Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "mogę"

Czy chodziło Ci o mögen?
 

"mogę" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-24 z 787

mogę

mogę (też: wolno mi)

Chciałbym się przyjrzeć, jeśli mogę kilku powodom dlaczego czujemy lęk związany z karierą.

Ich möchte nun, wenn ich darf, einige Gründen beleuchten, warum wir vielleicht Karriereangst verspüren.

Był pierwszym programem, który zezwolił widzom na wyrażanie opinii. ~~~ "Mój Boże, mogę powiedzieć głośno co myślę o Wojnie w Wietnamie? o prezydencie?

Das war die erste Sendung, die es den Zuschauern zu sagen ermöglichte: "Mein Gott, ich darf äußern, wie ich zum Vietnam-Krieg stehe, zum Präsidenten, und zwar im Fernsehen?

móc {czasownik}

móc [mogę|mógł] {czas.} (też: umieć, potrafić)

ja mogę (Czas teraźniejszy)

ich kann (Indikativ Präsens)

móc [mogę|mógł] {czas.} (też: mieć pozwolenie)

ja mogę (Czas teraźniejszy)

ich darf (Indikativ Präsens)

móc [mogę|mógł] {czas.} (też: polubić, lubić)

ja mogę (Czas teraźniejszy)

ich mag (Indikativ Präsens)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "móc":

 

Podobne tłumaczenia

"mogę" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mogę" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

" Należy myśleć "Co mogę dodać do systemu, aby mieć jeszcze większe korzyści?

" Sie denken: "Was kann ich zu dem System hinzufügen um Mehrwert zu erzeugen?

Mogę więc powiedzieć, że trochę się znam na procesie przedstawiania pomysłów.

Auf der anderen Seite der Gleichung habe ich die Investition mehrerer 10 Mio.

Powiedział: "Mogę odrąbać ci teraz głowę i ponownie przywrócić cię do życia."

Er sagte: " Ich kann dir den Kopf abhacken und dich danach wieder lebendig machen."

Odpowiedź instytucji brzmi: "Mogę mieć 75 procent wartości za 10 procent zatrudnień?

Die Reaktion ist, dass ich 75 der Arbeit für 100 des Lohns erhalte - großartig.

Należy myśleć "Co mogę dodać do systemu, aby mieć jeszcze większe korzyści?"

Sie denken: "Was kann ich zu dem System hinzufügen um Mehrwert zu erzeugen?"

Oczywiście nie mogę być tego pewien, ale mogę powiedzieć Wam co mi się wydarzyło.

Natürlich kann ich das nicht. ~~~ Aber ich sage Ihnen was mir passiert ist.

Jak mogę się upewnić, że informacja o poprawieniu witryny dotarła do firmy Google?

Wie kann ich Google wissen lassen, dass meine Website jetzt in Ordnung ist?

Jak mogę złożyć do agencji rządowej skargę dotyczącą złośliwego oprogramowania?

Wie kann ich eine Beschwerde bezüglich Malware bei einer Regierungsbehörde einreichen?

I dlatego moim wyzwaniem było zrozumienie jak mogę czerpać siłę z tego bólu.

Daher war meine Herausforderung, zu verstehen, wie ich diesen Schmerz entkräften kann.

Mogę przejść tutaj i podzielić Afrykę na południe od Sahary na poszczególne kraje.

Ich kann hierher gehen und kann Schwarzafrika in seine Länder unterteilen.

Jak mogę zdefiniować 'pierwszą' jednostkę reklam, jeżeli używam wielu jednostek reklam?

Wie definiere ich den "ersten" Anzeigenblock, wenn ich mehrere Anzeigenblöcke verwende?

Mogę przyjść jako rolnik albo w skórach, i nikt nigdy nie wybrał rolnika.

Man kann mich als Farmer haben, oder in Leder, aber niemand hat jemals Farmer gewählt.

Odkryłem, że mogę przerobić mojego ThinkPada tak, by działał jak telefon.

Ich entdeckte, dass ich mein ThinkPad dazu bringen konnte, sich als Telefon auszugeben.

A potem muszę spróbować zrozumieć w jaki sposób mogę uczynić z tego ręce Boga.

Und dann muss ich versuchen herauszufinden, wie ich diese zu Händen Gottes machen kann.

Mogę powiedzieć, analizując dane, co masz zamiar zrobić jeszcze zanim to zrobisz.

Anhand der Datenanalyse kann ich sagen, was Sie tun werden, bevor Sie es überhaupt tun.

Mogę więc zobaczyć sens, kiedy wiem co robię, wiele światła i mroku wchodzi w to.

Teilnehmer fünf: Jedes Frame ist unterschiedlich und wirklich persönlich.

W jednym miejscu mogę śledzić swoje konta na wszystkich portalach społecznościowych.

Ich kann von nur einem Ort aus meine sozialen Netzwerke im Auge behalten.

Więc mogę wam pokazać przedmiot, którego nigdy wcześniej nie widzieliście.

Ich kann Ihnen ein Objekt zeigen, dass Sie noch nie zuvor gesehen haben.

Jakiego jeszcze nieznajomego mogę spotkać, albo kogoś, od kogo jestem zupełnie inna?"

Wen kann ich sonst noch treffen, den ich nicht kenne, oder der ganz anders ist als ich?"

Mogę użyć obu rąk, lub tylko za pomocą dwóch palców, jednego z każdej ręki.

Man kann das mit beiden Händen machen oder mit nur zwei Fingern von jeder Hand zusammen.
 

Wyniki z forum

"mogę" po niemiecku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: możliwy do sprawdzenia, namacalnie,realnie, Radau (machen), linia graniczna, z pozytywnym nastawieniem

Podobne słowa

modernizacja · modernizm · moderować · modliszka · modlitwa · modny · modry · modrzew · moduł · modyfikować · mogę · Moguncja · Mohamed · Mohammed · moher · moi · mój · moja · moje · mokka · moknąć

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.