Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "nie wiem"

 

"nie wiem" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-23 z 195

nie wiem

Pierwszy z nich to Ludwig Wittgenstein, który powiedział: „Nie wiem, po co tu jesteśmy.

Der erste ist Ludvig Vitgenštajn, der sagte, "Ich weiß nicht, warum wir hier sind.

Nie wiem, czy możecie przeczytać tytuł, ale brzmi on: "Ivan Strasznybus".

Ich weiß nicht, ob Sie die Schrift lesen können, sie sagt "Ivan der Schreckbus".

Nie wiem czy to czasem nie mówi się "kosz-biustonosz" ale pewnie jest to coś podobnego.

Ich weiß nicht ob das Basket Bra genannt wird, aber es sieht nach so etwas ähnlichem aus.

Nie wiem, jak się czuli, przyjeżdżając w wieku 20 lat do obcego kraju.

Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, in ein neues Land zu kommen, wenn man Mitte 20 ist.

Nie wiem, czy kiedyś tam byliście, ale dotrzeć tam to prawdziwa męka.

Nun, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen jemals die Chance hatte, den Mt.

nie wiem (też: nie mam pojęcia)

keine Ahnung {wykrz.}

Nie wiem, ale to bez wątpienia dobry materiał na śledztwo.

Keine Ahnung. ~~~ Aber das ist ohne Zweifel Enthüllungs-Material.

Nie wiem jak to działa, ale sporo zapłaciłem.

Ich habe keine Ahnung wie es funktioniert, aber es hat mich sehr viel Geld gekostet.

Nie wiem jak dobrze się orientujecie w komputerach i jak bardzo swiadomi jestescie trójwymiarowości, ale spróbujmy.

Ich habe keine Ahnung wie computerorientiert oder dreidimensional orientiert Sie sind, aber lassen Sie uns etwas versuchen.

(śmiech) Nie wiem".

" (Lachen) "Keine Ahnung.

(śmiech) Nie wiem".

(Lachen) "Keine Ahnung."

nie wiem (też: nie umiem odpowiedzieć)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nie wiem" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nie wiem" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wiecie, jako onkolog dobrze wiem, że nie potrafię wyleczyć zaawansowanego raka.

Ich weiß sehr gut, als Onkologe, dass ich fortgeschrittenen Krebs kaum heilen kann.

Nie wiem, czy kiedykolwiek się zdarzyło, żebym denerwowała się, ścinając włosy.

Ich glaube nicht, dass ich jemals beim Haareschneiden nervös geworden bin.

to coś na prawdę... w zasadzie nie wiem co to jest... i to mi się podoba.

Ist ewas wirklich - ich weiss noch nicht, was es ist. ~~~ Und das ist gut.

Wszyscy z pewnością planowaliście obudzić się no nie wiem, 6:30, 7 rano.

Wahrscheinlich wollen Sie morgens gegen 6 Uhr 30 oder 7 Uhr aufstehen.

Więc naprawdę tego nie wiem, naprawdę... właściwie robię swoje własne badania, wiecie.

Ich mache nicht wirklich – ich stelle tatsächlich meine eigene Art von Nachforschungen an.

"Czuję zdezorientowanie i nie wiem, co, do cholery, chciałbym robić".

"Ich fühle mich verwirrt und unsicher darüber, was zum Himmel ich machen will.

Są trzy postawy: "Masz rację, nie wiem czemu", najbardziej racjonalna na tym etapie.

Du hast recht und mir ist egal warum, im Sinne von: Du beschaffst mir die Moleküle und gut.

(Śmiech) Użyły do tego cukru z karioty parzącej i czegoś jeszcze, nie wiem.

Die Männer sollen verschwinden, weil wir diese Technologie nicht mit Männern teilen wollen.

Nie wiem czy ktoś z was czytał U.S. ~~~ News and World Report... Mam ostatni numer.

Ich weiß ja nicht, ob Sie "US News and World Report" lesen – ich habe die aktuelle Ausgabe.

Nie wiem czemu, ale gdy myślę o jego śmierci zawsze przychodzi mi to na myśl.

Ich weiß auch nicht, warum ich das mit meiner Erinnerung an seinen Tod in Verbindung bringe.

Jakby myślały: "Nie wiem, co to jest, ale nie zagraża mi." Więc zajęły się sobą.

Und somit kümmerten sie sich wieder um ihre eigenen Angelegenheiten.

BL: Przyśpieszę do momentu podejmowania decyzji, ponieważ wiem, że nie mam zbyt wiele czasu.

BL: Ich spule vor zum Moment der Entscheidung, denn ich weiß, dass ich nicht viel Zeit habe.

Może to możliwe tylko w San Francisco, nie wiem, nie chcę oceniać!

Aber Leute kamen herein -- und dies war vor den Piratenfilmen usw!

Widziałem już ten fim, ale ciągle nie wiem, czy się dobrze kończy.

Ich habe dieses Video gesehen, aber ich weiß immer noch nicht, ob es gut ausgehen wird.

Przez pierwsze, sam nie wiem, 3-5 lat na rowery górskie mówiono "graty".

Zu Beginn, so für ungefähr 3 bis 5 Jahre, wurden Mountainbikes als "Klapperkisten" bezeichnet.

Nie wiem, czy miało byś inaczej, ale wszyscy wiemy jak się myśli.

Ich kenne keíne anderen Kategorien, aber wir alle wissen, wie wir denken.

W sumie sama nie wiem co mam rozumieć przez "afrykańską autentyczność".

Ich wusste tatsächlich nicht, was afrikanische Authentizität war.

Istnieją zawody o Puchar Robotów: RoboCup. ~~~ Nie wiem ilu z was słyszało o RoboCup.

Und es gibt tatsächlich einen Wettbewerb der sich RoboCup nennt.

Wiem, że nie jest to związek z jedzeniem, jaki zwykle chcemy mieć.

Mir ist klar, das ist nicht die Art Beziehung, die wir gewöhnlich mit unserer Nahrung anstreben.

Więc opowiem o tworzeniu muzyki, choć nie wiem od czego zacząć.

Also werde ich über Musikkomposition sprechen, obwohl ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.