Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "najlepszy"

 

"najlepszy" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-27 z 677

najlepszy {przymiotnik}

najlepszy {st. najw.}

bester {st. najw.}

najlepszy (cena) {przym. m.}

ideal (Preis) {przym.}

najlepszy (naj, naj, naj) {przym. m.}

allerbester {przym. m.}

lepszy {przymiotnik}

lepszy {st. wyż.}

besser {st. wyż.}

Chociaż powienieniem powiedzieć, że mój syn jest najlepszy i lepszy niż wasze dzieci.

Obwohl ich sagen sollte, das mein Sohn der Beste ist und besser als Ihre Kinder ist.

Nie będą świadomi tego, co się dzieje; można ich zabić w lepszy sposób.

Sie sind sich nicht bewusst, was geschieht und man kann sie besser töten.

Tylko wy możecie zmienić świat na lepszy, tak dla ludzi jak i pingwinów.

Und nur Sie können die Welt verändern und sie besser für Menschen und für Pinguine machen.

Ale to wcale nie znaczy że świat byłby lepszy gdyby był całkowicie rządzony przez kobiety.

Es heißt auch nicht dass die Welt viel besser wäre wenn nur Frauen das Sagen hätte.

Ale myślę, że jestem lepszy niż byłbym, gdybym nie wiedział pewnych rzeczy.

Aber ich bin doch besser, als ich wäre, wenn nicht bestimmte Dinge meinen Weg gekreuzt hätten.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "najlepszy":

Synonimy (polski) dla "lepszy":

 

Podobne tłumaczenia

"najlepszy" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "najlepszy" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Został sprawdzony przez dwóch najlepszych prawników ds. kredytu konsumenckiego.

Das ließ ich dann von den zwei besten Kundenkredit-Anwälten des Landes überprüfen.

I najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest stworzenie nowych miejsc pracy.

Und die beste Art, um das zu erreichen, ist die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Trzech z najlepszych światowych ekonomistów pisało o zmianach klimatycznych.

Also ließen wir drei der weltbesten Ökonomen über den Klimawandel schreiben.

Jest jednym z najlepszych mówców, z którym kiedykolwiek miałem do czynienia.

Er ist einer der besten Kommunikatoren mit denen ich jemals gearbeitet habe.

Najnowsze i najlepsze materiały do systemu Windows 7 — wszystko w jednym miejscu.

Die neuesten und beliebtesten Downloads für Windows 7, zentral an einem Ort.

To niezmiernie żmudna praca, ale najlepsze prezenty są zawsze w małych opakowaniach.

Es ist eine sehr mühsame Arbeit, aber die besten Dinge kommen in kleinen Paketen.

(Mniej radykalna opcja to Niech system Windows wybierze najlepsze ustawienia).

(Eine andere Möglichkeit ist die Option Optimale Einstellung automatisch auswählen.)

Nie ma nic lepszego, żeby przyciągnąć najlepszych ludzi i zebrać ich razem.

Es ist unschlagbar beim Heranziehen der besten Leute und sie zusammenzubringen.

Wydaje mi się, że nie jest to najlepszy pomysł, gdy patrzę na ten raport."

Ich denke, das ist keine gute Idee, Bill, wenn ich mir diesen Bericht hier ansehe".

Kreator konfiguracji ekranu umożliwia uzyskanie najlepszej jakości obrazu.

Der Anzeigekonfigurations-Assistent hilft Ihnen beim Optimieren der Bildqualität.

Najlepsze wyniki leczenia można uzyskać, zażywając Agopton rano, przed śniadaniem.

Sie erreichen die beste Wirkung, wenn Sie Agopton gleich als erstes morgens einnehmen.

W miarę wpisywania zmienia się zawartość menu Start i wyświetlane są najlepsze wyniki.

Bereits beim Eingeben der Buchstaben ändert sich die Darstellung des Startmenüs.

Potem Apple wypuścił głos Alex, najlepszy, jaki do tamtej pory słyszałem.

Dann brachte Apple Alex heraus, die beste Stimme, die ich bislang gehört hatte.

Czasami ktoś mnie pyta o mojego najlepszego zawodnika lub najlepszą drużynę w karierze.

Manchmal fragt man mich nach meinem besten Spieler oder meiner besten Mannschaft.

Teraz jest pewnie najlepszy czas w historii ludzkości aby pokochać kosmos.

Das ist womöglich die beste Zeit in der Geschichte der Menschheit das Weltall zu lieben.

Pomaga to również w ustalaniu najlepszych miejsc do wyświetlania reklam.

Das Tracking von View-through-Conversions kann Auswirkungen auf Ihre Berichtdaten haben.

Płatna, dobra szkoła. ~~~ Najlepsze hinduskie wykształcenie w Hyderabad.

Das ist das beste, was Sie an indischer Bildung in Hyderabad bekommen können.

Dajemy tobie najlepsze narzędzia, najlepsze narzędzia, a teraz, zrób to.

Wir geben euch die besten Werkzeuge, die besten Werkzeuge, und jetzt tut es.

Musimy robić najlepsze modele matematyczne jakie możemy, najbardziej spójne.

Wir müssen die bestmöglichen mathematischen Modelle entwickeln, die stimmigsten Modelle.

Nazywa się TEMPT, był jedym z najlepszych artystów graffiti w latach 80.

Sein Name ist TEMPT. ~~~ TEMPT war einer der führenden Graffitikünstler der 80er Jahre.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.