Jak napisać list po niemiecku

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "przysługiwać"

 

"przysługiwać" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-14 z 14

przysługiwać {czasownik}

przysługiwać (komuś) {czas.}

zustehen (jdm zustehen) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przysługiwać":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przysługiwać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego.

Möglicherweise haben Sie unter den Gesetzen Ihres Landes weitergehende Rechte.

To nasze genetyczne, przysługujące z urodzenia prawo, taki jak chodzenie, mówienie czy widzenie.

Es ist genetisches Geburtsrecht, das uns gehört, genauso wie Laufen oder Sprechen oder Sehen.

Użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa wynikające z ustawodawstwa lokalnego.

Ihnen stehen die Gewährleistungsansprüche nach dem Gesetz zu, aber wir erteilen keine weiteren Garantien.

Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie.

Möglicherweise verfügen Sie außerdem über Rechte im Hinblick auf die Partei, von der Sie die Software erworben haben.

I po trzecie: musimy szanować twórcę, twórcę tych remiksów, poprzez prawa, które bezpośrednio im przysługują.

Und Nummer Drei: Wir müssen den Schöpfer respektieren, den Schöpfer dieser Remixe, durch Rechte, die direkt an ihn geknüpft sind.

Jeśli jednak w państwie, w którym miało miejsce leczenie, stawka zwrotu jest wyższa, nie będzie Ci przysługiwać prawo do dopłaty.

Ist hingegen der Erstattungssatz des Landes, in dem Sie behandelt wurden, höher, haben Sie keinen Anspruch auf eine zusätzliche Erstattung.

Formalnie prawo do emisji banknotów euro przysługuje zarówno Europejskiemu Bankowi Centralnemu, jak i krajowym bankom centralnym strefy euro.

Rechtlich gesehen sind sowohl die EZB als auch die nationalen Zentralbanken der Länder des Euroraums zur Ausgabe von Euro-Banknoten befugt.

Formalnie prawo do emisji banknotów euro przysługuje zarówno Europejskiemu Bankowi Centralnemu, jak i krajowym bankom centralnym strefy euro.

Rechtlich gesehen sind sowohl die EZB als auch die NZBen des Euroraums zur Ausgabe von Euro-Banknoten befugt.

Tobie i Twojej rodzinie będzie przysługiwać prawo do leczenia — będziecie jednak musieli przedstawić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Sie und Ihre Familie haben weiterhin Anspruch auf Behandlung, Sie müssen dafür aber Ihre Europäische Krankenversicherungskarte vorlegen.

Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego.

möglicherweise haben sie unter den örtlich anwendbaren gesetzen zusätzliche verbraucherrechte, die durch diesen vertrag nicht abgeändert werden können.

W wielu krajach prawo do świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego będzie Ci przysługiwać dopiero po przepracowaniu tam pewnej liczby lat.

In vielen Ländern haben Sie nur dann Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen, wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Jahren in diesem Land gearbeitet haben.

Oznacza to, że w kraju pochodzenia prawo do zasiłku dla bezrobotnych może Ci przysługiwać przez 24 miesiące, ale w innym kraju już tylko przez 12 miesięcy.

So können Sie beispielsweise in Ihrem Heimatland 24 Monate lang Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit haben, in einem anderen Land jedoch nur 12 Monate.

Jeśli zostałeś oddelegowany do pracy w innym kraju i posiadasz ważny formularz A1, nadal będzie Ci przysługiwać prawo do zasiłku na dziecko w Twoim kraju pochodzenia.

Wenn Sie aus Ihrem Heimatland entsandt wurden und ein gültiges Formular A1 besitzen, haben Sie weiterhin in Ihrem Heimatland Anspruch auf Kindergeld.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: w dół rzeki, otaczający, zwietrzały, łukowaty, zachłanność

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.