Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ZSRR"

 

"ZSRR" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-14 z 14

ZSRR {rzeczownik}

ZSRR {nazwa wł.} [geogr.] [skr.]

USSR {nazwa wł.} [geogr.] [skr.]

Do niedawna te historyczne fakty były w ogóle negowane przez ZSRR.

Until recently, these historical facts were completely denied by the USSR.

Od czasu rozpadu ZSRR Ukraina stała się dla Europy poważnym problemem o wymiarze geopolitycznym.

Ukraine has become a major geopolitical issue for Europe since the dissolution of the USSR.

Dzisiejsza Rosja pod pewnymi względami przypomina stary ZSRR.

Today's Russia is reminiscent in some ways of the old USSR.

W dawnym ZSRR łatwo było ludzi przesiedlić i uczyniono to po katastrofie sprawnie.

It was easy to resettle people within the former USSR, and it was accomplished efficiently after the disaster.

Odnotowałem porównanie z ZSRR za czasów Breżniewa.

I noted the comparison with the USSR of Brezhnev.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ZSRR" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Między 1966 a 1990 r. USA i ZSRR walczyły o kontrolę nad moim krajem.

Between 1966 and 1990, the U.S. and Soviet interests fought for control over my country.

I po naszej starej, dobrej logice. ~~~ Stosunki z ZSRR stały się mocno napięte.

Our long-term rationale becomes, we're involved in a hair trigger stand off with the Soviets.

Na Księżyc zaciągnął nas wyścig strachu pomiędzy USA i ZSRR.

It drove us to the moon. ~~~ We -- literally in fear -- with the Soviet Union raced to the moon.

Łotwa odzyskała niepodległość w 1991 r., po rozpadzie ZSRR.

Latvia regained independence from the Soviet Union in 1991.

W czasach ZSRR był uważany za południową Syberię.

It was more considered South Siberia during the Soviet Union.

Estonia, najbardziej wysunięty na północ spośród krajów bałtyckich, odzyskała niepodległość w 1991 r. po rozpadzie ZSRR.

Estonia, the most northerly of the Baltic states, regained its independence from the Soviet Union in 1991.

Ten ogromny kraj zamieszkiwany przez 46 milionów ludzi ma prawo szczycić się swoimi osiągnięciami demokratycznymi datującymi się od upadku ZSRR.

This huge country with a population of 46 million has a right to take pride in its democratic achievements since the collapse of the Soviet Union.

Pracujemy nad liberalizacją handlu i polityki wizowej, wspieramy środki sprzyjające tworzeniu zaufania, aby odbudować stosunki z wyodrębnionymi z ZSRR republikami.

We work on trade and visa liberalisation and we support confidence building measures to rebuild ties with the breakaway republics.

Innymi słowy, kraje byłego ZSRR wymuszają działania, które nie są zgodne z relacjami pomiędzy UE i Rosją, co z kolei utrudnia współpracę strategiczną.

In other words, the post-Soviet countries are imposing an agenda that is unrepresentative of Russian-EU relations, which is in turn hindering strategic cooperation.

Jeżeli Rosja nie akceptuje europejskiego kierunku Ukrainy, to sama musi się z tym uporać, tak jak z utratą politycznego wpływu na kraje bloku ZSRR.

If Russia cannot accept Ukraine's political direction, it will have to get over it, as it got over the loss of political influence over the countries of the Soviet bloc.

Wreszcie, szczyt będzie okazją do zajęcia się kwestiami międzynarodowymi, takimi jak tzw. zamrożone konflikty na terenie byłego ZSRR, Bliski Wschód, Iran, Afganistan i inne.

Finally, the Summit will provide an opportunity to address international issues, such as frozen conflicts, the Middle East, Iran, Afghanistan and others.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! W tym miesiącu mija 70. rocznica masowych deportacji dokonanych przez władze ZSRR z krajów bałtyckich, terenów okupowanych od 1940 roku.

Ladies and gentlemen, this month sees the 70th anniversary of mass deportations carried out by the Soviet authorities from the Baltic States, which they had occupied since 1940.

Odnosząca sukcesy Ukraina mogłaby stanowić pozytywny przykład dla wszystkich krajów w regionie i państw byłego ZSRR oraz pomóc wzmocnić demokrację w tym regionie.

A successful Ukraine could serve as a positive example for all the countries in the region and the states of the former Soviet Union, and help to reinforce democracy in the region.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.