Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zwierzę"

 

"zwierzę" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 313

zwierzę {rzeczownik}

zwierzę {n.} (też: bydlę, zwierzak)

animal {rzecz.}

Czy za nią jest martwe zwierzę?". ~~~ (Śmiech) Wtedy mówisz: "Wiesz co?

Is that an animal carcass behind her?" (Laughter) You're like, "You know?

Potem zwierzę uczy się chodzić na smyczy na otwartym terenie i znajdować cele.

Then the animal learns to walk on a leash in the open and find targets.

Ponoć, tak mówi nauka, to najstarsze w tej chwili żyjące zwierzę na świecie.

Supposedly, science is stating that it could be the oldest living animal on earth right now.

Zwierzę, które zaraz wam pokaże badaliśmy pod tym kątem - to gekon.

The animal I'm going to show you, that we studied to look at this, is the gecko.

Do tego potrzebują pośrednika, którym zazwyczaj jest jakieś zwierzę.

So they need a vector -- and this vector, it's normally an animal.

zwierzę (chowane w domu) {n.} (też: ulubieniec, pieszczoch, zwierzę domowe, pupilek)

pet {rzecz.}

Jeśli potrafię utrzymać roślinę przy życiu mogę mieć zwierzę.

If I can keep a plant alive, you know, then I can move on to a pet.

Każde zwierzę domowe musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a szczepienie to musi być wpisane w paszporcie.

All pets must be vaccinated against rabies and the details entered in their pet passport.

Istnieją pewne reguły... roślina, zwierze, osoba.

They have this rule... plant, pet, person.

A potem, wiecie jak zwierze domowe ma operację i zgalają kawałek skóry i pozbywają się sierści -- abyście mogli wejść do katedry nasion, w efekcie, ogoliliśmy ją.

And then, you know when a pet has an operation and they shave a bit of the skin and get rid of the fur -- in order to get you to go into the seed cathedral, in effect, we've shaved it.

Bardzo pozytywnym środkiem jest między innymi wprowadzenie paszportów dla kotów, psów i fretek, które stanowią dowód, że zwierzę zostało zaszczepione.

It is very positive that, in addition to other measures, the pet passport for cats, dogs and ferrets has been introduced, which proves that the animal has been vaccinated against rabies.

zwierzę {n.} (też: bies, bydlę, bestia, potwór)

beast {rzecz.}

Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:

The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;

Miał też szpichlerze dla urodzajów zboża i wina, i oliwy, i obory dla bydeł, i zwierzyniec dla rozmaitych zwierząt.

store-houses also for the increase of grain and new wine and oil; and stalls for all manner of beasts, and flocks in folds.

I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów.

and changed the glory of the incorruptible God for the likeness of an image of corruptible man, and of birds, and four-footed beasts, and creeping things.

Bo ich tą czworaką rzeczą nawiedzę, mówi Pan: Mieczem na zamordowanie, i psami na rozszarpanie, i ptastwem niebieskiem, i zwierzętami ziemskiemi na pożarcie i na wygubienie.

And I will appoint over them four kinds, saith Jehovah: the sword to slay, and the dogs to tear, and the birds of the heavens, and the beasts of the earth, to devour and to destroy.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zwierzę":

 

Podobne tłumaczenia

"zwierzę" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zwierzę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dodatkowo zaleca się zastosowanie odpowiedniego insektycydu w otoczeniu zwierząt.

In addition, it is recommended to treat the environment with a suitable insecticide.

Po prostu z nieodpowiedzialnego stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt.

Simply through the irresponsible use of antibiotics in veterinary medicine.

Po wyznaczeniu tras znanych zwierząt otrzymujemy właśnie takie rozmieszczenie.

And what we find if we plot up the well-known species is this sort of a distribution.

Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.

More than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.

U wszystkich gatunków zwierząt, u których wykonano odpowiednie badania,

Significant teratogenic and/or embryocidal potential have been demonstrated for

U wszystkich gatunków zwierząt, u których wykonano odpowiednie badania,

Significant teratogenic and/ or embryocidal potential have been demonstrated for

Kamery do nadzoru zapewniają jakość obrazu umożliwiającą obserwację dzikich zwierząt, np.

The surveillance cameras deliver image quality that enables observation of

Wokół komina hydrotermalnego tworzy się następna społeczność zwierząt.

And there's a whole new hydrothermal vent community that has been formed.

Istnieją poważne obawy dotyczące pojawiania się niezidentyfikowanych zwierząt w rzeźniach.

There are grave concerns about unidentified cattle in slaughterhouses.

W przypadku obu gatunków zwierząt nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na wyniki rozrodu.

No effects on the reproductive performance were observed in both species.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).

There are no adequate data from the use of Levviax in pregnant women.

Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych.

Selamectin may adversely affect fish or certain water-borne organisms on which they feed.

Gdy zwierzę poliże miejsce zastosowania preparatu, może wystąpić krótki okres ślinienia się.

If a dog licks the application area, the dog might salivate a lot for a short period.

A nie pomni na to, że je noga zetrzeć, a zwierzę polne zdeptać może.

What time she lifteth up herself on high, She scorneth the horse and his rider.

Nie stosować u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Do not use in lactating cattle producing milk for human consumption.

Nie stosować u małych zwierząt roślinożernych (włączając w to świnki morskie i króliki).

Do not use in small herbivores (including guinea pigs and rabbits).

Tego, który się rozłożył, nazywajmy od teraz wypychaczem zwierząt.

We're callin ' the taxidermist right now for the fighter that he just laid out.

Interferon alfa- 2b wykazywał właściwości poronne u zwierząt z grupy naczelnych.

Interferon alfa-2b has been shown to be abortifacient in primates.

I tak każdego miesiąca trafiają do nas tysiące pojmanych zwierząt.

And for us to understand what happens with them, we're going to follow Brad.

Powoduje to poważne skutki, zarówno dla zwierząt hodowlanych, jak i dla rolników.

The consequences were serious, both for livestock and for farmers.
 

Wyniki z forum

"zwierzę" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.