Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "pożyczka"

 

"pożyczka" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-22 z 25

pożyczka {rzeczownik}

pożyczka {f.}

Darlehen {n.}

Przed pożyczką trzeba się podszkolić.

Und dann bevor man ein Darlehen bekommt, muss man ausgebildet sein.

pożyczka {f.}

Anleihe {f.}

Komitet Zarządzający przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów, zwłaszcza decyzje dotyczące zaciągania pożyczek oraz przyznawania finansowania, w szczególności w postaci pożyczek i gwarancji.

Es bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsrats vor, insbesondere hinsichtlich der Aufnahme von Anleihen sowie der Gewährung von Finanzierungen, insbesondere in Form von Darlehen und Bürgschaften.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pożyczka":

 

Podobne tłumaczenia

"pożyczka" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pożyczka" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Banki mogą dowolnie ustalać tego rodzaju ograniczenia w udzielaniu pożyczek.

In dieser Hinsicht können Banken ihre Kriterien für die Kreditvergabe beliebig einschränken.

Łączny potencjał pożyczkowy obu mechanizmów wynosi 500 mld euro.

Das Kreditvergabevolumen der beiden Mechanismen beträgt zusammen 500 Mrd €.

I jak w innych podobnych projektach na świecie, ok. 95% zaciągniętych pożyczek jest zwracana.

Und wir haben, so wie es rund um die Welt der Fall ist, eine Rückzahlungsrate der Kredite von 95 Prozent.

Nasza pierwsza rosyjska pożyczka miała miejsce w Czelabińsku.

Unser erster Kredit in Russland war in Tscheljabinsk.

EBI udziela pożyczek zgodnie z następującymi 6 celami priorytetowymi określonymi w planie operacyjnym Banku:

Bei ihrer Finanzierungstätigkeit verfolgt die EIB sechs vorrangige Ziele, die in ihrem Geschäftsplan festgelegt sind:

Najważniejsza, jak sądzę, jest praca z małymi grupami kobiet, oferowanie im możliwości zaciągnięcia mikro-pożyczek.

Um Methoden, ausgelaugte Anbauflächen zurückzugewinnen, damit sie innerhalb von zwei Jahre wieder ertragreich werden.

To, co najważniejsze, robimy to w formie pożyczek, leasingu, akcji - cokolwiek jest najwłaściwsze do wspierania kogoś.

Aber am wichtigsten ist, wen finanzieren wir?

95 zaciągniętych pożyczek jest zwracana.

Vielleicht ein paar Schulräume zu bauen.

Przed pożyczką trzeba się podszkolić.

Anderenfalls werden sie nie aus der Armut herauskommen.

wezwania Europejskiego Banku Inwestycyjnego do ponownego rozważenia polityki udzielania pożyczek wobec danego Państwa Członkowskiego,

die Europäische Investitionsbank ersuchen, ihre Darlehenspolitik gegenüber dem Mitgliedstaat zu überprüfen,

Ponadto w ostatnich miesiącach odnotowano silniejszy wzrost pożyczek dla przedsiębiorstw.

Darüber hinaus hat sich das Wachstum der Kreditvergabe an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften in den letzten Monaten erneut verstärkt.

EFI nie należy do pożyczkodawców: nie udziela bezpośrednich pożyczek ani dotacji przedsiębiorstwom, ani też nie inwestuje bezpośrednio w firmy.

Der EIF vergibt keine Kredite und darf auch keine Beihilfen oder Zuschüsse an Unternehmen bereitstellen oder direkt in Unternehmen investieren.

Tamci chłopcy organizowali TEDx dlatego, że mieli powyżej uszu, że jedyne szkolenia w slamsach dotyczą HIV, a w najlepszym razie - mikro pożyczek.

Was wir als Menschen wirklich anstreben ist, für die anderen sichtbar zu sein.

Najważniejsza, jak sądzę, jest praca z małymi grupami kobiet, oferowanie im możliwości zaciągnięcia mikro-pożyczek.

Am wichtigsten, glaube ich, ist es, mit kleinen Gruppen von Frauen zu arbeiten, ihnen die Möglichkeit für die Aufnahme von Mikro-Krediten zu geben.

Jego potencjał pożyczkowy wyniesie 500 mld euro.

Er dürfte vorübergehende Maßnahmen wie die Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) und den Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus ablösen.

Odmawiają udzielenia pożyczki, gdy wiąże się ona z potencjalnie wysokim ryzykiem i niskim zyskiem, co zdarza się często w przypadku mniejszych pożyczek.

Sie verweigern Kredite, wenn das Risiko potenziell hoch und der Gewinn niedrig ist, was für kleinere Kredite häufig charakteristisch ist.

Sądziłem, że jedyną rzeczą, jakiej w tym czasie potrzebowaliśmy, była pożyczka w wysokości miliona dolarów, która przeprowadziłaby nas przez te ciężkie czasy.

Und ich dachte, dass das einzige, was wir damals brauchten ein Kredit über eine Million Dollar war, um uns durch diese schweren Zeiten zu bringen.

przeprowadzać wszystkie typy operacji bankowych z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, w tym operacje udzielania i zaciągania pożyczek.

alle Arten von Bankgeschäften, einschließlich der Aufnahme und Gewährung von Krediten, im Verkehr mit dritten Ländern sowie internationalen Organisationen zu tätigen.

To, co najważniejsze, robimy to w formie pożyczek, leasingu, akcji - cokolwiek jest najwłaściwsze do wspierania kogoś.

Das wichtigste ist, wir machen es entweder in Form von Krediten, Beteiligungen, Leasings -- was auch immer angemessen ist, wissen Sie, um irgendjemanden zu unterstützen.

Małe przedsiębiorstwa, które stanowią zbyt wysokie ryzyko dla banków i nie są w stanie zabezpieczyć pożyczek mogą zwiększyć kapitał, sprzedając udziały w przedsiębiorstwie.

Kleine Unternehmen, die für Banken ein zu hohes Risiko darstellen und keine Kredite bekommen, können ihr Kapital erhöhen, indem sie Anteile an ihrem Unternehmen verkaufen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.