polsko-niemieckie tłumaczenie słowa "miał"


Bezokolicznik czasownika miał: mieć

PL miał polskie tłumaczenie

mieć {czas. ndk}

PL mieć
volume_up
[mam|miałbym] {czasownik niedokonany}

mieć
I musisz mieć naklejkę na zderzaku, wiesz, musisz mieć oświadczenie.
Und Sie müssen eine Art Autoaufkleber haben, Sie müssen eine Antwort parat haben.
Każda korporacja powinna takiego mieć, a każdy rząd - Ministerstwo Szczegółów.
Jedes Unternehmen sollte einen haben, und jede Regierung sollte ein Ministerium für Detail haben.
Maksymalnie można mieć 25 000 kontaktów, a każdy wpis kontaktu może mieć wielkość do 128 KB.
Daher haben wir einige Kontingentobergrenzen eingeführt.
Osoba, która nie utworzyła dokumentu XPS, może nie mieć uprawnień do jego podpisania.
Wenn das XPS-Dokument nicht von Ihnen erstellt wurde, besitzen Sie möglicherweise keine Berechtigung zum Signieren.
Osoby pozostające na Twoim utrzymaniu nie mogą mieć dwóch legitymacji ubezpieczeniowych.
In diesem Fall dürfen Ihre unterhaltsberechtigten Familienangehörigen nicht zwei Krankenversicherungskarten besitzen.
Mają różne gęstości, różne właściwości przewodnikowe i magnetyczne.
Sie besitzen verschiedene elektrische und magnetische Eigenschaften.

trending_flat
"coś zrobić"

mieć (też: mieć powinność, mieć obowiązek)
Nie mówię o dobrowolnym noszeniu chusty, kobiety powinny mieć prawo ubierać się w to co chcą.
Ich rede nicht über das freiwillige Tragen eines Schleiers; was mich betrifft, sollen Frauen tragen können, was sie wollen.
(Śmiech) Niektóre z nich mają pomóc w przekazie przeżytych doświadczeń.
(Gelächter) Und einige von diesen sollen tatsächlich Erfahrungen vermitteln.
Nie jest, ani nie ma on na celu być poradą prawną czy jej substytutem.
Sie können und sollen keine Rechtsberatung darstellen oder ersetzen.

trending_flat
"władzę"

mieć (też: posiadać)
volume_up
ausüben [ausübend|ausgeübt] {czas. przech.} (Macht)
Zawsze jednak wierzyłam, że opowiadania mają podobny efekt.
Ich habe immer geglaubt, dass Geschichten einen ähnlichen Einfluss ausüben.
Mam dość władzy, w której kilku wywiera wpływ na wielu ze względu na płeć, dochód, rasę i pochodzenie.
Ich habe die Nase voll von der Macht, die einige über viele ausüben über Geschlecht, Einkommen, Ethnie und Klasse.
W obszarach polityki, których nie obejmują traktaty, państwa członkowskie mają pełną swobodę działania.
In den Politikbereichen, die nicht Gegenstand der Verträge sind, können die EU-Staaten ihre Hoheitsrechte eigenständig ausüben.

Synonimy (polski) dla "mieć":

mieć

Przykłady użycia - "miał" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKiedy na to popatrzyłem, sposób w jaki obchodzimy się z nowotworem nie miał dla mnie sensu.
Und als ich das ansah, ergab es für mich keinen Sinn wie wir dem Krebs begegnen.
PolishKilka lat temu miał miejsce drastyczny wzrost, ale nie w Quennsland.
Ein paar Jahre zuvor gab es eine Spitze, doch das war nicht wirklich Queensland.
PolishStan Quensland nie miał zatem szczególnego problemu z liczbą zastrzeleń.
Sechs Schießereien im ganzen Land, ungefähr gleichbleibend die Jahre zuvor.
PolishTrzeba odgadnąć brzmienie każdego z tych obrazków, tak aby cały ciąg miał sens.
Man muss die Laute der einzelnen Bilder herausfinden, damit der ganze Satz einen Sinn ergibt.
Polishc Na ogół preparat ZIMULTI 20 mg nie miał znamiennego wpływu na cholesterol całkowity ani na
Im Allgemeinen zeigte ZIMULTI 20 mg keine signifikante Wirkung auf den Gesamt-
PolishProdukt Sprimeo nie miał działania teratogennego u szczurów i królików (patrz punkt 5. 3).
Sprimeo war bei Ratten und Kaninchen nicht teratogen (siehe Abschnitt 5.3).
PolishProdukt Tekturna nie miał działania teratogennego u szczurów i królików (patrz punkt 5. 3).
Tekturna war bei Ratten und Kaninchen nicht teratogen (siehe Abschnitt 5.3).
PolishPrzez cały cykl swojego życia nie miał sobie równych; wycofano go.
Sie flog für einen ganzen Lebenszyklus ohne Konkurrenz; außer Dienst gestellt.
Polishnależy powiadomić lekarza jeśli pacjent miał kolostomię, założony cewnik do otrzewnej,
Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie eine Kolostomie (künstlicher Darmausgang)
Polishi zaplanowanie czasu, w którym pacjent będzie miał zapewniony spokój.
leichter, daran zu denken und eine Zeit einzuplanen, in der Sie nicht gestört werden.
PolishByliśmy nikim, byliśmy biedni, ojciec nie miał właściwego nazwiska,.
Wer weiß, vielleicht gibt sie dir ja einen Platz, wenn noch einer frei ist.
PolishKiedy wracasz z Księżyca, będziesz miał do czynienia z mechaniką orbitalną.
Wenn man vom Mond zurückkommt, muss man sich mit der Mechanik im Weltraum auseinander setzen.
PolishNie miał możliwości kształcenia się poza kilkoma tygodniami tu i tam.
Er konnte nicht zur Schule gehen, außer für ein paar Wochen hier, ein paar Wochen dort.
PolishMiał bardzo słaby wzrok.
Er war wegen seines grauen Stars operiert worden. ~~~ Er sah ziemlich schlecht.
Polishzaplanowanie czasu, w którym pacjent będzie miał zapewniony spokój.
daran zu denken und eine Zeit einzuplanen, in der Sie nicht gestört werden.
PolishTo miał być Superman, bo inaczej nie byłoby to warte mojego czasu a ich pieniędzy.
Also wurden die Leute vom ersten Tag an ins Projekt involviert.
PolishTen efekt miał największe nasilenie u pacjentów o niewielkiej masie ciała (< 30 kg).
Die deutlichsten Anstiege wurden bei Patienten mit geringem Körpergewicht (< 30 kg) beobachtet.
Polish"46664" to numer, który Mandela miał w więzieniu na Robbeneiland.
Und 46664 ist die Nummer, die Mandela trug, als er in Robben Island im Gefängnis saß.
PolishCzy można śledzić każdy krok tak, jakby miał unikatowy adres URL?
Wie kann ich jeden Schritt so erfassen, als ob es eine eindeutige URL wäre?
PolishMiał na myśli coś takiego -- gdzie światło nadaje kierunek w przestrzeni i pomaga się poruszać.
Er meinte damit so etwas, wo Licht den Raum beeinflusst und ihnen die Richtung weist.