polsko-niemieckie tłumaczenie słowa "e-mail"

PL e-mail polskie tłumaczenie

DEE-Mail niemieckie tłumaczenie

PL e-mail
volume_up
{męski}

e-mail (też: poczta elektroniczna)
Wiadomość e‑mail można wysłać do dowolnej osoby mającej adres e‑mail.
Sie können eine E-Mail an einen beliebigen Empfänger mit einer E-Mail-Adresse senden.
Na liście po lewej stronie nowo dodanego adresu e-mail kliknij E-mail.
Klicken Sie in der Liste links neben der gerade hinzugefügten E-Mail-Adresse auf E-Mail.
Na Twój pomocniczy adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail od firmy Google.
Es wird automatisch eine E-Mail an Ihre Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse gesendet.
e-mail (też: poczta elektroniczna, mail)
Wiadomość e‑mail można wysłać do dowolnej osoby mającej adres e‑mail.
Sie können eine E-Mail an einen beliebigen Empfänger mit einer E-Mail-Adresse senden.
Na liście po lewej stronie nowo dodanego adresu e-mail kliknij E-mail.
Klicken Sie in der Liste links neben der gerade hinzugefügten E-Mail-Adresse auf E-Mail.
Na Twój pomocniczy adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail od firmy Google.
Es wird automatisch eine E-Mail an Ihre Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse gesendet.

Synonimy (polski) dla "e-mail":

e-mail

Synonimy (niemiecki) dla "E-Mail":

E-Mail

Podobne tłumaczenia niemieckie dla słowa "e-mail"

E rzeczownik
German
mail rzeczownik
German

Przykłady użycia - "e-mail" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGdy już masz w swojej wiadomości e-mail wszystko, co trzeba, możesz ją wysłać.
Wenn Ihre Nachricht alle gewünschten Elemente enthält, können Sie sie abschicken.
Polishe-mail: brak (spam można zgłaszać, korzystając z formularza na stronie organizacji OPTA)
k.A. ~~~ – Verwenden Sie das Formular auf der OPTA-Website, um Spam zu melden.
Polish[ Patrz Aneks I – Do uzupełnienia na szczeblu krajowym ] { Nazwa i adres } < { tel } > < { fax } > < { e- mail } >
[ Siehe Anhang I - ist national auszufüllen ] { Name und Anschrift } < { Tel } > < { Fax } > < { E-Mail } >
PolishAby efektywnie korzystać z poczty e‑mail, należy stosować się do poniższych wskazówek:
Beachten Sie für die effektive Kommunikation die folgenden Richtlinien:
PolishGoogle Mail i Yahoo Mail) przekazuje wiadomości e-mail między swoimi serwerami.
Im Allgemeinen versteht man darunter eine Website oder Webadresse.
PolishPo rozpatrzeniu Twojego roszczenia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem jego stanu.
Ich benötige weitere Informationen zu der Richtlinie, gegen die meine Website verstößt.
PolishPoszczególne adresy e-mail oddziel przecinkami lub odstępami.
Trennen Sie die jeweiligen Adressen durch Kommas oder Leerzeichen voneinander ab.
PolishCo sekundę wysyłanych jest dwa miliardy wiadomości e-mail.
Hier sind die Spezifikationen, als ob man ein Spec-Sheet dafür machen würde.
PolishWprowadź cały adres e-mail, łącznie z częścią za znakiem „@”.
Geben Sie die vollständige Adresse ein, einschließlich der Komponenten nach dem @-Zeichen.
PolishPoniżej podano adresy serwerów dla niektórych z najbardziej popularnych usług poczty e‑mail:
Daher werden diese Informationen normalerweise im Supportbereich der Anbieterwebsite bereitgestellt.
PolishZmieniany jest jedynie rozmiar wersji obrazów, które mają być wysłane w wiadomości e‑mail.
Sie können mit der gleichen Methode Videos senden, die Größe dieser Dateien wird jedoch nicht geändert.
PolishJak mogę zasubskrybować (i anulować subskrypcję) wiadomości e-mail od AdSense?
AdSense für die eigene Google Site aktivierenYouTube-, Blogger- und API-Partnerschaften &rsaquo; Google Sites.
PolishW obszarze Poczta kliknij konto e‑mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
PolishPodmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na wprowadzenie do obrotu: < { Nazwa i adres } > < { tel } > < { faks } > < { e- mail } >
Der pharmazeutische Unternehmer ist: < {Name und Anschrift} > < {Tel.-Nr.:} > < {Fax-Nr.:} > < {e-Mail:} >
PolishWpisz odpowiedni adres (URL lub e-mail w zależności od wybranej opcji) w drugim polu tekstowym.
Geben Sie in das zweite Textfeld eine URL bzw.
PolishIf you're the business owner, get in touch with us through this Help Center troubleshooter, and we'll get back to you via e-mail.
Wenn Sie der Inhaber sind, verwenden Sie bitte diese Fehlerbehebung in der Hilfe.
PolishKliknij przycisk Wyślij/Odbierz, aby spróbować odebrać pocztę e‑mail ponownie.
PolishAdres URL mapy zostanie wklejony w treści wiadomości e-mail.
PolishTak, wiadomość o resetowaniu hasła została dostarczona Nie, wiadomość nie została dostarczona Nie mam dodatkowego adresu e-mail.
Ja, ich habe die Nachricht zum Zurücksetzen des Passworts erhalten.
PolishPamiętaj, aby zaznaczyć opcję „Tak” pod stwierdzeniem „Dotarł do mnie podejrzany e-mail pochodzący rzekomo od Google”.
Denken Sie daran, die Frage "Schien die Nachricht von jemandem zu stammen, der sich als Google ausgibt?