Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdrada"

 

"zdrada" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 26

zdrada {rzeczownik}

zdrada {f.} (też: wyjawienie, ujawienie, zdradzenie)

betrayal {rzecz.}

(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Francuska zdrada dokonała się.

(FR) Mr President, ladies and gentlemen, France's betrayal is complete.

Londyńska Partia Pracy poparła Komisję: kolejna haniebna zdrada wobec naszej przybrzeżnej społeczności!

London Labour backed the Commission: yet another shameful betrayal of our coastal communities!

Zdrada zawiera uniwersalną prawdę, której szukasz.

Betrayal embodies the universal truth you seek.

Dziś przypada Dzień Martina Luthera Kinga. To właśnie Martin Luther King powiedział, że przychodzi czas, gdy milczenie jest zdradą.

Today is Martin Luther King Day and it was Martin Luther King who said that a time comes when silence becomes betrayal.

Uczczono pamięć człowieka, który także uczestniczył w pokojowych demonstracjach i mówił, że "nadchodzi czas, kiedy milczenie jest zdradą”.

We commemorate a man who, too, marched the streets peacefully and said: 'a time comes when silence is betrayal'.

zdrada {f.}

treachery {rzecz.}

Przetoż obróciwszy się Joram uciekł, mówiąc do Ochozyjasza: Zdrada, Ochozyjaszu

And Joram turned his hands, and fled, and said to Ahaziah, There is treachery, O Ahaziah.

zdrada {f.}

treason {rzecz.}

Tytuł to odwołanie do włoskiego porzekadła, które tu zaprezentowałem, "Jeśli to zdrada".

It's called apropos of the Italian adage that I lifted from his forward, "If This Be Treason."

zdrada {f.}

sellout {rzecz.} [pot.]

zdrada {f.} (też: cudzołóstwo)

adultery {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdrada":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdrada" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.

The wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.

Nie będą mówiły wargi moje nieprawości, a język mój nie będzie powiadał zdrady.

Surely my lips shall not speak unrighteousness, Neither shall my tongue utter deceit.

Zdrada jest w sercu tych, którzy złe myślą; ale którzy radzą do pokoju, mają wesele.

Deceit is in the heart of them that devise evil; But to the counsellors of peace is joy.

Albowiem napominanie nasze nie było z oszukania, ani z nieczystości, ani z zdrady;

For our exhortation [is] not of error, nor of uncleanness, nor in guile:

Kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo.

covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:

Odmienił serce ich, iż mieli w nienawiści lud jego, a zmyślali zdrady przeciw sługom jego.

He turned their heart to hate his people, To deal subtly with his servants.

Podeptałeś wszystkich, którzy się obłądzili od ustaw twoich; albowiem jest kłamliwa zdrada ich.

Thou hast set at nought all them that err from thy statutes; For their deceit is falsehood.

Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady.

Blessed is the man unto whom Jehovah imputeth not iniquity, And in whose spirit there is no guile.

Usta twoje rozpuszczasz na złe, a język twój składa zdrady.

Thou givest thy mouth to evil, And thy tongue frameth deceit.

Usta jego pełne są złorzeczeństwa, i chytrości, i zdrady; pod językiem jego uprzykrzenie i nieprawość.

His mouth is full of cursing and deceit and oppression: Under his tongue is mischief and iniquity.

Słowa ust jego są nieprawość i zdrada; nie chciał rozumieć, aby dobrze czynił.

He deviseth iniquity upon his bed; He setteth himself in a way that is not good; He abhorreth not evil.

Strzeż języka twego od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady.

Depart from evil, and do good; Seek peace, and pursue it.

I naradzali się, jakoby Jezusa zdradą pojmali i zabili;

and they took counsel together that they might take Jesus by subtlety, and kill him.

Jako klatka pełna ptaków, tak domy ich pełne są zdrady; przetoż się wzmogli i zbogacili.

As a cage is full of birds, so are their houses full of deceit: therefore they are become great, and waxed rich.

" Zdrada " autorstwa Alberta Markowskiego.

" Betrayed " by Albert Markovski.

I zastawili sidła ci, którzy szukają duszy mojej; a którzy mi szukają złego, mówili przewrotnie, i zdrady przez cały dzień zmyślali.

But I, as a deaf man, hear not; And I am as a dumb man that openeth not his mouth.

Wstydźmy się, spadkobiercy zdrady monachijskiej!

Shame on us, Munichites!

Który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego.

And they made his grave with the wicked, and with a rich man in his death; although he had done no violence, neither was any deceit in his mouth.

Rzekł: O pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu dyjabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości

and said, O full of all guile and all villany, thou son of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord?

Dlatego ja i moja grupa uważamy, że Iran tak naprawdę dopuszcza się zdrady swojej historii, kiedy traktuje naród w taki sposób, jaki niestety ma miejsce od wielu lat.

I therefore feel - together with my Group - that Iran is actually betraying its own history when the current regime treats its people as it has unfortunately been doing for a number of years now.
 

Wyniki z forum

"zdrada" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.