polsko-angielskie tłumaczenie słowa "zdrada"

PL zdrada polskie tłumaczenie

zdrada {f.}

PL zdrada
play_circle_outline
{żeński}

zdrada (też: wyjawienie, zdradzenie, ujawienie)
Francuska zdrada dokonała się.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, France's betrayal is complete.
Zdrada zawiera uniwersalną prawdę, której szukasz.
Betrayal embodies the universal truth you seek.
Londyńska Partia Pracy poparła Komisję: kolejna haniebna zdrada wobec naszej przybrzeżnej społeczności!
London Labour backed the Commission: yet another shameful betrayal of our coastal communities!
zdrada
Tytuł to odwołanie do włoskiego porzekadła, które tu zaprezentowałem, "Jeśli to zdrada".
It's called apropos of the Italian adage that I lifted from his forward, "If This Be Treason."
Gdyby raport ten był prawdziwy, lord Kinnock byłby winien zdrady stanu.
If this report is true, then Lord Kinnock would be guilty of treason.
Ale nie przyznał się do zdrady.
zdrada
play_circle_outline
sellout {rzecz.} [pot.]
zdrada
Przetoż obróciwszy się Joram uciekł, mówiąc do Ochozyjasza: Zdrada, Ochozyjaszu
And Joram turned his hands, and fled, and said to Ahaziah, There is treachery, O Ahaziah.
zdrada (też: cudzołóstwo)

Przykłady użycia - "zdrada" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.
The wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.
PolishZdrada jest w sercu tych, którzy złe myślą; ale którzy radzą do pokoju, mają wesele.
Deceit is in the heart of them that devise evil; But to the counsellors of peace is joy.
PolishKradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo.
covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:
PolishSłowa ust jego są nieprawość i zdrada; nie chciał rozumieć, aby dobrze czynił.
He deviseth iniquity upon his bed; He setteth himself in a way that is not good; He abhorreth not evil.
PolishPodeptałeś wszystkich, którzy się obłądzili od ustaw twoich; albowiem jest kłamliwa zdrada ich.
Thou hast set at nought all them that err from thy statutes; For their deceit is falsehood.
PolishI naradzali się, jakoby Jezusa zdradą pojmali i zabili;
and they took counsel together that they might take Jesus by subtlety, and kill him.
Polish" Zdrada " autorstwa Alberta Markowskiego.
PolishKtóry to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego.
And they made his grave with the wicked, and with a rich man in his death; although he had done no violence, neither was any deceit in his mouth.
PolishPodążanie za Radą oznaczałoby deptanie zdrowia naszych pracowników oraz zarzucenie koncepcji godzenia rodziny z pracą, co byłoby tożsame ze zdradą Europy socjalnej!
Following the Council's lead would mean trampling the health of our workers underfoot and abandoning the precept of reconciling family and work, which would be tantamount to betraying social Europe!