polsko-angielskie tłumaczenie słowa "znaleźć"

PL znaleźć polskie tłumaczenie

volume_up
znaleźć {czas. dk}

PL znaleźć
volume_up
{czasownik}

znaleźć (też: poznać, poznawać, zastać, zastawać)
volume_up
to find {czas.}
IM: Nie można znaleźc maślanki w Citarelli; nie można znaleźć maślanki.
IM: You can't find buttermilk at Citarella; you can't find buttermilk.
Trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie mogła zaakceptować większość Irlandczyków.
It is necessary to find a solution that a majority of the Irish will be able to accept.
Europa musi również znaleźć skuteczne i rozsądne rozwiązania problemu finansowania.
Europe must also find effective and reasonable solutions to the issue of funding.
znaleźć (też: znajdować)
volume_up
to work out {czas.} (answer, reason, culprit)
Podobnie jak poseł Hannan nie mogę znaleźć w traktatach żadnych podstaw, dla których miałoby to mieć miejsce.
Like Mr Hannan, I am unable to work out any basis in the Treaties on which it should be done.
Korzystając jedynie z tego, co znajdzie na miejscu, przygotowuje sobie małe studio, w którym później pracuje.
And using only what's present, he goes in and makes a little abode studio to work out of.
Jednakże znalezienie rozwiązania problemu jakości nauczania należy do poszczególnych państw członkowskich, a nie do Unii Europejskiej.
However, it is for the individual Member States and not the EU to work out what can be done about the quality of teaching.
znaleźć (też: wyczuć, wyczuwać, wykryć, wykrywać)
W rozporządzeniu znalazły się środki umożliwiające naprawę sytuacji w razie wykrycia nielegalnego przewozu odpadów.
Once illegal shipments of waste have been detected, there are measures laid down in the regulation to remedy the situation.
Planetolodzy uważają, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo znalezienia w ich oceanach pierwszych form życia poza Ziemią.
This is one of the places where planetary scientists believe there is a highest probability of the detection of the first life off earth in the ocean that exists below there.
znaleźć (też: wywalczyć, znajdować, zyskać, zarabiać)
volume_up
to gain {czas.}
Pracując społecznie zdobywasz nieocenione doświadczenie, spotykasz nowych ludzi i zwiększasz możliwości znalezienia pracy.
By volunteering, you will gain invaluable experience, meet new people and also improve your CV and job prospects.
Uważamy też, że najważniejsze jest zapewnienie rynkom pracy dostatecznej elastyczności, sprzyjającej znalezieniu zatrudnienia przez młodych ludzi.
And we believe that the most important element is to ensure that labour markets are flexible enough to ensure that young people can gain employment.
znaleźć punkt oparcia

trending_flat
"w czymś"

znaleźć (też: znajdować)
volume_up
to derive {czas.} (pleasure, joy from sth)

trending_flat
"natrafiać na"

znaleźć (też: znajdować)
volume_up
to meet {czas.} (with sth)
Są to kwestie, których uwzględnienie nie znalazło poparcia większości.
These are issues which did not meet with agreement from the majority.
Strategia UE 2020 musi umożliwić znalezienie rozwiązań, które pomogą spełnić te oczekiwania.
The EU 2020 Strategy must find solutions to meet these expectations.
Każdy człowiek znajdzie sposób aby spełnić te cztery potrzeby.
Now, these first four needs, every human finds a way to meet.

Przykłady użycia - "znaleźć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishznaleźć ukojenie w czymś
Polishznaleźć sie w punkcie wyjściowym
Polishznaleźć się w centrum uwagi
Polishznaleźć się w punkcie wyjścia
Polishznaleźć się poza linią boiska
Polishznaleźć lekarstwo na raka
Polishznaleźć lekarstwo na raka
Polishznaleźć punkt oparcia
Polishznaleźć zaletę w sytuacji, w której i tak musimy coś zrobić
Polishznaleźć czas na coś
Polishznaleźć czas, by
Polishznaleźć się w kropce
Polishznaleźć swoje miejsce
Polishznaleźć się między młotem a kowadłem
Polishznaleźć się z powrotem w punkcie wyjścia
Polishznaleźć miejsce do parkowania
PolishTo pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
PolishDziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
Today, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
PolishRównowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.