Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "kręgosłup"

 

"kręgosłup" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-22 z 102

kręgosłup {rzeczownik}

InductOs był badany w modelu implantacji na kręgosłup psa.

Die Implantation von InductOs in die Wirbelsäule wurde in einem Hunde-Modell untersucht.

Jeśli teraz twój kręgosłup nie jest w prawidłowej pozycji, skrzywi się.

Dann, wenn Ihre Wirbelsäule in schlechter Position ist, trägt das dazu bei, Ihre Wirbelsäule falsch zu biegen und so weiter.

I wszystko, od nerek, przez jądra, kręgosłup, do płetwy grzbietowej - myślę że to właściwie całą rybę się zjada.

Und alles, von der Niere bis zu den Geschlechtsteilen, der Wirbelsäule und dem Flossenmuskel wird gegessen – das ist so ziemlich der ganze Fisch.

To jej twarz, przykryta piaskowcem, a to kręgosłup i tułów zanurzone w bloku piaskowca, a to kręgosłup i tułów zanurzone w bloku piaskowca, bo Selam spoczęła na dnie rzeki.

Und hier ist die Wirbelsäule und der ganze Rumpf, die in einem Sandsteinblock stecken, denn sie war von einem Fluss begraben.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kręgosłup":

 

Podobne tłumaczenia

"kręgosłup" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kręgosłup" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Instrukcja stosowania w operacjach przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego

Anweisungen für den Gebrauch bei Operationen zur anterioren Lendenwirbelfusion

Fosavance zmniejsza ryzyko złamań (pęknięć) kręgów (kręgosłupa) i kości udowej.

Fosavance vermindert das Risiko von Wirbel-(Wirbelsäulen)- und Hüftfrakturen (Brüche).

Pacjenci z całkowitym zesztywnieniem kręgosłupa nie byli włączeni do badania.

Patienten mit vollständiger Wirbelsäulenankylose wurden nicht in die Studie aufgenommen.

Preparat ADROVANCE zmniejsza ryzyko złamań (pęknięć) kręgów (kręgosłupa) i kości udowej.

ADROVANCE vermindert das Risiko für Wirbel(säulen)- und Hüftfrakturen (Brüche).

Pacjenci z całkowitym zesztywnieniem kręgosłupa nie byli włączeni do badania.

Patie nten mit vollständiger Wirbelsäulenankylose wurden nicht in die Studie aufgenommen.

Chorzy na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa otrzymują najpierw inne leki.

Wenn Sie eine ankylosierende Spondylitis haben, erhalten Sie zunächst andere Medikamente.

Chorzy na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa otrzymują najpierw inne leki.

Wenn Sie eine ankylosi erende Spondylitis haben, erhalten Sie zunächst andere Medikamente.

Chorzy na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa otrzymują najpierw inne leki.

Wenn Sie eine ankylo sierende Spondylitis haben, erhalten Sie zunächst andere Medikamente.

us b Wskaźnik aktywności zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa Bath

a ASsessments in Ankylosing Spondylitis b Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Boczne skrzywienie kręgosłupa może postępować u każdego dziecka w okresie szybkiego wzrostu.

Diese kann bei allen Kindern mit schnellem Wachstum voranschreiten.

Działania niepożądane specyficzne dla stosowania w przednim usztywnieniu kręgosłupa lędźwiowego

Spezifische Nebenwirkungen bei der Anwendung zur anterioren Lendenwirbelfusion

Średni wyjściowy T- score w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wynosił około – 3, 0 w każdej z grup.

Der mittlere Ausgangswert des lumbalen T-Score betrug etwa -3,0 in beiden Behandlungsgruppen.

Zmniejsza ryzyko występowania złamań kręgosłupa i kości udowej.

Alendronat vermindert das Risiko für Wirbel- und Hüftbrüche.

d życia w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ASQoL).

Ähnliche Verläufe (nicht alle mit statistischer Signifikanz) wurden in der kleineren randomisierten,

FOSAVANCE zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i kości udowej.

FOSAVANCE vermindert das Risiko für Wirbel- und Hüftbrüche.

ADROVANCE zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i kości udowej.

ADROVANCE vermindert das Risiko für Wirbel- und Hüftbrüche.

Podczas leczenia należy obserwować pacjentów w celu wykrycia objawów bocznego skrzywienia kręgosłupa.

Anzeichen einer Skoliose sollten während der Behandlung überwacht werden.

W przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa najpierw podaje się inne leki.

Wenn Sie an ankylosierender Spondylitis leiden, werden Sie zunächst mit anderen Medikamenten behandelt.

Łuszczycowe zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa zw

Psoriasis-Arthritis und ankylosierende Spondylitis itte

ostatnio przebyta operacja mózgu, kręgosłupa lub oczu

· kurz zurücklieg ende Blutung im Gehirn (intrakranielle Blutung)
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

kredki · kredo · kredowobiały · kredyt · kredytodawca · kredytować · kredyty · kręgi · kręgielnia · kręgle · kręgosłup · kręgowiec · kręgozmyk · krejzol · krem · kremacja · Kreml · kremomy · kremować · kremówka · kremowy

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.