400 USB eingerichtet wird

Niektórzy z was mogą spytać czy dzisiejsze telefony komórkowe już tego nie robią?

Und einige von Ihnen mögen sagen: Na ja, tun das die heutigen Handys nicht bereits?

Dostęp do Google Maila za pomocą telefonu BlackBerry możesz uzyskać na dwa sposoby:.

Auf einem BlackBerry gibt es zwei Möglichkeiten, um auf Google Mail zuzugreifen:.

Poszukaj aplikacji Messenger WithYou* w sklepie Android Market na swoim telefonie.

Laden Sie im Android Market die kostenslose App Messenger WithYou* herunter.

Telefony komórkowe i internet ułatwiają komunikację coraz większej liczbie osób.

Mobiltelefone und das Internet setzen sich durch – dies erleichtert die Kommunikation.

Tak jak powiedziałem, miałem tylko numer telefonu, który mnie z nimi łączył.

Wie gesagt, ich hatte nur eine Telefonnummer, um mich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Skonfigurowanie usługi Hotmail jest bardzo łatwe w telefonie iPhone z systemem iOS5.

Die Einrichtung von Hotmail ist denkbar einfach, wenn Sie ein iPhone mit iOS5 verwenden.

Tak, to efekt, jaki uzyskujemy, kiedy gryzmolimy coś rozmawiając przez telefon.

Und ja, das ist etwas, was man beim Telefonieren vor sich hin kritzelt.

Procedura konfigurowania poczty Hotmail w telefonie Nokia zależy od używanego modelu.

Wie Sie Hotmail auf Ihr Mobiltelefon holen, hängt vom verwendeten Nokia-Telefonmodell ab.

Wybierz lokalizację, w której jest zarejestrowany numer Twojego telefonu komórkowego.

Wählen Sie den Ort aus, an dem Ihre Mobiltelefonnummer registriert ist.

(44- 20) 74 18 86 00 dla numeru telefonu w Londynie (Wielka Brytania).

(44-20) 74 18 86 00 für eine Nummer in London, Vereinigtes Königreich.

W telefonie z systemem Android można używać poczty Hotmail bez instalowania jej aplikacji.

Sie können Hotmail auch ohne App auf Ihrem Android -Mobiltelefon nutzen.

Wyjął on swój telefon, wybrał numer a jakiś głos powiedział "Jestem tutaj."

Da zog er sein Handy heraus, wählte eine Nummer und eine Stimme sagte: "Ich bin hier oben."

Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.

Man sieht dass IP einige der traditionellen Telefonstandarts ersetzt.

Upewnij się, że Twój telefon komórkowy obsługuje synchronizację za pomocą protokołu IMAP.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät IMAP-Synchronisation unterstützt.

A telefon komórkowy, jak się okazało, jest wspaniałym narzędziem poprawiającym samopoczucie.

Und das Handy - so stellten wir fest - ist ein großes Hilfsmittel zum Überleben.

Za raptem parę dolarów można mieć w telefonie odpowiednie aplikacje.

Und langsam, langsam wird der Regler zu einer moderaten Sparquote hochgebracht.

Do telefonu zostaną automatycznie załadowane odpowiednie ustawienia.

Die E-Mail-Einstellungen werden automatisch auf Ihr Mobiltelefon geladen.

Przypisuje połączeniu telefonicznemu więcej niż jeden docelowy numer telefonu.

Dient zur Zuweisung mehrerer Zielrufnummern zu einer DFÜ-Verbindung.

W zależności od lokalizacji może się także pojawić prośba o weryfikację numeru telefonu.

Je nach Standort werden Sie möglicherweise zur Bestätigung Ihrer Telefonnummer aufgefordert.
 

Wyniki z forum

"telefon" po niemiecku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.