Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "drożdże"

 

"drożdże" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-22 z 25

drożdże {rzeczownik}

drożdże {niemęskoos.}

Hefe {f.}

Insulina produkowana jest przez drożdże, do których wprowadzono gen (DNA) umożliwiający im produkcję insuliny.

aus einer Hefe, die ein Gen (DNA) erhalten hat, das die Produktion von Insulin ermöglicht.

Substancja ta jest produkowana przez drożdże, które otrzymały odpowiedni gen (DNA) umożliwiający im wytwarzanie insuliny detemir.

Er wird von einer Hefe produziert, in die ein Gen (DNA) eingeschleust wurde, das sie befähigt, Insulin detemir zu bilden.

Substancja ta jest produkowana przez drożdże, które otrzymały odpowiedni gen (DNA), umożliwiający im wytwarzanie insuliny aspart.

Er wird von einer Hefe produziert, in die ein Gen (DNA) eingeschleust wurde, das sie befähigt, Insulinaspart zu bilden.

Drożdże czkają i pocą się.

Hefe, die rülpst und schwitzt.

W przeciwieństwie do bakterii (E. coli), nie opisywano, aby drożdże wywoływały efekty wspomagające modyfikację odpowiedzi immunologicznej.

Im Gegensatz zu Bakterien (E. coli) wurde für Hefe keine adjuvante Wirkung im Hinblick auf eine Modifizierung der Immunantwort beschrieben.

drożdże {niemęskoos.}

Germ (auch f) {m.} [Austriacki]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"drożdże" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "drożdże" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Desyrudyna jest produktem rekombinacji DNA, otrzymywanym z komórek drożdży.

Desirudin ist ein rekombinantes DNS-Produkt, das aus Hefezellen hergestellt wird.

(Lepirudyna to produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdży.)

(Lepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt)

Preparat Valtropin jest syntetyzowany w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae).

Valtropin wird in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) synthetisiert.

* otrzymywany z rekombinowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae (szczep 2150- 2- 3)

* In rekombinanten Hefezellen Saccharomyces cerevisiae (Stamm 2150-2-3) hergestellt

Drożdże te są drobnoustrojami występującymi w przewodzie pokarmowym.

Diese Hefezellen sind normalerweise im Verdauungstrakt zu finden, ohne eine Infektion zu verursachen.

Dzięki temu można przeszczepiać nagie DNA z drożdży.

Für die Lösung dieses kleinen Problems benötigte das Team zwei ganze Jahre.

Lepirudyna ([ Leu1, Thr2 ] - 63- desulfohirudyna) jest rekombinowaną hirudyną uzyskiwaną z komórek drożdży.

Lepirudin ([ Leu1, Thr2]-63-desulfohirudin) ist ein rekombinantes Hirudin, das aus Hefezellen gewonnen wird.

uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA

hergestellt durch die Kultur gentechnisch modifizierter Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae)

uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA.

hergestellt in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) durch rekombinante DNA-Technologie.

Co zawiera Refludan Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdży.

Was Refludan enthält Der Wirkstoff Lepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt.

Powstały w komórkach drożdży antygen powierzchniowy HBsAg poddawany jest oczyszczeniu metodami fizyko- chemicznymi.

Dieses HBsAg wird nach Expression in den Hefezellen in mehreren physikalisch- chemischen Schritten gereinigt.

op DNA ”: są wytwarzane przez drożdże, które otrzymały odpowiedni gen (DNA) umożliwiający im wytwarzanie tych białek.

Die Wirkstoffe in Quintanrix sind in der Europäischen Union (EU) seit mehreren Jahren in anderen Impfstoffen erhältlich:

ml zawiera 100 j. insuliny detemir (otrzymywanej w wyniku rekombinacji DNA z wykorzystaniem drożdży Saccharomyces cerevisiae).

ml enthält 100 E Insulindetemir (gentechnisch hergestellt aus rekombinanter DNS in Saccharomyces cerevisiae).

0, 40 miligrama Al3+ adsorbowane na fosforanie glinu 3 uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem aż

hergestellt durch die Kultur gentechnisch modifizierter Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) itte

Drożdże sproszkowane Celuloza, mikrokrystalina Powidon (K- 30) Krospowidon Krzemionka koloidalna, bezwodna Stearynian magnezu

Trockenhefe aus Saccharomyces cerevisiae Mikrokristalline Cellulose Povidon (K30) Crospovidon Hochdisperses Siliciumdioxid Magnesiumstearat

Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B wytwarzany 5, 0µg w rekombinowanych komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae), adsorbowany

adsorbiertes Hepatitis B-Oberflächenantigen, hergestellt in rekombinanten Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae)

Białka te są produkowane w drożdżach, które otrzymały gen (DNA) pozwalający na ich produkcję za pomocą metody znanej jako „ technika rekombinacji DNA ”.

Diese werden nach einer Methode hergestellt, die als „ rekombinante DNA-Technologie“ bezeichnet wird.

Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B produkowany jest metodą rekombinacji przy użyciu hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae).

Das Hepatitis B-Oberflächenantigen wird in rekombinanten Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) hergestellt.

Bekaplermin powstaje przez wprowadzenie genu łańcucha B ludzkiego czynnika wzrostu pochodzącego z płytek krwi do komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Becaplermin wird durch Insertion des Gens für die B-Kette des humanen thrombozytären Wachstumsfaktors in den Hefepilz, Saccharomyces cerevisiae, hergestellt.

Lek Valtropin jest wytwarzany w laboratorium w specjalnym procesie znanym jako „ technologia rekombinacji DNA ” w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae).

Valtropin wird labortechnisch durch ein spezielles Verfahren, die so genannte rekombinante DNA-Technologie, in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) hergestellt.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

drogi · drogo · drogocenny · drogowskaz · drogowy · dromader · drop · drops · drozd · drożdżak · drożdże · drożdżówka · drożeć · drożej · dróżka · dróżnik · drożny · droższy · druciak · druciarz · druczek

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.