Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zwyczaje"

 

"zwyczaje" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-14 z 14

zwyczaje {rzeczownik}

zwyczaje {niemęskoos.} (też: nawyki)

habits {l.mn.}

Musimy nauczyć się szybko wymieniać informację i przyjąć zwyczaje przyjazne dla środowiska.

We must learn to exchange information quickly and to adopt environmentally friendly habits.

UE uznaje pracowników, ich sposób życia oraz ich zwyczaje konsumpcyjne za winne powstałej sytuacji.

The EU considers the workers, their way of life and their consumption habits to be at fault.

Dlatego musimy zastanowić się nad tym, co mówimy i jaki to ma wpływ na zwyczaje dietetyczne obywateli.

We must therefore try to think about what we say and how we influence people's eating habits.

Jest to o wiele za mało, jeśli program ma wywrzeć jakikolwiek zauważalny wpływ na zwyczaje żywieniowe dzieci.

This is far from enough if the scheme is to have any appreciable effect on children's eating habits.

Nasze zwyczaje i nasze siedliska stały się nieelastyczne.

Our habits and habitats have become inflexible.

zwyczaje {niemęskoos.} (też: strony, drogi, sposoby, obyczaje)

ways {l.mn.}

zwyczaje {niemęskoos.} (też: obyczaje, praktyki)

practices {l.mn.}

Są to dwie różne grupy: ich zwyczaje i warunki życia nie są takie same.

They are not the same thing: their practices and living conditions are not the same.

To pochodzi z filmu dokumentalnego pod tytułem "Zwyczaje seksualne i kontrola zaludnienia wśród Języczkowych".

And this is from a documentary called "Sexual Practices and Populations Control Among the Uvulites."

zwyczaj {rzeczownik}

zwyczaj {m.} (też: obyczaj, nawyk, przyzwyczajenie)

custom {rzecz.}

Unia zapewnia także wsparcie finansowe krajom ubogim i próbujemy ten zwyczaj zachować.

It also gives financial support to the poor countries and we are trying to maintain that custom.

Ponownie wyrażamy nadzieję, że Parlament nie wycofa się ze swego stanowiska, co niestety ma zwyczaj czynić.

We hope, once again, that Parliament will not go back on its word, as has unfortunately been its custom.

W istocie mam pewne obawy, ponieważ skoro obowiązuje u nas zwyczaj, lepiej go jako taki utrzymać, a nie koniecznie zmieniać zasady.

I am somewhat afraid because if we have a custom, then it is better to keep it as a custom and not necessarily change the rules.

Mamy praktykę, mamy zwyczaj.

We have a practice and a custom.

Bardziej chodzi o europejski zwyczaj tworzenia lepszego społeczeństwa, w którym okrutne wydarzenia historyczne są możliwe do uniknięcia.

It is more about the custom the EU has of trying to create a better society in which the horrors of history can be avoided.

zwyczaj {m.} (też: nawyk, przyzwyczajenie)

habit {rzecz.}

Uważam, że tym procesem jest wymiana, zwyczaj wymiany jednej rzeczy za inną.

And I think the answer is exchange, the habit of exchanging one thing for another.

Szczerze mówiąc, brak kworum wszedł już w zwyczaj podczas czwartkowych popołudni.

The other fact is, frankly, habit on Thursday afternoons.

Cóż, ten zwyczaj tłumienia dźwieku oznacza, że nasze podejście do niego stało się głównie podświadome.

Well, this habit of suppressing sound has meant that our relationship with sound has become largely unconscious.

W tym miejscu panuje zwyczaj przyjmowania przepisów zbyt dalekosiężnie. Obawiam się, że tak właśnie jest w tym konkretnym przypadku.

This place has a habit of taking legislation too far, and I fear that this is what is happening in this particular case.

(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Neapolitańscy politycy mają zwyczaj rozpowszechniania swoich niedorzeczności w całej Europie.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, Neapolitan politicians are in the habit of sending their rubbish throughout Europe.

zwyczaj {m.} (też: tor, droga, kierunek, sposób)

way {rzecz.}

Sposób, w jaki mamy zwyczaj używać bogactw naturalnych polega na tym, że je wydobywamy, zamieniamy w krótkożywotne produkty, a potem pozbywamy się ich.

The way we tend to use resources is we extract them, we turn them into short-life products and then dispose of them.

zwyczaj {m.} (też: zastosowanie, praktyka, praktyczna strona)

praxis {rzecz.}

zwyczaj {m.} (też: przyzwyczajenie)

wont {rzecz.} [form.]

A wstawszy stamtąd, przyszedł do granic Judzkich przez krainę za Jordanem leżącą; i zszedł się zaś do niego lud, i uczył je zaś jako miał zwyczaj.

And he arose from thence and cometh into the borders of Judaea and beyond the Jordan: and multitudes come together unto him again; and, as he was wont, he taught them again.

zwyczaj {m.} (też: nawyk)

mannerism {rzecz.}

zwyczaj {m.} (też: zadanie, rutyna, nawyk, praktyka)

practice {rzecz.}

Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.

The General Council has decided that the current practice of having quarterly meetings is to be maintained.

I oczywiście, część muzułmanów praktykuje ten zwyczaj.

And quite tellingly, some Muslims do practice that.

Istnieje zwyczaj zwany obrzezaniem kobiet.

There is a practice called female circumcision.

Mamy praktykę, mamy zwyczaj.

We have a practice and a custom.

Według nas, istniejący w państwach członkowskich zwyczaj deportowania nie usprawiedliwia traktowania potrzebujących jako przestępców, ani teraz, ani w przyszłości.

In our view, current deportation practice in the Member States does not justify or excuse treating the needy as criminals now or in future.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zwyczaj":

 

Podobne tłumaczenia

"zwyczaje" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zwyczaje" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

śledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.

Well researchers spend billions of your tax dollars trying to figure that out.

Pojechaliśmy tam z zespołem ekspertów i krok po kroku sprawdziliśmy, jakie zwyczaje łączą te społeczności żeby znaleźć dla nich wspólny mianownik.

And then bring a team of experts in there to methodically go through exactly what these people do, to distill down the cross-cultural distillation.

To nie jest wymagająca kampania ale uważam, że były, są i będą epidemie i różne choroby, a to, co najbardziej chroni obywateli to ich zwyczaje.

This is not a demanding campaign, but I think that there have been and that there will be epidemics and various diseases here, and what has protected people most has been their personal behaviour.
 

Wyniki z forum

"zwyczaje" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.