Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-niemieckie dla "CV"

 

"CV" tłumaczenie niemieckie

Wyniki: 1-19 z 19

CV {rzeczownik}

CV {n.} (też: życiorys, curriculum vitae)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "CV" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Może występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.

Die interindividuellen kinetischen Schwankungen können für AUC bis zu 70 CV % betragen.

Manx Healthcare Taylor Group House Wedgnock Lane Warwick CV34 5YA Wielka Brytania

Manx Healthcare Taylor Group House Wedgnock Lane Warwick CV34 5YA Vereinigtes Königreich

Średnie wartości (% CV) parametrów farmakokinetycznych dla preparatu

Durchschnittliche (% CV) pharmakokinetische Parameter der Mehrfachdosierung für eim

Średnie (CV %) oszacowane parametry farmakokinetyczne w stanie równowagi dla fondaparynuksu u yb

er State-Plasma-Spiegel nach 3-4 Tagen mit einer 1,3fachen Erhöhung der Cmax und AUC erreicht.

Po podaniu dwóch tabletek leku Activelle średnie stężenie w osoczu wynosi 24 pg/ ml (CV 38 %).

Nach Verabreichung von 2 Tabletten Activelle betrug die durchschnittliche maximale Plasmakonzentration 24 pg/ml (CV 38 %).

Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym po dożylnym podaniu dawki 12 mg sakwinawiru wynosiła 700 litrów (CV 39 %).

Nach intravenöser Gabe von 12 mg Saquinavir beträgt das mittlere Verteilungsvolumen im Steady State 700 l (VK 39 %).

Zmienność między poszczególnymi osobami (CV %) wskaźników narażenia ogólnoustrojowego (Cmax, AUC) wynosiła zazwyczaj około 30 %.

Die interindividuelle Variabilität (CV %) betrug bei Parametern der systemischen Exposition (Cmax, AUC) typischerweise etwa 30 %.

Średnia i CV (%) pokazano

Mittelwerte und CV (%) sind dargestellt.

Eliminacja Proces eliminacji soli sodowej porfimeru jest powolny, a średnia wartość CLT wynosi 0, 859 ml/ h/ kg (CV 53 %).

Elimination Porfimer-Natrium wird langsam aus dem Körper ausgeschieden, bei den Patienten mit einer mittleren CLT von 0,859 ml/h/kg (V.K.

Średnie (CV %) oszacowane parametry farmakokinetyczne w stanie równowagi dla fondaparynuks u eg

Nach einmaliger täglicher Dosierung werden Steady- State Plasma-Spiegel nach 3-4 Tagen mit einer 1,3fachen Erhöhung der Cmax und AUC erreicht.

Tabela 3 Podsumowanie średnich parametrów farmakokinetycznych gabapentyny w stanie stacjonarnym podczas stosowania leku co 8 godzin (% CV)

Tabelle 3 Zusammenfassung der mittleren (% CV) Steady-State Pharmakokinetik-Parameter von Gabapentin bei dreimal täglicher Gabe (alle 8 Stunden)

Średnie wartości (% CV) wewnątrzkomórkowego Cmax i AUC ara- GTP wynosiły 95, 6µM (139 %) i 2214µM. h (263 %) podczas stosowania tej dawki.

Die mittleren (Variationskoeffizient in %) intrazellulären Cmax- und AUC-Werte von ara-GTP betrugen 95,6µM (139 %) und 2214µM.h (263 %) bei dieser Dosis.

Dzieci ze swoimi CV, siedzące przed niewzruszonymi komisjami, (Śmiech) które pytają: "Czy to wszystko?"

Kinder, die vor unbeeindruckten Gremien sitzen -- Sie wissen schon, mit ihren Lebensläufen -- (Gelächter) welche die Seiten durchblättern und fragen: "Nun, das ist alles?"

Po podaniu pojedynczej dawki 600 mg abakawiru średnie (CV) Cmax wynosi 4, 26 μg/ ml (28 %) i średnie (CV) AUC∞ wynosi 11, 95 μg. h/ ml (21 %).

Nach einmaliger Verabreichung von 600 mg Abacavir betrugen der mittlere Cmax-Wert (Variationskoeffizient) 4,26µg/ml (28 %) und der mittlere AUC∞ -Wert 11,95µg.h/ml (21 %).

Bezwzględna biodostępność (70 %) insuliny glulizynowej była podobna pomiędzy miejscami wstrzyknięcia i wykazywała niewielką zmienność u poszczególnych pacjentów (CV 11 %).

Die absolute Bioverfügbarkeit (70 %) von Insulinglulisin war mit einer geringen intra- individuellen Variabilität (11 % VK) bei den jeweiligen Injektionsstellen ähnlich.

Średnie (CV) AUC po podaniu leku co 12 godz. wynosi 6µg. h/ ml (29 %), co odpowiada dobowemu AUC w przybliżeniu 12, 0µg. h/ ml.

Der mittlere (Variationskoeffizient) AUC-Wert über ein Dosierungsintervall von 12 Stunden beträgt 6,02µg.h/ml (29 %), entsprechend einer AUC von ungefähr 12,0µg.h/ml über den Tag.

Średnie (CV) AUC po podaniu leku co 12 godz. wynosi 6ug. h/ ml (29 %), co odpowiada dobowemu AUC w przybliżeniu 12, 0 ug. h/ ml.

Der mittlere AUC-Wert (Variationskoeffizient) über ein Dosierungsintervall von 12 Stunden beträgt 6,02µg.h/ml (29 %), entsprechend einer AUC von ungefähr 12,0µg.h/ml über den Tag.

Ogólnoustrojowy klirens sakwinawiru był wysoki i wynosił 1, 14 l/ h/ kg (CV 12 %), nieznacznie powyżej wątrobowego przepływu osocza i wykazywał stałą wartość po dawkach dożylnych 6 mg, 36 mg i 72 mg.

Die systemische Clearance von Saquinavir war hoch, 1,14 l/h/kg (VK 12 %), knapp oberhalb des hepatischen Plasmaflusses, und konstant nach intravenöser Gabe von 6, 36 und 72 mg.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-niemieckie

Znasz jakieś interesujące potoczne słowa lub wyrażenia? A może jesteś specjalistą w jakiejś ciekawej i rzadkiej dziedzinie i znasz fachowe słownictwo polsko-niemieckie z tego zakresu? Jeśli tak, podziel się z nami swą unikalną wiedzą, dodając nowe polsko-niemieckie hasła do naszego słownika. To właśnie wkład użytkowników sprawia, że nasz słownik polsko-niemiecki jest tak unikalny.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

cukrownia · cukry · cukrzyca · cukrzyk · cuma · cumować · cunnilingus · Curaçao · curling · curry · cv · cwaniactwo · cwaniaczka · cwaniak · cwaniara · cwany · cwał · cwałować · cwel · ćwiartka · ćwiartować

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.