Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zwyczaje"

 

"zwyczaje" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-18 z 18

zwyczaje {rzeczownik}

zwyczaje {niemęskoos.} (też: nawyki)

habits {l.mn.}

Musimy nauczyć się szybko wymieniać informację i przyjąć zwyczaje przyjazne dla środowiska.

We must learn to exchange information quickly and to adopt environmentally friendly habits.

UE uznaje pracowników, ich sposób życia oraz ich zwyczaje konsumpcyjne za winne powstałej sytuacji.

The EU considers the workers, their way of life and their consumption habits to be at fault.

Dlatego musimy zastanowić się nad tym, co mówimy i jaki to ma wpływ na zwyczaje dietetyczne obywateli.

We must therefore try to think about what we say and how we influence people's eating habits.

Jest to o wiele za mało, jeśli program ma wywrzeć jakikolwiek zauważalny wpływ na zwyczaje żywieniowe dzieci.

This is far from enough if the scheme is to have any appreciable effect on children's eating habits.

Nasze zwyczaje i nasze siedliska stały się nieelastyczne.

Our habits and habitats have become inflexible.

zwyczaje {niemęskoos.} (też: strony, drogi, sposoby, obyczaje)

ways {l.mn.}

zwyczaje {niemęskoos.} (też: obyczaje, praktyki)

practices {l.mn.}

Są to dwie różne grupy: ich zwyczaje i warunki życia nie są takie same.

They are not the same thing: their practices and living conditions are not the same.

To pochodzi z filmu dokumentalnego pod tytułem "Zwyczaje seksualne i kontrola zaludnienia wśród Języczkowych".

And this is from a documentary called "Sexual Practices and Populations Control Among the Uvulites."

zwyczaj {rzeczownik}

zwyczaj {m.} (też: obyczaj, przyzwyczajenie)

custom {rzecz.}

Unia zapewnia także wsparcie finansowe krajom ubogim i próbujemy ten zwyczaj zachować.

It also gives financial support to the poor countries and we are trying to maintain that custom.

Ponownie wyrażamy nadzieję, że Parlament nie wycofa się ze swego stanowiska, co niestety ma zwyczaj czynić.

We hope, once again, that Parliament will not go back on its word, as has unfortunately been its custom.

Wzięli tedy ciało Jezusowe i uwinęli je w prześcieradła z onemi rzeczami wonnemi, jako jest zwyczaj Żydom umarłe chować.

So they took the body of Jesus, and bound it in linen cloths with the spices, as the custom of the Jews is to bury.

W istocie mam pewne obawy, ponieważ skoro obowiązuje u nas zwyczaj, lepiej go jako taki utrzymać, a nie koniecznie zmieniać zasady.

I am somewhat afraid because if we have a custom, then it is better to keep it as a custom and not necessarily change the rules.

Mamy praktykę, mamy zwyczaj.

We have a practice and a custom.

zwyczaj {m.} (też: nawyk, przyzwyczajenie)

habit {rzecz.}

Niektórzy posłowie mają zwyczaj nieodczytywania numeru głosowania imiennego.

Some Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.

Uważam, że tym procesem jest wymiana, zwyczaj wymiany jednej rzeczy za inną.

And I think the answer is exchange, the habit of exchanging one thing for another.

Mamy zwyczaj pouczania innych, ale niekoniecznie stosujemy się do głoszonych przez siebie prawd.

We are in the habit of lecturing to others, but we do not necessarily practise what we preach.

Szczerze mówiąc, brak kworum wszedł już w zwyczaj podczas czwartkowych popołudni.

The other fact is, frankly, habit on Thursday afternoons.

Cóż, ten zwyczaj tłumienia dźwieku oznacza, że nasze podejście do niego stało się głównie podświadome.

Well, this habit of suppressing sound has meant that our relationship with sound has become largely unconscious.

zwyczaj {m.} (też: tor, droga, sposób)

way {rzecz.}

Sposób, w jaki mamy zwyczaj używać bogactw naturalnych polega na tym, że je wydobywamy, zamieniamy w krótkożywotne produkty, a potem pozbywamy się ich.

The way we tend to use resources is we extract them, we turn them into short-life products and then dispose of them.

zwyczaj {m.} (też: zastosowanie, praktyka, praktyczna strona)

praxis {rzecz.}

zwyczaj {rzecz.} (też: nawyk)

mannerism {rzecz.}

zwyczaj {m.} (też: przyzwyczajenie)

wont {rzecz.} [form.]

A wstawszy stamtąd, przyszedł do granic Judzkich przez krainę za Jordanem leżącą; i zszedł się zaś do niego lud, i uczył je zaś jako miał zwyczaj.

And he arose from thence and cometh into the borders of Judaea and beyond the Jordan: and multitudes come together unto him again; and, as he was wont, he taught them again.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zwyczaj":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zwyczaje" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nasze prawa i zwyczaje stopniowo się zmieniają, aby uwzględnić prawo islamskie - szariat.

Our laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.

śledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.

Well researchers spend billions of your tax dollars trying to figure that out.

Każde gremium powinno szanować swoje zwyczaje, zasady i normy.

Each body should respect its own customs, rules and regulations.

Jeśli chodzi o codzienne zwyczaje, mimo tego że chcemy bardzo pomóc, jest to w istocie bardzo trudne.

In day-to-day practice, even though we really want to help, it truly is very difficult in reality.

Jednocześnie musimy wykorzystać szczególne cechy społeczności Romów, ich zwyczaje, kulturę oraz tradycyjne rzemiosło.

At the same time, we must utilise the particular qualities of the Roma population, their customs, culture and traditional handicrafts.

Musimy powrócić do większej dbałości o to, aby nasza zwyczaje, tradycje i wartości moralne były podtrzymywane i szanowane przez innych.

We need to go back to paying more attention to ensuring that our customs, traditions and moral values are upheld, and respected by others.

Pojechaliśmy tam z zespołem ekspertów i krok po kroku sprawdziliśmy, jakie zwyczaje łączą te społeczności żeby znaleźć dla nich wspólny mianownik.

And then bring a team of experts in there to methodically go through exactly what these people do, to distill down the cross-cultural distillation.

Reklama, z punktu widzenia swojej krajowej charakterystyki, jest odpowiednim obszarem dla samoregulacji, które dużo skuteczniej odzwierciedla krajowe zwyczaje, kulturę i wzorce.

Advertising, in view of its specific national characteristics, is a suitable area for self-regulation, far more sensitively reflecting national cultural traditions, customs and models.

To nie jest wymagająca kampania ale uważam, że były, są i będą epidemie i różne choroby, a to, co najbardziej chroni obywateli to ich zwyczaje.

This is not a demanding campaign, but I think that there have been and that there will be epidemics and various diseases here, and what has protected people most has been their personal behaviour.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.