Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zwrot kosztów"

Tłumaczenie

"zwrot kosztów" tłumaczenie angielskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"zwrot kosztów" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zwrot kosztów" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zwrot kosztów może pojawić się na wyciągu dopiero po kilku dniach.

It may take several days for the refund to appear on your statement.

Uzyskasz zwrot kosztów zgodnie z zasadami kraju, w którym miało miejsce leczenie.

Your expenses are reimbursed according to the rules of the country where the treatment was received.

Będziesz musiał pokryć wydatki i złożyć wnioski o zwrot wszelkich kosztów poniesionych za granicą.

You will need to handle expenses and reimbursement claims for any treatment costs you incurred abroad.

Aby uzyskać zwrot kosztów leku, musisz udokumentować wydatki swojemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych.

To have the cost of your medicine reimbursed, you must present your expenses to your health insurer.

Jeśli musisz zapłacić za nieoczekiwane leczenie za granicą, złóż w danym kraju wniosek o zwrot kosztów.

When you have to pay for unexpected treatment abroad, you should claim reimbursement in that country.

W jaki sposób i na podstawie jakich kryteriów można otrzymać zwrot jego kosztów?

How and based on what criteria can one be reimbursed?

Szacowany wzrost liczby posiedzeń ocenia się na 5 %, a liczby delegatów otrzymujących zwrot kosztów na 33 %.

The number of meetings is forecast to increase by 5 % and the number of reimbursed delegates by 33 %.

Pacjent otrzyma zwrot kosztów w wysokości stosowanej w jego kraju, a różnicę musi pokryć z własnej kieszeni.

Patients will be reimbursed the cost in their home country, and the difference must be paid by the patient.

W niektórych krajach można na przykład uzyskać zwrot kosztów kuracji w spa, ale w innych nie jest to możliwe.

For example, the cost of spa cures is covered in some countries but not in others.

Organ publicznej służby zdrowia, do którego wystąpisz o zwrot kosztów, poinformuje Cię, jakie kroki należy podjąć.

The statutory health body to which you apply for reimbursement will tell you what procedure to follow.

Przykładem może być zwrot tylko rzeczywiście poniesionych kosztów podróży i statut asystenta.

Examples include the reimbursement of only those travel expenses actually incurred and the Statute for Assistants.

Zapytaj swojego ubezpieczyciela, czy nalicza opłaty administracyjne za zwrot kosztów lekarstw kupionych za granicą.

Ask your health insurer if it charges administration costs for reimbursing prescription medicines bought abroad.

W rezultacie liczba wniosków o zwrot kosztów przedłożonych do kontroli osiągnęła masę krytyczną dopiero w 2010 roku.

As a consequence, the number of FP 7 cost claims available to be audited reached critical mass only in 2010.

Zwrot kosztów zamówienia przez sprzedawcę powinien zostać natychmiast odzwierciedlony na koncie usługi Portfel Google.

When the seller refunds your order, your Google Wallet account should reflect this change immediately.

Zwrot kosztów leczenia pozaszpitalnego

Reimbursement for non-hospital treatment

Jeśli stawka zwrotu jest wyższa niż w państwie, w którym miało miejsce leczenie, otrzymasz zwrot kosztów według tej stawki.

If the rate of cover is higher than in the State of treatment, you will be reimbursed at that rate.

O zwrot kosztów leczenia należy się ubiegać w kraju, który odwiedzamy, lub, jeśli nie jest to możliwe, po powrocie do domu.

Apply for reimbursement in the country you are visiting or, failing that, when you get home.

Zwrot kosztów leczenia szpitalnego

Reimbursement of hospital treatment

Następnym zagadnieniem jest zwrot kosztów.

Another issue is reimbursement.

otrzymujących zwrot kosztów

Number of reimbursed delegates
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

zwornik · zwóz · zwozić · zwołać · zwoływać · zwracać · zwracanie · zwróci · zwrócić · zwrot · zwrot-kosztów · zwrotka · zwrotnica · zwrotnik · zwrotność · zwrotny · zwroty · zwycienstwo · zwycięski · zwycięsko · zwycięstwa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.