Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "pracować"

 

"pracować" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-24 z 649

pracować {czasownik}

pracować {czas.} (też: działać, podziałać, popracować)

Pochodząca ze Słowacji Katarina jest farmaceutką i chciałaby pracować w Austrii.

Katarina ist eine Apothekerin aus der Slowakei und möchte in Österreich arbeiten.

Zacząłem nad tym pracować w 1985 roku, a na efekty trzeba było długo czekać.

Ich habe 1985 angefangen daran zu arbeiten und es hat sich sehr langsam entwickelt.

Strefy, gdzie Chińczycy mogli przyjechać i pracować, a miasta rosły bardzo szybko.

Zonen, in denen Chinesen arbeiten konnten, in denen die Städte sehr schnell wuchsen.

Przybyłem do Afganistanu w 1990, aby pracować w szpitalu pomagając ofiarom wojny.

Ich kam 1990 in Afghanistan an, um in einem Krankenhaus für Kriegsopfer zu arbeiten.

I to jest cała dziedzina nad którą próbujemy pracować w Intelu przez ostatnie 10 lat.

Das ist das ganze Feld, an dem wir in den letzten zehn Jahren bei Intel arbeiten.

pracować {czas.}

jobben [jobbte|gejobbt] {czas. nieprzech.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pracować":

 

Podobne tłumaczenia

"pracować" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pracować" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ale mój sposób malowania pokazuje, że myślę tak samo, pracując dla obu tych grup.

Aber das Bild zeigt, dass ich für Kinder nicht anders denke als für Erwachsene.

Nawet jeżeli wszyscy zgodzą się pracować nad tym wspólnie, potrzeba nam strategii.

Selbst wenn jeder mit jedem zusammenarbeitet, müssen wir strategisch vorgehen.

Spędzam większość czasu pracując w ciemnościach; jestem do tego przyzwyczajona.

Ich verbringe einen Großteil meiner Arbeitszeit im Dunklen, ich bin daran gewöhnt.

W większości przypadków występuje on u osób, których nerki nie pracują prawidłowo.

Bei Patienten, deren Nieren nicht normal funktionieren, kommt dies häufiger vor.

Mimo że pracowałem do bardzo późna, mieszkałem w apartamencie na Union Square.

Obwohl ich viele Überstunden machte, lebte ich in einem Penthouse am Union Square.

(Śmiech) Pracując nad tym, jak ponownie wprowadzić Shreddies na rynek, wymyślił to.

Es ist wohl die ganz eigene Art der Firma Kraft, Loyalität zur Krone zu belohnen.

Pracujemy nad ekscytującymi projektami, o których chętnie bym wam opowiedział.

Aber grundsätzlich glaube ich, dass man die Karte hinter mir die Anämiekarte nennt.

Oznacza to, że może pracować nawet w pobliżu działającego systemu zraszającego.

Sprich, die Kamera kann selbst bei einer aktivierten Sprinkleranlage betrieben werden.

Od miesiąca pracowaliśmy nad uwolnieniem ich z dziedzicznego niewolnictwa.

Sie wurden gerade etwas entspannter, etwas heiterer, öffneten sich ein wenig.

Błyskotliwi naukowcy, inżynierowie i projektanci pracowali nad tym projektem.

Und ich denke, es macht eines wirklich klar: Ist dies wirklich skalierbar?

Nad tym projektem ciągle pracujemy. ~~~ Nazywa się "Wypełniacz przestrzeni".

Das ist die letzte – noch unfertige – Arbeit, und sie heisst "Raumfüller".

Dzięki tym danym uświadomiliśmy sobie, że pewne elementy systemu nie pracują wydajnie.

Mit dieser Information erkannten wir, dass es eine Menge Ineffizienzen im System gibt.

Przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć część obrazu, z którą chcesz pracować.

Ziehen Sie den Mauszeiger, um den gewünschten Bildausschnitt auszuwählen.

Możecie zobaczyć, że on pracował z dokumentami i grafiką i tym podobnymi.

Sie können sehen, wie er zwischen Dokumenten und Graphiken und so weiter schaltet.

Podczas gdy pracowałem w Los Angeles, nawet przez sekundę o niej nie pomyślałem.

Als ich in Los Angeles produzierte, habe ich keine Sekunde daran gedacht.

Pracujemy nad ekscytującymi projektami, o których chętnie bym wam opowiedział.

Wir machen eine Menge interessantes Zeug, und ich würde Ihnen gern mehr davon erzählen.

Zaczęła pracować jako pokojówka w motelu w podupadłej dzielnicy San Francisco.

Ihr erster Job war Zimmermädchen in einem Motel mitten in San Fransisco.

... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.

...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.

regularne badania krwi w celu sprawdzenia, czy organizm pacjenta prawidłowo pracuje.

regelmäßig Bluttests durchführen um zu prüfen, ob Ihre Körperfunktionen in Ordnung sind.

Pracujemy nad rozwiązaniem tych problemów i doceniamy Twoją cierpliwość.

Please know we are working to resolve these issues and appreciate your patience.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: w dół rzeki, otaczający, zwietrzały, łukowaty, zachłanność

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.