polsko-angielskie tłumaczenie słowa "zdjęcie"

PL zdjęcie polskie tłumaczenie

zdjęcie {n.}

PL zdjęcie
volume_up
{nijaki}

  1. ogólne
  2. Medycyna

1. ogólne

zdjęcie (też: fotografia, fotka)
volume_up
photo {rzecz.}
(Śmiech) To jest ta sama osoba - górne zdjęcie, James, dolne, Jennifer.
(Laughter) This is the same person -- top photo, James, bottom photo, [Jennifer].
To zdjęcie zrobiono przed Wielkim Kryzysem w Brazzaville, Kongo.
This photo was taken before the Great Depression in Brazzaville, Congo.
Oto zdjęcie z półfinałów w Buenos Aires, cztery miesiące później.
That photo is of the semi-finals of the Buenos Aires championships, four months later.
zdjęcie (też: Fotografia)
Oto zdjęcie, jedno z wielu podobnych, przedstawiające wygląd szelfów kontynentalnych.
This is a photograph, a typical photograph, of what the continental shelves of the world look like.
To pierwsze zdjęcie zrobione na powierzchni planety.
This is the first photograph taken from the surface of any planet.
Zdjęcie z lądownika Viking, powierzchnia Marsa.
This is a Viking Lander photograph of the surface of Mars.
zdjęcie (też: obraz, film, obrazek, migawka)
volume_up
picture {rzecz.}
To zdjęcie, chociaż jest piękne, ma 40 gigabajtów, przedstawia cały proteom.
So, this picture, although it is beautiful, is a 40-gigabyte picture of the whole proteome.
To jest zdjęcie archiiwum internetowego w Bibliotece Aleksandryjskiej.
So this is a picture of the Internet Archive at the Library of Alexandria.
Tutaj, aby potwierdzić autentyczność, widzicie moje zdjęcie z tego roku.
Here, just for historical authenticity, is a picture of me in that year.
zdjęcie (też: fotografia)
Zdjęcie może także zmuszać nas, aby konfrontować problemy, które są potencjalnie alarmujące i kontrowersyjne.
Photography can also compel us to confront issues that are potentially distressing and controversial.
Tutaj jest zdjęcie zrobione w świetle księżyca, coś gdzie cyfrowa fotografia zrobiła dużą różnicę.
Here's a photograph shot in moonlight, something that digital photography has made a big difference for.
Fotografia architektoniczna – Julius Schulman, który zajmował się transfiguracją, zrobił to słynne, niesamowite zdjęcie Kauffman House.
Architectural photography -- Julius Schulman, who has talked about transfiguration, took this fabulous, famous picture of the Kauffman House.
zdjęcie
volume_up
snapshot {rzecz.}
zdjęcie (też: wizerunek, obraz, odzwierciedlenie, wyobrażenie)
volume_up
image {rzecz.}
Aby zgłosić zdjęcie, wystarczy kliknąć jego miniaturę na stronie miejsca.
To report an image, simply click on the image thumbnail on the Place Page.
A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.
And then we have to flip the image for you to see that it's a set up.
To zdjęcie zainspirowało mnie do poprowadzenia projektu biura.
This is an inspiration image to lead this project of the office.

2. Medycyna

trending_flat
"rentgenowskie"

zdjęcie (też: rentgen)
volume_up
skiagraph {rzecz.} [med.] (radiography)

Przykłady użycia - "zdjęcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishzrobić jeszcze raz zdjęcie
PolishTo zdjęcie przedstawia salamandrę, która ma niesamowitą zdolność do regeneracji.
Salamanders have this amazing capacity to regenerate. ~~~ You see here a little video.
Polish. ~~~ To zdjęcie było zrobione na Galapagos.
Getting closer to shore, where we are, this was in fact taken in the Galapagos.
PolishTo zdjęcie z wybrzeża Bretanii, pokrytego szczelnie zielonym mułem z glonów.
This is from the coast of Brittany, which is being enveloped in this green, algal slime.
Polish. ~~~ To zdjęcie szkoły.
And talk about where metaphors and reality mix -- this is the actual school.
PolishKażdy aparat ma też dedykowany mikrokontroler, który mówi mu, kiedy ma zrobić zdjęcie.
There is a custom made computer that tells the camera when to fire.
PolishMożesz zrobić zdjęcie, albo coś dzięki czemu zrozumiem dlaczego ludzie mieliby to kupować.
Do a canned demo, or do something that lets me know why people are going to buy whatever it is.
Polish(Śmiech) Zmyśliłem to, żeby pokazać wam zdjęcie ryby Mola Mola.
(Laughter) I made that up because I just wanted to put up a slide of the Mola mola fish.
PolishChwytałem wszelkie odnośniki, i znalazłem to urocze zdjęcie. ~~~ Ktoś sprzedawał to na eBayu.
This is someone selling this on eBay; it was clearly a woman’s hand, hopefully a woman's hand.
PolishChciałbym pokazać to zdjęcie - to Ubald Tamoufe, wiodący badacz w naszej części Kamerunu.
I like to show this shot -- this is Ubald Tamoufe, who's the lead investigator in our Cameroon site.
PolishTo zdjęcie przedstawia tunel archeologiczny w głównej świątyni.
This was taken inside an archaeological tunnel in the main temple.
PolishTo jest ta wioska, której zdjęcie pokazywałam wam na początku.
This is the community that I originally showed you the slide of.
PolishJest taka książka "Walking on Eggshells", a w niej zdjęcie skóry zauropoda znalezionego w Patagonii.
There's a book called "Walking on Eggshells," where they found actual sauropod skin in Patagonia.
PolishBadanie będzie obejmowało szczegółowy wywiad lekarski, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i próbę tuberkulinową.
This will include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
PolishWszyscy zgodzili się, aby ich zdjęcie zostało zamieszczone obok innego.
They all accepted to be pasted next to the other.
PolishTo jest zdjęcie nauczycieli podczas jednych z zajęć.
This is a shot of just some of the tutors during one of the events.
PolishMoim zamysłem było zdjęcie pewnego piętna z jedzenia.
But the concept was that I wanted to take the stigma out of food.
PolishKiedy przetniecie rdzenie na pół i zrobicie im zdjęcie rentgenowskie, zobaczycie te jasne i ciemne prążki.
When you cut them, slice those cores in half and x-ray them, you see these light and dark bands.
PolishJako swoje zdjęcie w Google Mailu możesz wybrać prawie każde zdjęcie.
What face would you like to present to the world?
PolishTo zdjęcie zostało zrobione w Lijiang, prowincjonalnym chińskim mieście o około dwumilionowej populacji.
And here you see me in a small, provincial town in China, Lijiang -- about two million inhabitants.