polsko-niemieckie tłumaczenie słowa "cyfry"

PL cyfry polskie tłumaczenie

cyfry {niemęskoos.}
cyfra {f.}
DE

PL cyfry
volume_up
{niemęskoosobowy}

cyfry (też: liczby)
volume_up
Zahlen {l.mn.}
Nazwa zakresu może zawierać tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia.
Ein Bereichsname darf nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten.
Ale jakby nie patrzeć na to, wiecie, te cyfry nie mają żadnego sensu.
Viele Zahlen. ~~~ Aber wie auch immer man sie las, wissen Sie, die Zahlen ergaben einfach keinen Sinn.
W każdym razie, oto sposób, w jaki cyfry nabrały znaczenia.
Wie auch immer, so wurden die Zahlen offengelegt.
cyfry
volume_up
Ziffern {l.mn.}
Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc; ostatnie cztery cyfry oznaczają rok.
Dabei geben die beiden ersten Ziffern den Monat und die letzten vier Ziffern das Jahr an.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.
Die ersten beiden Ziffern geben den Monat an, die nächsten 4 Ziffern das Jahr.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.
Die beiden ersten Ziffern stehen für den Monat, die folgenden vier Ziffern für das Jahr.

Przykłady użycia - "cyfry" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWprowadź cyfry numeru brakującego kanału, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Geben Sie die Nummer des fehlenden Kanals ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
PolishNazwa nie może rozpoczynać się od cyfry ani słów „true” i „false”.
Er darf nicht mit einer Zahl oder dem Wort "true" oder "false" beginnen.
PolishSymbole występujące na klawiaturze (wszystkie znaki na klawiaturze niezdefiniowane jako litery lub cyfry) oraz spacje
Symbole (alle Zeichen außer Buchstaben und numerischen Zeichen) und Leerzeichen
PolishWzdłuż brzegów biegną wykonane drobnym drukiem cyfry nominału.
Am Rand ist die Wertzahl in sehr kleiner Schrift erkennbar.
PolishSzansa na to, że podam cztery cyfry poprawnie wyłącznie zgadując jest jak jeden do 10.
PolishTłok należy wyciągać do momentu pojawienia się cyfry odpowiadającej odmierzanej dawce.
Ziehen Sie den Kolben heraus, bis Sie die entsprechende Milliliter-Markierung für die Dosis, die Sie abmessen wollen, lesen können.
Polishoporu i do momentu pojawienia się cyfry podkreśleniem znajduje się w środku okienka
Drehen Sie den Dosierknopf im Uhrzeigersinn bis zum Stopp bei der dass sich die unterstrichene 5 in der Mitte des Dosierfensters befindet.
PolishCyfry „353” to numer kierujący połączenia do Irlandii.
PolishSzansa na to, że podam cztery cyfry poprawnie wyłącznie zgadując jest jak jeden do 10.000: to jest 10 do czwartej potęgi.
Die Chance für mich alle zu schätzen durch zufälliges Raten wäre 1 zu 10.000: 10 in der vierten Potenz.
PolishSprawdź pod światło znak wodny, nitkę zabezpieczającą i uzupełniające się cyfry nominału.
Sehen Sie sich den Geldschein an und halten Sie ihn gegen das Licht: das Wasserzeichen, der Sicherheitsfaden und die unvollständige Zahl erscheinen.
Polish(Nie wybieraj cyfry „0” przed „1”).
PolishJeśli używasz klucza sieciowego ASCII, wybierz losowo litery i cyfry, aby nie można ich było łatwo odgadnąć.
Wenn Sie einen ASCII-Netzwerkschlüssel verwenden, sollten Sie zufällige Zeichen und Buchstaben auswählen, die nicht leicht erraten werden können.
PolishZnaki wydrukowane obustronnie w górnym rogu banknotu dokładnie się uzupełniają, tworząc cyfry nominału.
Auf beiden Seiten der Banknote sind jeweils in der oberen Ecke Teile der Wertzahl gedruckt, die sich in der Durchsicht exakt zur ganzen Wertzahl ergänzen.
PolishPojedyncze cyfry.
Noch faszinierender ist, dass es noch andere Länder gibt – Südafrika, Mauritius, Namibia – die im einstelligen Bereich sind.
PolishI szwajcarski psychoanalityk, Carl Jung, również mówił o ważnej roli cyfry trzy we wszystkich kulturach, więc stwierdziłem, że jestem zabezpieczony.
Und der Schweizer Psychoanalyst sprach auch von der Wichtigkeit der Nummer drei in allen Kulturen, also bin ich abgesichert.
PolishJeżeli znasz częstotliwość stacji, wprowadź cyfry, używając klawiatury numerycznej na pilocie zdalnego sterowania lub na klawiaturze.
Wenn Sie die Frequenz des Radiosenders kennen, geben Sie diese mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung oder der Zehnertastatur auf der Tastatur ein.
PolishJeżeli jest zaznaczone, lokalizacja może wymuszać niepotrzebną regułę wybierania numeru, taką jak automatyczne wprowadzanie cyfry 1 dla połączeń międzymiastowych.
Falls es aktiviert ist, erzwingt möglicherweise ein Standort eine unnötige Wählregel, beispielsweise die automatische Eingabe von 1 für Ferngespräche.