polsko-niemieckie tłumaczenie słowa "mp3"

PL mp3 polskie tłumaczenie

mp3
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Przykłady użycia - "mp3" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishmms://serwer azwa_pliku (na przykład plik z rozszerzeniem wma, wmv lub mp3)
mms://Server/Dateiname (z. B. eine Datei mit der Erweiterung WMA, WMV oder MP3)
PolishSynchronizowanie plików z przenośnym odtwarzaczem muzycznym (odtwarzaczem MP3)
Synchronisieren von Dateien mit einem tragbaren Musikplayer (MP3-Player)
PolishDo najczęściej spotykanych typów plików muzycznych należą: WMA, MP3, OGG, M3U i WPL.
Am häufigsten werden für Musik folgende Dateitypen verwendet: WMA, MP3, OGG, M3U und WPL.
PolishDysk CD audio można nagrać w formatach Windows Media Audio (WMA), MP3 lub WAV.
Sie können eine Audio-CD aus den Dateiformaten Windows Media Audio (WMA), MP3 oder WAV brennen.
PolishPliki audio: aif, aifc, aiff, asf, au, mp2, mp3, mpa, snd, wav oraz wma
Audiodateien: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV und WMA
Polishpliki audio: aif, aifc, aiff, asf, au, mp2, mp3, mpa, snd, wav i wma;
Audiodateien: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV und WMA
PolishNiektóre popularne typy plików muzycznych to: MP3, WMA, M4A, OGG i WAV.
Zu den gängigen Musikdateitypen gehören: MP3, WMA, M4A, OGG und WAV.
PolishMP3 i WAV (bezstratny) — te formaty zapewniają zwiększoną elastyczność.
MP3 und WAV (verlustlos) bieten zusätzliche Flexibilität.
PolishDlaczego miałbyś kupować odtwarzacz MP3 od firmy komputerowej?
Warum würden Sie einen MP3 Player von einer Computer Firma kaufen?
PolishAby otrzymać dokładniejsze wyniki, wpisz *.mp3.
Wenn Sie ein genaueres Ergebnis erzielen möchten, geben Sie *.mp3 ein.
PolishUrządzenie musi obsługiwać typy plików dodawane do dysku, takie jak WMA, MP3, JPEG i WMV.
Das Gerät muss die Dateitypen unterstützen, die Sie dem Datenträger hinzufügen, beispielsweise WMA, MP3, JPEG oder WMV.
PolishMoim ulubionym jest środkowy -- odtwarzacz MP3, golarka do włosów w nosie oraz palnik do przyrządzania creme brulee.
Mein Favorit ist der in der Mitte -- MP3-Player-, Nasen-Haar-Trimmer und Crème Brûlée Fackel.
PolishDyski CD audio można nagrywać na podstawie plików w formatach Windows Media Audio (WMA), MP3 lub WAV.
Audio-CD können unter Verwendung der Audiodateiformate Windows Media Audio (WMA), MP3 oder WAV gebrannt werden.
PolishJeżeli chcesz znaleźć tylko pliki MP3, wpisz MP3.
Wenn Sie nur nach MP3-Dateien suchen, geben Sie MP3 ein.
PolishPliki w formacie MP3 lub WAV zostaną nie tylko zmniejszone, ale także przekonwertowane do formatu WMA.
Zusätzlich zur Verkleinerung werden Dateien, die im MP3- oder WAV-Format vorliegen, in das WMA-Format konvertiert.
PolishFirma Dell wprowadziła na rynek odtwarzacz MP3 i PDA.
Dell brachte MP3 Player und PDA's auf den Markt.
PolishMówiąc o tym dzisiaj, nie możemy sobie nawet wyobrazić aby móc kupić odtwarzacz MP3 firmy Dell.
Tatsache ist, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, können wir uns nicht mal vorstellen, einen MP3 Player von Dell zu kaufen.
PolishMP3. Ten format jest starszy od formatu Windows Media Audio. Obsługuje go większość urządzeń multimedialnych.
MP3: Dieses Format ist älter als das Windows Media Audio-Format und wird von den meisten Mediengeräten unterstützt.
PolishMają toaletę z odtwarzaczem MP3.
Es gibt jetzt eine Toilette mit einem eingebauten MP3-Player.
PolishTym, co jednak naprawdę mnie kręci w technologii nie jest tylko możliwość wgrania większej ilości mp3 do odtwarzacza.
Was mich aber an Technologie wirklich anmacht ist nicht die Möglichkeit mehr Lieder auf den Mp3-Player zu bekommen.