Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "służyć"

 

"służyć" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-26 z 297

służyć {czasownik}

Sherwin Nuland powiedział "Służyć jako lekarz to był przywilej."

Sherwin Nuland sagt: „Es war eine Ehre als Doktor zu dienen.“

Chciałem do końca życia być dyplomatą, służyć mojemu krajowi.

Ich hatte erwartet, mein ganzes Leben als Diplomat zu verbringen, meinem Land zu dienen.

służyć za cel

als Zielscheibe dienen

Termowizyjne kamery sieciowe firmy Axis mogą służyć jako niewidzialne termiczne ogrodzenie, umożliwiając dyskretny nadzór.

Die Wärmebild-Netzwerk-Kameras von Axis dienen als unsichtbarer „Wärmezaun“ für die unauffällige Überwachung.

Skoro wciąż żyjecie, musicie służyć".

Wenn man lebt, muss man dienen.'
herhalten [hielt her|hergehalten] (als) {czas. nieprzech.}

służyć [służę|służył] (komuś) {czas.}

bekommen [bekam|bekommen] (jdm) {czas. nieprzech.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "służyć":

 

Podobne tłumaczenia

"służyć" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "służyć" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Poniższa procedura służy do wyłączania lub włączania Kontroli konta użytkownika.

Verwenden des folgenden Verfahrens um die UAC zu deaktivieren oder zu aktivieren.

Galeria fotografii systemu Windows może służyć do wprowadzania zmian w obrazach.

Mithilfe der Windows-Fotogalerie können Sie an Ihren Bildern Änderungen vornehmen.

Dwukrotne kliknięcie służy najczęściej do otwierania elementów na pulpicie.

Doppelklicken wird am häufigsten verwendet, um Objekte auf dem Desktop zu öffnen.

Karta Sklepy internetowe służy do dokonywania zakupów w sklepach internetowych.

Verwenden Sie die Registerkarte Onlineshops zum Einkaufen in Onlineshops im Internet.

Ikony Pogrubienie , Kursywa i Podkreślenie służą do zmieniania formatowania tekstu.

Mit Fett , Kursiv und Unterstrichen können Sie die Textformatierung ändern.

Do odmierzenia odpowiedniej dawki służy plastikowa strzykawka dołączona do opakowania.

Zur Abmessung der korrekten Dosis ist eine Dosierspritze aus Plastik beigefügt.

Narzędzie Ołówek służy do rysowania cienkich, odręcznych linii i krzywych.

Verwenden Sie das Tool Stift, um dünne Freihandlinien oder -kurven zu zeichnen.

Może ono także służyć do szyfrowania wszystkich synchronizowanych danych.

Sie können festlegen, dass alle Ihre synchronisierten Daten damit verschlüsselt werden.

Te numery faksów służą jedynie do zbierania informacji dotyczących banku.

Diese Faxnummern werden ausschließlich zum Erfassen Ihrer Bankdaten verwendet.

W polu Nazwa wpisz krótką nazwę przypominającą, do czego służy dany port.

Geben Sie im Feld Name einen Namen für den Port ein, der Sie an seinen Zweck erinnert.

Służy ona do jak najszybszego uzyskiwania dostępu do ulubionych aplikacji i witryn.

Über diese Seite gelangen Sie ohne Umwege zu Ihren beliebtesten Google Apps und Websites.

Czy chcesz dowiedzieć się, do czego służą i dlaczego warto z nich korzystać?

Fragen Sie sich, welche Funktion sie haben und ob sie auch für Sie nützlich sein könnten?

Odmierzenie dawki leku Remeron Pompka służy do odmierzenia dawki leku.

Einnahme Ihrer Remeron-Dosis Die Pumpe wird zum Abmessen Ihrer Dosis verwendet.

Usuwanie pozostałości Jedna ampułkostrzykawka służy do podawania tylko jednemu pacjentowi.

Entsorgung Die Fertigspritzen sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch vorgesehen.

Przeglądarka grup dyskusyjnych służy do pobierania wiadomości z serwera grup dyskusyjnych.

Mit dem Newsreaderprogramm laden Sie Nachrichten von einem Newsserver herunter.

Okienko podglądu służy do wyświetlania zawartości różnych rodzajów plików.

Im Vorschaufenster kann der Inhalt vieler Dateitypen angezeigt werden.

Należy zawsze ropatrywać, w jaki sposób wasza firma i praca służą owej wielkości.

Frage dich also immer, wie tragen mein Unternehmen und meine Arbeit zum Allgemeinwohl bei?

Te przyciski służą do wykonywania czynności dotyczących całego wątku.

Mit diesen Schaltflächen werden Aktionen auf die gesamte Konversation angewendet.

Ciąg %20 służy do zastępowania spacji w sposób zapewniający prawidłowe działanie adresu.

Das Leerzeichen wird durch %20 ersetzt, damit Ihre URL intakt bleibt.

Usuwanie pozostałości 9 Jedna ampułkostrzykawka służy do podawania tylko jednemu pacjentowi.

Entsorgung Die Fertigspritzen sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch vorgesehen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.