Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "ponownie"

 

"ponownie" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-23 z 959

ponownie {przysłówek}

ponownie {przysł.}

wieder (früherer Zustand) {przysł.}

Nie wolno ponownie używać już otwartych pojemników z rozcieńczoną szczepionką.

Angebrochene Behältnisse mit verdünntem Impfstoff sind nicht wieder zu verwenden.

W przypadku jej wyłączenia, należy jak najszybciej ponownie włączyć tę funkcję.

Wenn Sie sie ausschalten, sollten Sie sie so schnell wie möglich wieder einschalten.

W razie nawrotu hipoglikemii należy ponownie spożyć 10 do 20 gramów cukru.

Wenn die Hypoglykämie wieder auftritt, nehmen Sie nochmals 10 bis 20 Gramm Zucker.

Lecz burmistrz Londynu chciał ponownie wprowadzić autobusy z otwartą platformą.

Aber der Bürgermeister von London wollte wieder Busse mit offenen Plattformen einführen.

Głos myśliwego ponownie odzywa się w słuchawce: -- Załatwione, co teraz?

Die Stimme des Typen meldet sich wieder in der Leitung, "Okay, was jetzt?"

ponownie {przysł.}

abermals {przysł.}

ponownie {przysł.}

nun wieder (früherer Zustand) {przysł.}

Następnie ponownie odwiedź daną witrynę, aby zobaczyć monit o zapisanie informacji o haśle (jeśli zezwolono na jego wyświetlanie w Google Chrome).

Die Aufforderung zum Speichern der Passwortinformationen wird nun wieder angezeigt, sofern Sie die Anzeige dieser Aufforderung in Google Chrome erlaubt haben.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ponownie":

 

Podobne tłumaczenia

"ponownie" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ponownie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W oknie dialogowym Właściwości: Internet Explorer kliknij ponownie przycisk OK.

Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Internet Explorer nochmals auf OK.

Usunąć dawkę insuliny, następnie ustawić właściwą dawkę i sprawdzić ponownie.

Verwerfen Sie das Insulin, wählen Sie die gewünschte Dosis und prüfen Sie erneut.

Usunąć dawkę insuliny, następnie ustawić właściwą dawkę i sprawdzić ponownie.

Verwerfen Sie das Insulin, wählen Sie die gewünschte Dosis und prü- fen Sie erneut.

Witryna zostanie ponownie sprawdzona po trzech dniach od wysłania powiadomienia.

Die Website wird drei Tage nach Ihrem Erhalt der Benachrichtigung erneut überprüft.

Po 2 tygodniach po rozpoczęciu leczenia należy ponownie ocenić stan pacjenta.

Wochen nach Beginn der Behandlung sollten die Patienten erneut untersucht werden.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.

(Śmiech) Pracując nad tym, jak ponownie wprowadzić Shreddies na rynek, wymyślił to.

Es ist wohl die ganz eigene Art der Firma Kraft, Loyalität zur Krone zu belohnen.

Można również ponownie otworzyć ostatnią sesję przeglądania ze strony nowej karty.

Sie können die letzte Browsersitzung auch über die neue Registerkartenseite öffnen.

Jeśli używasz zewnętrznej nagrywarki dysków CD, uruchom ponownie nagrywarkę.

Wenn Sie über einen externen CD-Brenner verfügen, starten Sie den CD-Brenner neu.

Wielka Brytania ponownie składa wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnoty.

Das Vereinigte Königreich beantragt erneut die Aufnahme in die Gemeinschaft.

Później, przed wykonaniem każdego wstrzyknięcia, insulinę należy ponownie wymieszać.

Auch später muss es unmittelbar vor jedem Spritzen erneut gut durchmischt werden.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Falls Nebenwirkungen auftreten, sind diese zumeist leichter und vorübergehender Art.

Przed wykonaniem każdego wstrzyknięcia, insulinę należy ponownie wymieszać.

Auch später muss vor jeder Injektion das Insulin erneut resuspendiert werden.

Przed wykonaniem każdego wstrzyknięcia, insulinę należy ponownie wymieszać.

Auch später muss es unmittelbar vor jedem Spritzen erneut gut durchmischt werden.

Odinstaluj wszystkie programy antywirusowe, a następnie ponownie uruchom komputer.

Deinstallieren Sie die Antivirensoftware, und starten Sie den Computer neu.

Następnie spróbuj ponownie zainstalować pakiet Podstawowe programy Windows Live.

Versuchen Sie anschließend, Windows Live Essentials erneut zu installieren.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

CHMP ponownie rozpatrzył wstępną opinię i potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko.

November 2007 seine Empfehlung, die Genehmigung für das Inverkehrbringen zu versagen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.