Jak napisać list po niemiecku

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "sto"

 

"sto" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-22 z 130

sto {liczebnik}

sto {licz.}

hundert {licz.}

czy może pan mi rozmienić sto złotych

können Sie mir hundert Zloty wechseln

czy może pani mi rozmienić sto złotych

können Sie mir hundert Zloty wechseln

Więc jakieś sto operacji później, patrzy na mamę i mówi: „Mamusiu, proszę módl się za mnie.

So, hundert Operationen später, schaut er zu seiner Mutter und sagt: "Mama, bitte bete für mich.

Prawie sto lat później, w roku 1947, LEGO zaproponowało coś takiego.

Fast hundert Jahre später, in 1947, kam LEGO hiermit heraus.

Jeśli zaszczepimy 960 osób, to prawie tak jakbyśmy zaszczepili sto procent.

Wenn wir 960 von ihnen immunisieren ist es als ob wir hundert [Prozent ]von ihnen immunisiert hätten.

sto {licz.}

einhundert {licz.}

Dobra wiadomość; dwa lata temu zidentyfikowaliśmy sto spółek.

Die gute Nachricht ist, dass wir vor zwei Jahren einhundert Firmen identifiziert haben.

Zdarza się, że wytworzą planetę, gwiazdę, lub galaktykę. ~~~ albo sto miliardów galaktyk.

Gelegentlich wird ein Planeten erschaffen oder ein Stern oder eine Galaxie oder einhundert Milliarden Galaxien.

Biorąc pod uwagę odparowywanie, to potrzeba ponad sto litrów wody żeby uwarzyć litr piwa.

Wenn man alle Abflüsse mitzählt, benötigt man für die Produktion eines Liters Bier mehr als einhundert Liter Wasser.

Indra - sto.

Indra einhundert.

Tak głęboka była na przykład miłość Abrahama Lincolna do Szekspira, która sprawiła, że spędził więcej niż sto wieczorów w teatrze, nawet podczas ciemnych dni wojny.

Abraham Lincolns Liebe zu Shakespeare war zum Beispiel so groß, dass er mehr als einhundert Abend im Theater verbrachte, selbst in den dunklen Kriegstagen.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "sto":

 

Podobne tłumaczenia

"sto" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sto" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Insulatard jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.

Insulatard wird oft in Kombination mit schnell wirkenden Insulinprodukten angewendet.

adzie ż pacjentów ze schizofrenią sto wystę czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami w ukł

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Protaphane jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.

Protaphane wird oft in Kombination mit schnell wirkenden Insulinprodukten angewendet.

Zakrzepowe zapalenie ył powierzchownych wyst powało z cz sto ci mniejsz ni 1 %.

Oberflächliche Thrombophlebitiden traten in einer Häufigkeit von weniger als 1 % auf.

Mówimy, "Komputerze, wygeneruj proszę sto milionów przypadkowych sekwencji instrukcji.

Und diese nächsten Schritte, wie Elektronik, scheinen nur wenige Jahrzehnte zu dauern.

Brunel pracował w ten sposób sto lat przed powstaniem zawodu projektanta.

Nun, Brunel arbeitete 100 Jahre bevor der Designer-Beruf ins Leben gerufen wurde.

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt cz sto – pokrzywka, wysypka, wykwity skórne.

Erkrankungen des Immunsystems Gelegentlich - Urtikaria, Exanthem, Hautausschlag

Cz sto wyst powania hipoglikemii była zbli ona we wszystkich grupach leczonych.

Die Häufigkeit von Hypoglykämien war in allen Behandlungsgruppen ähnlich.

G sto mineralna tkanki kostnej zwi kszyła si o 2 % w porównaniu z placebo.

Der Anstieg der Knochendichte (BMD) betrug im Vergleich zu Placebo durchschnittlich 2 %.

Insulatard jest cz sto stosowany w skojarzeniu z szybko działaj cymi preparatami insuliny.

Insulatard wird oft in Kombination mit schnell wirkenden Insulinprodukten angewendet.

Protaphane jest cz sto stosowany w skojarzeniu z szybko działaj cymi preparatami insuliny.

Protaphane wird oft in Kombination mit schnell wirkenden Insulinprodukten angewendet.

Działania niepo dane zgłaszane niezbyt cz sto (u mniej ni 1 pacjenta na 100)

Nebenwirkungen, über die gelegentlich berichtet wurde (bei weniger als 1 von 100 Patienten)

dzień i noc, na ławce na stacji metra przy sto trzeciej Ulicy aż do dnia gdy zniknęła.

Tag und Nacht auf einer Bank lebte, in der U-Bahn-Station der 103.

e ni Cz sto wyst powania działa niepo danych w badaniach klinicznych, których pojawienie si

und mit schnell wirkendem Insulin human (Actrapid) in Zusammenhang gebracht wurden, sind unten ch

Nagle nie jest to jedna para butów ani sto par butów, ale dziesiątki tysięcy par butów.

Wenn man mit diesen bemerkenswerten Schuhen herumläuft und jemand sagt: "Was sind das für Schuhe?

Cz sto wyst powania działa nieporz danych okre lona w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo

Die Häufigkeit der Nebenwirkungen aus plazebo-kontrollierten klinischen Studien

Nie wykazano jej wpływu na cz sto złama szyjki ko ci udowej.

Eine Verminderung des Risikos von Oberschenkelhalsbrüchen wurde nicht nachgewiesen.

Konsumenci mogą teraz kupić w zasadzie urządzenia za sto dolarów, jak ten mały FitBit.

Verbraucher können sich heute grundsätzlich Geräte für 100 Dollar kaufen, wie dieser kleiner FitBit.

Ale potem stwierdziliśmy: „Zachęćmy ludzi, żeby zamiast dawać jeden, dawali wiele, sto, może tysiąc”.

Und dann haben wir gesagt: "Lass uns Leute motivieren, mehrere Computer zu geben.

Tubka z polietylenu (du ej g sto ci) z polipropylenow zakr tk, zawieraj ca 15 g, 30 g lub 60 g kremu.

HDPE-Tube mit Polypropylen-Schraubverschluss, mit 15 g, 30 g oder 60 g Creme.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

sterylność · sterylny · stetoskop · steward · stewardesa · stewardessa · stewia · stężeć · stężenie · stiuk · sto · stocznia · stoczyć · stodoła · stóg · stoicki · stoicyzm · stoik · stoisko · stój! · stojący

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.