Search for the most beautiful word
salty
scorers

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "zdjęcie"

 

"zdjęcie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 158

zdjęcie {rzeczownik}

zdjęcie {n.} (też: obraz, film, obrazek, migawka)

picture {rzecz.}

to uaktywnienie automatycznego systemu zabezpieczającego igłę (zdjęcie F). n cz

This will activate the automatic needle protection system (picture F). ct du

Bałem się, że nadjeżdżający samochód go rozwali jak będę robił dla was to zdjęcie.

I was afraid a car was going to come smash it as I was taking a picture for you guys.

Tutaj, aby potwierdzić autentyczność, widzicie moje zdjęcie z tego roku.

Here, just for historical authenticity, is a picture of me in that year.

Zdjęcie to skończyło jako najważniejsze w artykule o rybołówstwie na świecie.

This ended up being the lead picture in the global fishery story in National Geographic.

Zrobiłem zdjęcie jego butów, podziękowaliśmy sobie i po prostu poszliśmy w swoją stronę.

And I took a picture of his shoes, and we thanked each other and just went on our way.

zdjęcie {n.} (też: Fotografia)

photo {rzecz.}

Wybierz własny obraz lub zdjęcie do wyświetlenia jako tło na stronie głównej Google.

Choose your own image or photo to appear as the background to your Google homepage.

(Śmiech) To jest ta sama osoba - górne zdjęcie, James, dolne, Jennifer.

(Laughter) This is the same person -- top photo, James, bottom photo, [Jennifer].

To zdjęcie pochodzi z pewnej misji na Bałkanach pod koniec lat 90-tych.

This photo is actually from one of the missions in the Balkans in the late 1990s.

A osoba robiąca zdjęcie może podjąć decyzję, czy i jak to uszanować.

And that person taking the photo can make a decision about how and whether to respect it.

Ubald śmieje się ze mnie, gdy pokazuję to zdjęcie ponieważ oczywiście nie widać jego twarzy.

Ubald laughs at me when I show this photo because of course you can't see his face.

zdjęcie {n.} (też: Fotografia)

photograph {rzecz.}

To jest zdjęcie, które znalazłem w rynsztoku w Nowym Jorku jakieś dziesięć lat temu.

This is a photograph I found lying in a gutter in New York City about 10 years ago.

To jest zdjęcie zrobione około 100 lat temu memu dziadkowi i pradziadkowi.

This is a photograph taken about 100 years ago of my grandfather and great-grandfather.

Kiedy robisz zdjęcie aparatem, cały proces kończy naciśnięcie spustu migawki.

And when you take a photograph with a camera, the process ends when you press the trigger.

To zdjęcie było zrobione na koniec dnia, i dosłownie rok później wyglądało to tak.

This photograph was taken on completion day, and just one year later, it looked like that.

To jest tylko jedno zdjęcie lotnicze, które pokazuje lesiste wzgórza Gombe.

This is just one photograph from the air, and it shows you the forested highlands of Gombe.

zdjęcie {n.} (też: fotografia)

photography {rzecz.}

Tutaj jest zdjęcie zrobione w świetle księżyca, coś gdzie cyfrowa fotografia zrobiła dużą różnicę.

Here's a photograph shot in moonlight, something that digital photography has made a big difference for.

Zdjęcie może także zmuszać nas, aby konfrontować problemy, które są potencjalnie alarmujące i kontrowersyjne.

Photography can also compel us to confront issues that are potentially distressing and controversial.

Robiąc tam zdjęcie, miałam nadzieję podkreślić relację między prawdą i fikcją zarówno w jego życiu, jak i w fotografii w ogóle.

So photographing there, I was hoping to highlight the tenuous relationship between truth and fiction, in both his life and in photography.

Fotografia architektoniczna – Julius Schulman, który zajmował się transfiguracją, zrobił to słynne, niesamowite zdjęcie Kauffman House.

Architectural photography -- Julius Schulman, who has talked about transfiguration, took this fabulous, famous picture of the Kauffman House.

zdjęcie {n.}

snapshot {rzecz.}

zdjęcie (rentgenowskie) {n.} [med.] (też: rentgen)

skiagraph (radiography) {rzecz.} [med.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "zdjęcie":

 

Podobne tłumaczenia

"zdjęcie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "zdjęcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Aby zgłosić nieprawidłowe zdjęcie widoku ulicy we wpisie nienależącym do Ciebie:

If you'd like to report an incorrect Street View image for a listing you do not own:

To zdjęcie przedstawia salamandrę, która ma niesamowitą zdolność do regeneracji.

Salamanders have this amazing capacity to regenerate. ~~~ You see here a little video.

Aby zgłosić zdjęcie, wystarczy kliknąć jego miniaturę na stronie miejsca.

To report an image, simply click on the image thumbnail on the Place Page.

Powiedział: "Dave, obejrzałem Twoje zdjęcie rentgenowskie na ekranie komputera w domu".

He said, "Dave, I pulled up the X-ray image on the screen on the computer at home."

Oto zdjęcie UFO zrobione z mojego domu w Altadenie, w Kalifornii, w dole leży Pasadena.

This is a UFO shot from my house in Altadena, California, looking down over Pasadena.

To zdjęcie z wybrzeża Bretanii, pokrytego szczelnie zielonym mułem z glonów.

This is from the coast of Brittany, which is being enveloped in this green, algal slime.

To zdjęcie Ann, której usunięto prawą część szczęki i podstawę czaszki.

This is an image of Ann who's had her right jaw removed and the base of her skull removed.

Zbliżamy się bliżej brzegu, na którym jesteśmy. ~~~ To zdjęcie było zrobione na Galapagos.

Getting closer to shore, where we are, this was in fact taken in the Galapagos.

Tak przenośnia przenika się z rzeczywistością. ~~~ To zdjęcie szkoły.

And talk about where metaphors and reality mix -- this is the actual school.

Stworzył to zdjęcie na tę okazję i jest jednym z astronomów, którzy dla nich pracują.

He created this image for this, and he's actually one of the astronomers who works for them.

A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.

And then we have to flip the image for you to see that it's a set up.

Każdy aparat ma też dedykowany mikrokontroler, który mówi mu, kiedy ma zrobić zdjęcie.

There is a custom made computer that tells the camera when to fire.

Możemy kliknąć ten i widzimy słynne zdjęcie Betty Ford całującej trumnę jej męża.

We can click on this and we see this iconic image of Betty Ford kissing her husband's coffin.

Zdjęcie, które oglądacie po waszej lewej ręce -- to mój syn z widocznymi powiekami.

You're looking at the image on your left-hand side -- that's my son with his eyebrows present.

Chwytałem wszelkie odnośniki, i znalazłem to urocze zdjęcie. ~~~ Ktoś sprzedawał to na eBayu.

This is someone selling this on eBay; it was clearly a woman’s hand, hopefully a woman's hand.

Możesz zrobić zdjęcie, albo coś dzięki czemu zrozumiem dlaczego ludzie mieliby to kupować.

Do a canned demo, or do something that lets me know why people are going to buy whatever it is.

To zdjęcie przedstawia tunel archeologiczny w głównej świątyni.

This was taken inside an archaeological tunnel in the main temple.

To zdjęcie z Toskanii, gdzie rolnictwo wciąż wydaje się piękne.

This is an image from Tuscany, where we feel agriculture is still about beauty.

(Śmiech) Zmyśliłem to, żeby pokazać wam zdjęcie ryby Mola Mola.

(Laughter) I made that up because I just wanted to put up a slide of the Mola mola fish.

To zdjęcie zainspirowało mnie do poprowadzenia projektu biura.

This is an inspiration image to lead this project of the office.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: unoszący się na wodzie, filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.