Jak napisać CV po niemiecku

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "dołączać"

 

"dołączać" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-42 z 71

dołączać {czasownik}

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: dołączyć, dodać, dodawać)

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Frage) {czas. przech.}

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: dołączyć)

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: łączyć, łagodzić, załagodzić, dołączyć)

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: dołączyć)

anfügen [fügte an|angefügt] {czas. przech.}

dołączać [dołączam|dołączał] (teren) {czas. ndk} (też: zlecić, dołączyć, zlecać, zatrzasnąć)

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: przybić, dołączyć, przypiąć, przybijać)

anheften [heftete an|angeheftet] {czas. przech.}

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} [sport.] (też: dołączyć)

auflaufen [lief auf|aufgelaufen] (mit sein) {czas. nieprzech.} [sport.]

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: dochodzić, dojść, dołączyć)

dazukommen [kam dazu|dazugekommen] (mit sein) {czas. nieprzech.}

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: iść razem, pójść razem, dołączyć)

mitziehen [zog mit|mitgezogen] (mit sein) {czas. nieprzech.}

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: dochodzić, dojść, przyłączać się, dołączać się)

dołączać [dołączam|dołączał] {czas. ndk} (też: dołączyć)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dołączać":

 

Podobne tłumaczenia

"dołączać" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dołączać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Preparat Zonegran należy dołączać do aktualnie stosowanego leczenia pacjentów.

Zonegran muss der bestehenden Therapie des Patienten hinzugefügt werden.

Preparat Karvezide można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.

Karvezide kann zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln verabreicht werden.

Preparat CoAprovel można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.

CoAprovel kann zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln verabreicht werden.

Łącznik umieszcza się w szyjce butelki, do tego dołącza się strzykawkę.

Der Adapter wird auf den Flaschenhals aufgesetzt und die Dosierspritze daran befestigt.

Do butelek 250 ml dołączany jest osobny dozownik nałożony na zakrętkę.

Für die 250 ml Flasche wird ein separater Messbecher auf den Schraubverschluss aufgesteckt.

Do butelek 250ml dołączany jest osobny dozownik nałożony na zakrętkę.

Für die 250 ml Flasche wird ein separater Messbecher auf den Schraubverschluss aufgesteckt.

Ludzie są połączeni z ideą, potem kolejni się dołączają, etc, etc.

Jemand hat etwas verlinkt, also verlinken andere ebenso, etc., etc..

UWAGA: zgłaszając problem, nie wolno dołączać plików o rozmiarze większym niż 100 MB.

HINWEIS: Die angehängten Dateien dürfen maximal 100 MB groß sein.

Wstrzykiwacz Pojemnik z igłą (nie dołączany) Nasadka wstrzykiwacza Nazwa i kolorowy kod Wskaźnik

Heben Sie diese Gebrauchsinformation zum Nachlesen bei jeder OptiSet-Verwendung auf.

Do odwołania dołącza się uwierzytelniony odpis zaskarżanej decyzji Komitetu Arbitrażowego.

Eine beglaubigte Abschrift der angefochtenen Entscheidung des Schiedsausschusses ist beizufügen.

Ludzie są połączeni z ideą, potem kolejni się dołączają, etc, etc.

Jemand hat etwas verlinkt, also verlinken andere ebenso, etc.

Podczas konfigurowania zaplanowanej kopii zapasowej plików można wybrać, czy ma być dołączany obraz systemu.

Beim Einrichten der geplanten Dateisicherung können Sie auswählen, ob ein Systemabbild eingeschlossen sein soll.

jeden po drugim kraje Europy Środkowej dołączały do sowieckiego bloku, więc wiedzieliście, że nie macie wyjścia.

Europa musste in die wirtschaftliche Entwicklung gezerrt werden.

Preparat Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS kann zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln verabreicht werden.

I wreszcie: nigdy nie dołączajcie do Beatlesów.

(Lachen) Und schließlich: Treten Sie ja niemals den Beatles bei.

Preparat Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.

Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop kann zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln verabreicht werden.

Liechtenstein dołącza do strefy Schengen.

Liechtenstein tritt dem Schengen-Raum der EU (Personenverkehr ohne Grenzkontrollen) bei.

Wstrzykiwacz Pojemnik z igłą (nie dołączany) Nasadka wstrzykiwacza Nazwa i kolorowy kod Wskaźnik

Die Hinweise zur Handhabung in der Gebrauchsinformation müssen vor der Anwendung von OptiSet sorgfältig gelesen werden.

Jeżeli do trwającego leczenia za pomocą nifedypiny dołącza się chinidynę, należy uważnie monitorować ciśnienie krwi.

Wenn eine laufende Therapie mit Nifedipin durch Quinidin ergänzt wird, sollte der Blutdruck sorgfältig überwacht werden.

Do każdego zdjęcia dołączamy nasze własne wartości, systemy poglądów, w wyniku tego, obraz z nami współbrzmi.

Wir bringen in jedes Bild unsere eigenen Werte und Überzeugungen ein, mit dem Resultat, dass das Bild in uns nachschwingt.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.