Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "dopiero"

 

"dopiero" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-21 z 237

dopiero {przysłówek}

dopiero {przysł.} (też: najpierw)

erst {przysł.}

Podobnie Tomasz z Akwinu. ~~~ Dopiero Galileusz podszedł do tego, jak dziecko.

Erst als Galileo es wirklich gemacht hat, hat ein Erwachsener wie ein Kind gedacht.

Działanie to może się uwidocznić dopiero po zakończeniu przyjmowania produktu EMEND.

Dieser Effekt ist möglicherweise erst nach Ende der Therapie mit EMEND bemerkbar.

Ale dopiero na samym szczycie tej piramidy stają się one całkowicie ludzkie.

Aber diese Dinge werden erst an der Spitze der Pyramide ausschließlich human.

Dopiero po jednym lub dwóch tygodniach dawkę można zwiększyć do 20 mg/ dobę.

Erst nach einer bis zwei Wochen kann die Dosis auf 20 mg/Tag erhöht werden.

Dopiero w 25. tygodniu życia to obniżenie odporności nie było już znaczące.

Erst ab einem Alter von 25 Wochen war diese Verringerung nicht mehr signifikant.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dopiero":

 

Podobne tłumaczenia

"dopiero" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dopiero" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Gdy zaczynaliśmy, miesiąc od rozpoczęcia projektu, gdy lekcje dopiero się zaczęły.

Als das Projekt einen Monat alt war - wir hatten gerade mit dem Unterricht begonnen.

Może się zdarzyć, że poprawa wystąpi dopiero po ponad miesiącu stosowania preparatu.

Es kann länger als einen Monat dauern, bis die Patientin eine Besserung verspürt.

Wtedy dopiero moglibyśmy myśleć o grypie, że jest jedynie cięższym przeziębieniem.

Wir könnten uns die Grippe dann wirklich als nur eine schlimme Erkältung vorstellen.

(Uwaga: ta informacja jest dostępna dopiero po zweryfikowaniu własności witryny).

Zum Anzeigen dieser Informationen müssen Sie die Inhaberschaft der Website bestätigen.

To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.

Dies ist ein fantastisches Gerät, das nur anfangsweise aufgegriffen wird.

Jednak dopiero ich wdrożenie pokaże, czy przyniosą one prawdziwy przełom.

Seine Umsetzung wird zeigen, ob es sich hierbei um einen Quantensprung handelt.

Musisz coś opublikować i dopiero wtedy dostaniesz szansę na napisanie czegoś innego.

Und dann werden Sie die Möglichkeit bekommen etwas anderes zu schreiben.

Uważam też, że to dopiero początek, sposobu w jaki będziemy leczyć raka.

Aber ich denke das ist eigentlich nur der Beginn davon wie wir Krebs behandeln werden.

Zapoczątkowaliśmy to dopiero parę miesięcy temu -- CO Kids With Brain Injury.

Wir haben das in den letzten paar Monaten eingeführt –  'CO Kids With Brain Injury' (dt.:

Dopiero co skończyły 3 latka, uwielbiały wszystko, co różowe i fioletowe.

Sie waren grade Drei geworden und liebten alles was rosa und lila ist.

Często odtwarzanie filmu rozpoczyna się dopiero po kilkakrotnym odświeżeniu ekranu.

Manchmal wird das Video abgespielt, sobald du den Bildschirm einige Male aktualisiert hast.

Po zakropleniu leku należy odczekać 10- 15 minut i dopiero potem założyć soczewki.

Warten Sie nach dem Eintropfen 10-15 Minuten, bevor Sie die Kontaktlinsen wieder einsetzen.

To są piękne schody, które dopiero widzieliśmy na jednym ze slajdów.

Dies sind die wunderschönen Treppen, die wir gerade auf einem der Bilder sahen.

W wielu kulturach noże daje się dzieciom, które dopiero uczą się chodzić.

Und in vielen Kulturen geben sie Messer -- sobald ein kleines Kind sind, bekommen sie Messer.

Zużyty wstrzykiwacz Levemir InnoLet należy wyrzucić dopiero po odkręceniu igły.

Entsorgen Sie den verbrauchten Levemir InnoLet sorgfältig mit abgeschraubter Injektionsnadel.

Jeśli zachodzi konieczność powtórzenia badania, można to zrobić dopiero następnego dnia.

Wird eine Testwiederholung erforderlich, so sollte diese frühestens am nächsten Tag erfolgen.

Po zakropleniu leku AZARGA należy odczekać 15 minut i dopiero potem ponownie założyć soczewki.

Warten Sie nach dem Eintropfen 15 Minuten, bevor Sie die Kontaktlinsen wieder einsetzen.

Stosowanie leku [ Neurontin i powiązane nazwy ] wolno przerwać dopiero, gdy zaleci to lekarz.

Nehmen Sie [ Neurontin und zugehörige Namen ] so lange ein, bis Ihr Arzt die Therapie beendet.

Zwrot kosztów może pojawić się na wyciągu dopiero po kilku dniach.

Es kann mehrere Tage dauern, ehe die Erstattung in Ihrer Abrechnung aufgeführt wird.

Jest tam więcej historii niż we wszystkich muzeach razem, a dopiero teraz się tam zapuszczamy.

Es bewahrt mehr Geschichte auf, als alle Museum auf dem Land zusammen.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: punkt zwrotny, możliwy do sprawdzenia, namacalnie, rozrabiać, linia graniczna

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.