Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "telefon"

 

"telefon" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-29 z 421

telefon {rzeczownik}

telefon {m.}

Telefon {n.}

Naturalnie, implikacją tego jest fakt, że telefon jest bronią przeciwko biedzie.

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass das Telefon eine Waffe gegen Armut ist.

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 42 Berlin, Niemcy Telefon: +49 30 468- 1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 Berlin, Deutschland Telefon: +49 30 468-1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 133 42 Berlin, Niemcy Telefon: +49 30 468- 1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 Berlin, Deutschland Telefon: +49 30 468-1111

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

Geht der Angerufene, wenn es klingelt, so schnell ans Telefon wie früher?

Odkryłem, że mogę przerobić mojego ThinkPada tak, by działał jak telefon.

Ich entdeckte, dass ich mein ThinkPad dazu bringen konnte, sich als Telefon auszugeben.

telefon {m.}

Anruf {m.}

Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.

Halbzeit, die Menschen machen einen kurzen Anruf, gehen auf Toilette.

Bardzo duże róznice pomiędzy sposobem w jaki odebrałem telefon trzy razy.

Sehr große Unterschiede zwischen den drei Malen, die ich einen Anruf entgegen genommen habe.

Dostaję telefon gdy dziecko próbuje popełnić samobójstwo, i muszę podjąć natychmiastowe działanie.

Ich bekomme den Anruf, wennn das Kind Selbstmord begehen will, und ich muss etwas genau jetzt tun.

Raz dostałem bardzo ciekawy telefon z Columbo od Arthura C.

Einmal bekam ich einen interessanten Anruf aus Columbo, vom kürzlich verstorbenen Arthur C.

Kilka dni później otrzymaliśmy telefon: "Czy te dane są dostępne i czy można je wykorzystać do rekonstrukcji?"

Einige Tage später kam ein Anruf: "Sind die Daten erhältlich und kann man sie zum Wiederaufbau benutzen?"

telefon {m.}

Telephon (Telefon) {n.} [st. pis.]

Z takiej typowo męskiej strony, odbiera telefon, chyba mogę to powiedzieć, bo ktoś już to zrobił tu przede mną, odbiera telefon, mówiąc: „Hej, sukinsynie

Und an der maskulinen Mannesfront beantwortet er das Telephon mit - ich kann das sagen, weil ihr es hier bereits gesagt wurde - er hebt ab und sagt: "He, Scheißkerl.

Telefon {rzeczownik}

telefon {m.}

Telefon {n.} (też: Anruf, Telephon)

Naturalnie, implikacją tego jest fakt, że telefon jest bronią przeciwko biedzie.

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass das Telefon eine Waffe gegen Armut ist.

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 42 Berlin, Niemcy Telefon: +49 30 468- 1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 Berlin, Deutschland Telefon: +49 30 468-1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 133 42 Berlin, Niemcy Telefon: +49 30 468- 1111

Schering AG Müllerstrasse 178 D - 13342 Berlin, Deutschland Telefon: +49 30 468-1111

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

Geht der Angerufene, wenn es klingelt, so schnell ans Telefon wie früher?

Odkryłem, że mogę przerobić mojego ThinkPada tak, by działał jak telefon.

Ich entdeckte, dass ich mein ThinkPad dazu bringen konnte, sich als Telefon auszugeben.

Telefon- {przymiotnik}

telefoniczny {przym. m.}

Telefon- {przym.} (też: telefonisch)

zakładać podsłuch telefoniczny

das Telefon anzapfen

założyć podsłuch telefoniczny

das Telefon anzapfen

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.

Upewnij się, że kabel telefoniczny nie jest uszkodzony, podłączając działający telefon do gniazda „telefonicznego” w modemie.

Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel nicht defekt ist, indem Sie ein funktionierendes Telefon in die Telefonbuchse des Modems einstecken.

Sylvia Browne na pewno nie głoduje. 700 dolarów za 20 minutowy seans telefoniczny 700 dolarów za 20 minutowy seans telefoniczny to więcej niż zarabia prawnik.

Nun, bei Sylvia Browne, ich würde es annehmen. ~~~ Wissen sie, 700 Dollar für ein 20 minütiges Reading am Telefon, das ist mehr als Rechtsanwälte verdienen.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "telefon":

Synonimy (niemiecki) dla "Telefon":

 

Podobne tłumaczenia

"telefon" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "telefon" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zobacz, jak można skonfigurować telefon komórkowy z urządzeniem Jabra BIZ 2400 USB

Prüfen Sie, wie Ihr Mobiltelefon mit dem Jabra BIZ 2400 USB eingerichtet wird

Dostęp do Google Maila za pomocą telefonu BlackBerry możesz uzyskać na dwa sposoby:

Auf einem BlackBerry gibt es zwei Möglichkeiten, um auf Google Mail zuzugreifen:

Niektórzy z was mogą spytać czy dzisiejsze telefony komórkowe już tego nie robią?

Und einige von Ihnen mögen sagen: Na ja, tun das die heutigen Handys nicht bereits?

Mam na myśli to, że nie pozwolilibyście na to, abym zabrał wam wasze telefony.

Ich glaube, ich könnte Ihnen Ihr Handy nicht wegnehmen, selbst, wenn ich es wollte.

Dostęp do Google Maila za pomocą telefonu BlackBerry możesz uzyskać na dwa sposoby:.

Auf einem BlackBerry gibt es zwei Möglichkeiten, um auf Google Mail zuzugreifen:.

Poszukaj aplikacji Messenger WithYou* w sklepie Android Market na swoim telefonie.

Laden Sie im Android Market die kostenslose App Messenger WithYou* herunter.

P: Czy można uzyskać dostęp do systemu hostingu wideo za pomocą telefonu komórkowego?

Frage: Kann ich von einem Mobiltelefon aus auf das gehostete Videosystem zugreifen?

Telefony komórkowe i internet ułatwiają komunikację coraz większej liczbie osób.

Mobiltelefone und das Internet setzen sich durch – dies erleichtert die Kommunikation.

Mój telefon był rozładowany, ogrzałem baterie pod pachą wykręciłem kilka numerów.

Der gesamte Planet rotiert unter meinen Füßen. ~~~ Die -- die ganze Welt ist unter mir.

W telefonie przewiń w lewo, aby wyświetlić listę aplikacji, i dotknij opcji Office.

Streichen Sie auf dem Mobiltelefon nach links zur App-Liste, und tippen Sie auf Office.

Tak jak powiedziałem, miałem tylko numer telefonu, który mnie z nimi łączył.

Wie gesagt, ich hatte nur eine Telefonnummer, um mich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Na numer Twojego telefonu komórkowego zostanie wysłany SMS z kodem resetowania hasła.

Es wird eine SMS mit einem Code zum Zurücksetzen des Passworts gesendet.

Skonfigurowanie usługi Hotmail jest bardzo łatwe w telefonie iPhone z systemem iOS5.

Die Einrichtung von Hotmail ist denkbar einfach, wenn Sie ein iPhone mit iOS5 verwenden.

Tak, to efekt, jaki uzyskujemy, kiedy gryzmolimy coś rozmawiając przez telefon.

Und ja, das ist etwas, was man beim Telefonieren vor sich hin kritzelt.

I jest wysoce prawdopodobne, że ten operator posiada także prosty telefon komórkowy.

Ich verfahre folgendermaßen, ich kaufe mir eine Telefonkarte wie diese.

Procedura konfigurowania poczty Hotmail w telefonie Nokia zależy od używanego modelu.

Wie Sie Hotmail auf Ihr Mobiltelefon holen, hängt vom verwendeten Nokia-Telefonmodell ab.

Czułam, że nasze telefony, nasze modne zegarki i aparaty oduczyły nas marzyć.

Mir kam es so vor, als hielten uns unsere schicken Uhren und Kameras davon ab zu träumen.

Wybierz lokalizację, w której jest zarejestrowany numer Twojego telefonu komórkowego.

Wählen Sie den Ort aus, an dem Ihre Mobiltelefonnummer registriert ist.

(44- 20) 74 18 86 00 dla numeru telefonu w Londynie (Wielka Brytania).

(44-20) 74 18 86 00 für eine Nummer in London, Vereinigtes Königreich.

W telefonie z systemem Android można używać poczty Hotmail bez instalowania jej aplikacji.

Sie können Hotmail auch ohne App auf Ihrem Android -Mobiltelefon nutzen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kpina, wojowniczy, rozpakować skompresowany plik, podatek od osób prawnych, decydujące starcie

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.