Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "cyfry"

 

"cyfry" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-22 z 22

cyfry {rzeczownik}

cyfry {niemęskoos.} (też: liczby)

Zahlen {l.mn.}

Nazwa zakresu może zawierać tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia.

Ein Bereichsname darf nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten.

Ale jakby nie patrzeć na to, wiecie, te cyfry nie mają żadnego sensu.

Viele Zahlen. ~~~ Aber wie auch immer man sie las, wissen Sie, die Zahlen ergaben einfach keinen Sinn.

Należy również zauważyć, że te cyfry opowiadają tylko część całej historii.

Was also Wichtiges zu beachten ist, ist, dass uns diese Zahlen nur einen Teil der Geschichte erzählen.

W każdym razie, oto sposób, w jaki cyfry nabrały znaczenia.

Wie auch immer, so wurden die Zahlen offengelegt.

Numery od 1 do 10, a raczej cyfry od 0 do 9.

Das hier sind die Zahlen von eins bis zehn, beziehungsweise die Ziffern von null bis neun.

cyfry {niemęskoos.}

Ziffern {l.mn.}

Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc; ostatnie cztery cyfry oznaczają rok.

Dabei geben die beiden ersten Ziffern den Monat und die letzten vier Ziffern das Jahr an.

Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.

Die ersten beiden Ziffern geben den Monat an, die nächsten 4 Ziffern das Jahr.

Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.

Die beiden ersten Ziffern stehen für den Monat, die folgenden vier Ziffern für das Jahr.

Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a następne cztery – rok.

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen den Monat; die nächsten vier Ziffern bezeichnen das Jahr.

Znaki standardowe to cyfry z zakresu od 0 do 9, wielkie i małe litery od A do Z oraz znak łącznika (-).

Standardzeichen sind die Ziffern 0 bis 9, Groß- und Kleinbuchstaben von A bis Z sowie der Bindstrich (-).

cyfra {rzeczownik}

cyfra {f.}

Ziffer {f.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "cyfra":

 

Podobne tłumaczenia

"cyfry" - podobne tłumaczenia na niemiecki

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "cyfry" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wprowadź cyfry numeru brakującego kanału, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Geben Sie die Nummer des fehlenden Kanals ein, und klicken Sie dann auf Weiter.

Nazwa nie może rozpoczynać się od cyfry ani słów „true” i „false”.

Er darf nicht mit einer Zahl oder dem Wort "true" oder "false" beginnen.

Wzdłuż brzegów biegną wykonane drobnym drukiem cyfry nominału.

Am Rand ist die Wertzahl in sehr kleiner Schrift erkennbar.

Cyfry „353” to numer kierujący połączenia do Irlandii.

Die "353" ist die Landesvorwahl für Irland.

Symbole występujące na klawiaturze (wszystkie znaki na klawiaturze niezdefiniowane jako litery lub cyfry) oraz spacje

Symbole (alle Zeichen außer Buchstaben und numerischen Zeichen) und Leerzeichen

Szansa na to, że podam cztery cyfry poprawnie wyłącznie zgadując jest jak jeden do 10.000: to jest 10 do czwartej potęgi.

Die Chance für mich alle zu schätzen durch zufälliges Raten wäre 1 zu 10.000: 10 in der vierten Potenz.

(Nie wybieraj cyfry „0” przed „1”).

Wählen Sie keine "0" vor der "1".

Szansa na to, że podam cztery cyfry poprawnie wyłącznie zgadując jest jak jeden do 10.

000: 10 in der vierten Potenz.

Tłok należy wyciągać do momentu pojawienia się cyfry odpowiadającej odmierzanej dawce.

Ziehen Sie den Kolben heraus, bis Sie die entsprechende Milliliter-Markierung für die Dosis, die Sie abmessen wollen, lesen können.

oporu i do momentu pojawienia się cyfry podkreśleniem znajduje się w środku okienka

Drehen Sie den Dosierknopf im Uhrzeigersinn bis zum Stopp bei der dass sich die unterstrichene 5 in der Mitte des Dosierfensters befindet.

Pojedyncze cyfry.

Noch faszinierender ist, dass es noch andere Länder gibt – Südafrika, Mauritius, Namibia – die im einstelligen Bereich sind.

Jeśli używasz klucza sieciowego ASCII, wybierz losowo litery i cyfry, aby nie można ich było łatwo odgadnąć.

Wenn Sie einen ASCII-Netzwerkschlüssel verwenden, sollten Sie zufällige Zeichen und Buchstaben auswählen, die nicht leicht erraten werden können.

i część cyfry

und teilweise die

Sprawdź pod światło znak wodny, nitkę zabezpieczającą i uzupełniające się cyfry nominału.

Sehen Sie sich den Geldschein an und halten Sie ihn gegen das Licht: das Wasserzeichen, der Sicherheitsfaden und die unvollständige Zahl erscheinen.

I szwajcarski psychoanalityk, Carl Jung, również mówił o ważnej roli cyfry trzy we wszystkich kulturach, więc stwierdziłem, że jestem zabezpieczony.

Und der Schweizer Psychoanalyst sprach auch von der Wichtigkeit der Nummer drei in allen Kulturen, also bin ich abgesichert.

Jeżeli znasz częstotliwość stacji, wprowadź cyfry, używając klawiatury numerycznej na pilocie zdalnego sterowania lub na klawiaturze.

Wenn Sie die Frequenz des Radiosenders kennen, geben Sie diese mit den Zahlentasten auf der Fernbedienung oder der Zehnertastatur auf der Tastatur ein.

Znaki wydrukowane obustronnie w górnym rogu banknotu dokładnie się uzupełniają, tworząc cyfry nominału.

Auf beiden Seiten der Banknote sind jeweils in der oberen Ecke Teile der Wertzahl gedruckt, die sich in der Durchsicht exakt zur ganzen Wertzahl ergänzen.

Jeżeli jest zaznaczone, lokalizacja może wymuszać niepotrzebną regułę wybierania numeru, taką jak automatyczne wprowadzanie cyfry 1 dla połączeń międzymiastowych.

Falls es aktiviert ist, erzwingt möglicherweise ein Standort eine unnötige Wählregel, beispielsweise die automatische Eingabe von 1 für Ferngespräche.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: zwolnienie od podatku, rozliczenie podatkowe, partycypować, ruch turystyczny, turystyka

Podobne słowa

cyborg · cyc · cyce · cycki · cycuszki · cydr · cyferblat · cyfra · cyfrowo · cyfrowy · cyfry · cygan · cyganeria · cyganić · cygański · cygaretka · cygarniczka · cygaro · cykać · cykada · cykata

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.