Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ziarno"

 

"ziarno" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 58

ziarno {rzeczownik}

ziarno {n.} (też: zboże, drobinka, mazer)

grain {rzecz.}

Ponieważ pełne ziarno – z białej mąki łatwo jest zrobić smaczny chleb.

Because whole grain -- it's easy with white flour to make a good-tasting bread.

Pozostałości ówczesnych szkieletów świadczą o tym, że mieliły ziarno dniem i nocą.

The skeletal remains from that period have shown that they were grinding grain morning, noon and night.

Mam na myśli świat, w którym kobiety spędzają 2-3 godziny każdego dnia, mieląc ziarno dla swoich rodzin na posiłek.

I mean the world where women spend two to three hours everyday grinding grain for their families to eat.

Czy w tym także tkwi ziarno prawdy?

I mean, is that also a grain of truth?

Czasami przechowują w nich ziarno.

They sometimes store grain in it.

ziarno {n.} (też: zboże)

corn {rzecz.}

ziarno {n.} (też: jądro, sedno)

kernel {rzecz.}

My zbieramy te nasiona i to są właśnie ziarna pszenicy.

And we harvest those seeds, and those are the wheat kernels.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ziarno":

 

Podobne tłumaczenia

"ziarno" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ziarno" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Roboty z charakterem mogą zasiać ziarno, z którego powstaną roboty z rzeczywistą empatią.

Character robotics could plant the seed for robots that actually have empathy.

Preferowane przez nią podejście było rzeczywiście niebezpieczne i zasiało ziarna podziału.

The approach that it favoured was in fact dangerous and had sown seeds of division.

Ma on trzy funkcje: zwiększa porowatość powierzchni wydmy wiążąc ziarna.

This sandstone wall that I'm proposing essentially does three things.

Świnie i kurczaki nie pasą się na polach a ziarna stanowią ich jedyne pożywienie.

Pigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.

Wydaje się, że jest ziarno prawdy w słowach Johna Donne'a: "Nikt nie jest samotną wyspą".

There seems to be some truth in John Donne's "No man is an island."

Są tu ziarna fasoli, około 35 lub 40 różnych odmian na tym zdjęciu.

Here's some beans, and there are about 35 or 40 different varieties of beans on this picture.

Bardzo łagodnie skrytykowała nas ona za "mieszanie ziarna i plew”.

She criticised us for 'mixing the sheep and the goats', even though she did so very gently.

Natomiast decyzje o imporcie i przerobie ziaren GMO dalej zapadałyby na poziomie całej Unii.

However, decisions on the importation and processing of GMO seeds would still be made at EU level.

Nie możemy dłużej sypać naszego ziarna w mroczną pogańską sukę.

No longer can we cast our seed into the dusky heathen bitch.

Bywa wsiane ziarno w skazitelności, a będzie wzbudzone w nieskazitelności.

It is sown in corruption; it is raised in incorruption:.

Sądzimy, że jest problem z żywnością, więc tworzymy nowe ziarna.

We think there's a food problem, so we create new seeds.

Wszystko to zasiało ziarno niestabilności i dekoniunktury w Europie.

All this has sown instability and decline in Europe.

Mieli oni być jego ziarnem, grupą przyszłych nadzorców.

As it happens, the black minister did his job better than the white mayor, but that's neither here or there.

W najlepszym razie zasieje ono ziarno niepewności.

At best, this report will harbour a seed of doubt.

Dostajesz ziarno, czekasz aż wyrośnie na wydzielonej ziemi. ~~~ Kenaf potrafi urosnąć ponad 4 metry w miesiąc.

You get seed and you grow it in a plot of land, and then once -- and it grows 14 feet in a month.

Widać mrówki, które wychodzą niosąc ziarna piasku, odkładają je, odwracają się i wchodzą do gniazda.

So you see the nest maintenance workers come out with a bit of sand, put it down, turn around, and go back in.

Jako ziarna? ~~~ Dwa, trzy centy za filiżankę.

Two or three cents per cup -- that's what coffee is worth.

Lekceważenie naszego własnego Regulaminu w takim stopniu w rzeczywistości ma zasiać ziarno utajonego totalitaryzmu.

In fact, flouting our own Rules of Procedure to such an extent is to sow the seeds of latent totalitarianism.

Większość przywożonej żywności pochodzącej z ziarna kukurydzy i soi jest oznakowana jako zmodyfikowana genetycznie.

Most of the imports of maize and soya bean-derived foodstuffs are labelled as GM.

Analogicznie, przyjrzyjmy się batonikom z ziaren.

Similarly, let's look at a granola bar.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.