Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "patrzeć"

 

"patrzeć" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-42 z 213

patrzeć {czasownik}

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk} (też: zobaczyć, patrzyć, popatrzyć, popatrzeć)

sehen [sah|gesehen] {czas.}

patrzeć na coś przez różowe okulary

etw durch eine rosarote Brille sehen

patrzeć na coś przez różowe okulary

etw durch die rosarote Brille sehen

Będziecie patrzeć na jeden z najbardziej wysokojakościowych materiałów znanych człowiekowi.

Ihr werdet eines der besten bekannten Höchstleistungsmaterialien sehen.

Więc zacząłem patrzeć na świat zupełnie inaczej i stało się to moją obsesją.

Also begann ich, die Welt auf eine völlig neue Weise zu sehen, und ich wurde davon besessen.

KB: Nic nie mów. ~~~ Próbuje patrzeć przez twoje oczy.

KB: Sagen sie nichts, ich versuche, durch ihre Augen zu sehen.

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk} (też: zobaczyć, patrzyć, popatrzeć, spojrzeć)

Powinniśmy częściej patrzeć na Księżyc, ale tego nie robimy.

Wieso schauen wir nicht alle ein bisschen öfter den Mond an?

Mówi: "Mamo, musisz to zobaczyć!" Kiedy to dziecko mówi mi, że mam na coś patrzeć, to coś jest na rzeczy.

Sie sagt: "Mamma, du musst schauen!" ~~~ Wenn dieses Kind sagt, du musst schauen, tja dann.

Zaczynasz patrzeć na rzeczy, które powodują napięcie.

Also fangen Sie an, auf Dinge zu schauen, die mit Ihrem Spannungen was zu tun haben.

Inżynierowie lubią patrzeć na takie systemy.

Wissenschaftler schauen sich Systeme so an.

Jednego, zanim cokolwiek zrobi, należy wziąć w ramiona i przez około 5 minut patrzeć mu w oczy.

Man muss einen in den Arm nehmen und ihm in die Augen schauen, für etwa fünf Minuten, erst danach tut er irgendetwas.

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk} (też: przyglądać się, przyjrzeć się, patrzyć, popatrzyć)

I myślę, wiecie, o ich rolach, i o tym, że musicie patrzeć, na co patrzą wasze córki.

Ich denke über ihre Rollen nach und darüber, dass man sich ansehen muss, was sich unsere Töchter ansehen.

Pierwszego dnia nie wiedziałam, jak na nich patrzeć.

Am ersten Tag, als ich hinein ging, wusste ich nicht, wie ich sie ansehen sollte.

Nie chcę tylko patrzeć na ten bajer. ~~~ Chce wziąć te dane i zrobić coś lepszego.

Ich will mir nicht einfach nur dieses coole Instrument ansehen, ich will mit diesen Daten etwas noch Besseres machen.

I możemy patrzeć bezpośrednio na komórki.

Und wir können uns Zellen direkt ansehen.

Nie wiem, jaka jest na to odpowiedź, ale wiem, że należy patrzeć na strukturę oddziałów bojowników, by móc na nie odpowiedzieć.

Darauf weiss ich keine Antwort. ~~~ Aber ich weiß das wir uns die Struktur des Aufstands ansehen sollten, um diese Frage zu beantworten.

patrzeć [patrzę|patrzał] (popatrzeć) {czas. ndk} (też: przyglądać się, przyjrzeć się, patrzyć, przypatrywać się)

patrzeć na coś przez różowe okulary

etw durch eine rosarote Brille betrachten

patrzeć na coś przez różowe okulary

etw durch die rosarote Brille betrachten

Ghana nauczyła mnie, żeby inaczej patrzeć na ludzi a inaczej na siebie.

Ghana brachte mir bei, Menschen anders zu betrachten und mich auch selbst anders zu betrachten.

I rozumie, że gdy mówimy o ubóstwie, musimy patrzeć na ludzi w każdej sytuacji materialnej.

Und man versteht dort, dass wenn man über Armut spricht, wir Menschen im ganzen ökonomischen Spektrum betrachten müssen.

Całkowicie przyjmując tę filozofię, zacząłem patrzeć na wiele problemów nieco inaczej.

Nachdem ich mir diese Philosophie vollständig erschlossen hatte, begann ich, viele Probleme ein wenig anders zu betrachten.

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk}

gucken [guckte|geguckt] (sehen) {czas. nieprzech.}

Ponieważ pionowo nad nami, jeżeli patrzysz tak, Ah!

Denn direkt über uns, wenn man so guckt: "Ah!

Jeżeli patrzysz w ten sposób, patrzysz w stronę przeszłości, albo patrzysz wewnątrz jeżeli jesteś elastyczny, wewnątrz siebie.

Wenn man so guckt, schaut man in die Vergangenheit oder in sich selbst hinein, wenn man sehr beweglich ist.

patrzeć [patrzę|patrzał] (popatrzeć) {czas. ndk} (też: zobaczyć, patrzyć, spoglądać, spojrzeć)

Stoi tam i patrzy na wyspę Sado.

Er steht dort und er blickt über die Insel Sado.

To co „zapisujemy”, to rejestracja naszych spojrzeń, kiedy patrzymy w oczy innym ludziom, bowiem każdy z nas spogląda na spojrzenia swoich poprzedników.

Und was man tippt, sind die Aufnahmen der Augen, wie sie die Augen anderer Leute betrachten. ~~~ Jede Person betrachtet also die Blicke all der Leute vorher.

Potem jedziemy do domu, ona patrzy przez okno i znowu zaczyna: "Mamo, co gdyby dwoje ludzi zobaczyło się nagle na ulicy, tak mężczyzna i kobieta, i zaczęli to robić.

Auf der Rückfahrt nach Hause, blickte sie aus dem Fenster und fragte: "Mama, wenn sich zwei Leute einfach nur auf der Straße sehen, ich meine ein Mann und eine Frau, und sie machen es dann einfach?

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk} (też: popatrzeć, spoglądać, spojrzeć, obejrzeć)

angucken [guckte an|angeguckt] {czas. przech.} [pot.]

Możesz patrzeć na cząsteczki glukozy, aż oślepniesz, a i tak nie dojdziesz dlaczego to ma słodki smak.

Sie können sich Glukose-Moleküle angucken bis Sie erblinden, würden Sie nicht sehen, warum sie süß schmecken.

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk} (też: popatrzeć)

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk} (też: spoglądać, spojrzeć)

hinsehen [sah hin|hingesehen] {czas. nieprzech.}

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk} (też: patrzyć, popatrzyć, popatrzeć)

patrzeć [patrzę|patrzał] {czas. ndk} (też: popatrzeć, spoglądać, spojrzeć)

durchgucken {czas. nieprzech.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "patrzeć":

 

Podobne tłumaczenia

"patrzeć" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "patrzeć" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

System sterujący jest określany w oparciu o robota, na tym gdzie jest i na co patrzy.

Das Koordinatensystem basiert auf dem Roboter, wo er ist und was er anschaut.

Wydaje mi się, że nie jest to najlepszy pomysł, gdy patrzę na ten raport."

Ich denke, das ist keine gute Idee, Bill, wenn ich mir diesen Bericht hier ansehe".

Mam sposób by patrzeć na Ziemię właśnie tak, wiecie "Jestem człowiekiem.

Das ist unsere Betrachtungsweise der Erde, wissen Sie: "Ich bin der Mensch.

Jestem niezmiernie podekscytowany, gdy patrzę na takie rzeczy i skupiam na nich uwagę.

Ich werde furchtbar aufgeregt, wenn mein Geist und meine Augen über diese Dinge gleiten.

A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'

Und wenn ich das zweite anschaue, frage ich, was für ein Mensch war er?

To samo sprawdza się, kiedy patrzymy na Chińczyka w porównaniu z osobą z Afryki.

Das Gleiche trifft auf ein chinesisch-afrikanisches Vergleichspaar zu.

I oczywiście patrzeć, jak spada z nieba i płynie w naszych wspaniałych rzekach.

Nicht nur deshalb, weil wir viel davon trinken und andere tolle Derivate wie Bier und Wein.

Patrzymy na Valles Marineris, największy kanion Układu Słonecznego, naniesiony na mapę USA.

Vulkane sind wichtig, weil Vulkane Atmosphären und Ozeane hervorbringen.

które pozwalały bezpiecznie patrzeć w słońce. ~~~ Tata bał się, że to niebezpieczne.

Aber Dad erschrak unheimlich und er wollte nicht, dass wir das tun.

Czy powinniśmy patrzeć na nią jak na "autentyczną prawdę", jak robi to sędzia Scalia?

Sollten wir ihr eine originalistische Bedeutung geben, eine Art textgetreue Deutung der Bibel?

Tak naprawdę to robi się poważnie kiedy patrzysz na coś takiego, ok?

Ernsthaft wird es erst, wenn man sich so etwas anschaut. ~~~ Okay?

To jest wizerunek Diany, która patrzy na Kamilę całującą jej męża.

Dieses Bild zeigt Diana, die Camilla dabei zusieht, wie sie ihren Ehemann küsst.

Patrzy na córkę z dumą, jednocześnie zastanawiając się, jaką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.

" Aber die eigentliche Frage ist, was ist der Preis dafür, wenn man sich nicht traut?

Tak naprawdę to robi się poważnie kiedy patrzysz na coś takiego, ok?

" Wir leben gewiss in einer wettbewerbsorientierten Gesellschaft.

Musicie wiedzieć, że pokój, na który patrzycie jest śnieżnobiały.

Der Grund dafür, warum es so viel Farbe ausstrahlt, ist dass es sich mittels Licht verändert.

A ja po prostu stoję, patrzę na to wszystko z całkowitym niedowierzaniem, nie wiedząc co robić.

Und ich stehe nur da, beobachte die Szene völlig ungläubig, ohne zu wissen was ich tun sollte.

Patrzymy na te zdjęcia i po raz pierwszy pojmujemy naszą rolę w łańcuchu dostaw.

Hier stehen wir normalerweise; wir stehen an der Zapfsäule und wir fühlen uns irgendwie hilflos.

Teren, na który patrzymy, uformował się 4,6 mld lat temu, kiedy powstawały Ziemia i Mars.

(Gelächter) ~~~ Diese Karte zeigt, wo wir mit unseren Raumfahrzeugen auf dem Mars gelandet sind.

Patrzymy na narodziny, gier pasujących do zdrowego trybu życia.

Sie sind Teil unseres Lebens, nicht nötigerweise etwas Separates.

Tymczasem patrzą odrobinę za dużo, żeby zaprzeczyć temu mitowi.

Tatsächlich ist da ein bisschen zu viel Blickkontakt, nur um diesem Mythos entgegenzuwirken.
 

Wyniki z forum

"patrzeć" po niemiecku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

patriarcha · patriota · patriotyzm · patrol · patrolować · patron · patronat · Patrycja · Patryk · patrz · patrzeć · patrzenie · patrzyć · patyk · patyna · Paulina · pauza · pauzować · paw · Paweł · pawilon

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.